DN cắt giảm chi phí quảng cáo

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cắt giảm quảng cáo có thể khiến doanh nghiệp mất thị phần. Cẩn thận với doanh nghiệp nước ngoài.
DN cắt giảm chi phí quảng cáo


Theo ông Đỗ Kim Dũng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam, năm 2011, doanh thu ngành công nghiệp quảng cáo, truyền thông Việt Nam là 783 triệu USD, trong khi các nước cùng khu vực đã đạt tới 4 tỉ USD. “Hiện doanh thu của chúng ta chỉ hơn Lào và Campuchia” - ông Dũng nói.


Quảng bá đơn giản, thu hẹp phạm vi


Tuy nhiên, trong năm nay, chi phí quảng cáo sẽ bị cắt giảm vì các doanh nghiệp (DN) tiếp tục gặp khó khăn về tín dụng.


Ông Phan Mạnh Tấn, chuyên viên marketing của một DN chế biến thực phẩm, cho biết: “Chúng tôi đang xem xét lại lựa chọn những kênh quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng thu nhỏ. DN nào cũng muốn quảng bá thương hiệu rộng rãi. Tuy nhiên, có lẽ phải qua giai đoạn kinh tế khó khăn này chúng tôi mới dám nghĩ tới”.


Ngay cả những thương hiệu lớn cũng đang dè dặt tính toán. Ông Trương Phú Chiến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bibica, cho biết năm nay Bibica chỉ tập trung quảng bá cho sản phẩm mới. “Sản phẩm cũ vẫn có những hoạt động gia tăng nhận biết cho khách hàng.


Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lựa chọn lại cách làm để chi phí thấp hơn, có thể sẽ quảng cáo trên Internet hoặc website...” - ông Chiến nói. Còn ông Văn Đức Mười, Tổng Giám đốc Vissan, cho biết DN này chỉ giữ những chi phí cần thiết, còn những chương trình chưa thực sự bức thiết thì sẽ tạm gác lại.


Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Big C, siêu thị đang tận dụng nguồn lực riêng để tiết kiệm chi phí, như quảng cáo tại siêu thị hoặc in các catalogue khuyến mãi. Ngoài ra, Big C cũng thực hiện việc gửi thư điện tử cho khách hàng mỗi khi có chương trình khuyến mãi. “Chúng tôi phải tìm đến những kênh quảng bá rẻ, có như vậy thì chúng tôi mới có thể đưa ra mức giá tốt nhất cho người mua sắm tại siêu thị” - bà Trang nhấn mạnh.


Cẩn thận với DN nước ngoài


Trong khi một số DN trong nước tìm cách thắt chặt chi phí quảng cáo thì ngược lại, một số DN nước ngoài lại nhân cơ hội này đẩy mạnh quảng cáo. Ông Nguyễn Quang Q., Phó phòng Tiếp thị - Truyền thông của một công ty bảo hiểm nước ngoài, cho biết công ty này tiếp tục tăng ngân sách để đẩy mạnh công tác quảng bá.


“Cách làm của DN nước ngoài khác với một số DN trong nước. Ngân sách cho thương hiệu luôn ổn định và các chương trình quảng bá trải đều cả năm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thay đổi cách quảng bá để kéo thêm sự chú ý của cộng đồng” - ông Q. nói.


449 tỉ USD là tổng doanh thu ngành công nghiệp quảng cáo truyền thông thế giới dự 5 kiến trong năm 2012. Tỉ lệ phân bổ như sau: truyền hình 187 tỉ USD (43,8%); báo chí 87,4 tỉ USD (19,5%); Internet và các phương tiện truyền thông mới ( 78,5 tỉ USD (17,5%); radio 30,4 tỉ USD (6,8%).


Theo ông Đỗ Kim Dũng, lý do các DN lớn buộc phải tăng quảng cáo vì họ coi đây là cơ hội để chiếm thị phần. Đặc biệt, các DN nước ngoài được cung cấp vốn từ tập đoàn mẹ, không bị ảnh hưởng của lãi suất ngân hàng Việt Nam nên họ sẽ có những chiến lược dài hơi, sẵn sàng lời ít hoặc lỗ để có thị phần.


Khi có thị phần rồi họ sẽ tính tới lợi nhuận. “Những DN lớn không nên cắt giảm quảng cáo. Bởi khi anh đã mất đi dù 1% thị phần thì số tiền mà anh phải bỏ ra để lấy lại lớn hơn nhiều lần so với chi phí quảng cáo.


Tuy nhiên, DN cũng nên lựa chọn lại một số kênh quảng cáo. DN nhỏ và vừa thì nên khoanh vùng đối tượng khách hàng mục tiêu của mình để duy trì kênh quảng cáo” - ông Dũng nói.


Còn theo ông George Nguyễn, Giám đốc điều hành của TBWA Vietnam (chi nhánh của Tập đoàn Quảng cáo truyền thông đa quốc gia Omnicom Group), thương hiệu phải có sự kết nối với người tiêu dùng. “DN phải làm sao tạo ra những thông điệp nổi bật để thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ví dụ, khi một người tiêu dùng đến siêu thị, họ sẽ nhìn thấy rất nhiều thương hiệu.


Vấn đề của DN là làm sao để người tiêu dùng luôn chọn họ. Nếu các DN chọn cho mình cách xây dựng thương hiệu một cách quá dễ dàng thì sẽ rất khó đọng lại trong trí nhớ người tiêu dùng” - ông George nhấn mạnh.


Theo Mai Phương


Phapluat TPHCMTag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

DN cắt giảm chi phí quảng cáo

Cắt giảm quảng cáo có thể khiến doanh nghiệp mất thị phần. Cẩn thận với doanh nghiệp nước ngoài.


DN cat giam chi phi quang cao


Cat giam quang cao co the khien doanh nghiep mat thi phan. Can than voi doanh nghiep nuoc ngoai.Theo ong Do Kim Dung, Vien truong Vien Nghien cuu va Dao tao Quang cao Viet Nam, nam 2011, doanh thu nganh cong nghiep quang cao, truyen thong Viet Nam la 783 trieu USD, trong khi cac nuoc cung khu vuc da dat toi 4 ti USD. “Hien doanh thu cua chung ta chi hon Lao va Campuchia” - ong Dung noi.


Quang ba don gian, thu hep pham vi


Tuy nhien, trong nam nay, chi phi quang cao se bi cat giam vi cac doanh nghiep (DN) tiep tuc gap kho khan ve tin dung.


Ong Phan Manh Tan, chuyen vien marketing cua mot DN che bien thuc pham, cho biet: “Chung toi dang xem xet lai lua chon nhung kenh quang cao phu hop voi doi tuong khach hang thu nho. DN nao cung muon quang ba thuong hieu rong rai. Tuy nhien, co le phai qua giai doan kinh te kho khan nay chung toi moi dam nghi toi”.


Ngay ca nhung thuong hieu lon cung dang de dat tinh toan. Ong Truong Phu Chien, Tong Giam doc Cong ty Co phan Bibica, cho biet nam nay Bibica chi tap trung quang ba cho san pham moi. “San pham cu van co nhung hoat dong gia tang nhan biet cho khach hang.


Tuy nhien, chung toi se lua chon lai cach lam de chi phi thap hon, co the se quang cao tren Internet hoac website...” - ong Chien noi. Con ong Van Duc Muoi, Tong Giam doc Vissan, cho biet DN nay chi giu nhung chi phi can thiet, con nhung chuong trinh chua thuc su buc thiet thi se tam gac lai.


Theo ba Duong Thi Quynh Trang, Giam doc doi ngoai Big C, sieu thi dang tan dung nguon luc rieng de tiet kiem chi phi, nhu quang cao tai sieu thi hoac in cac catalogue khuyen mai. Ngoai ra, Big C cung thuc hien viec gui thu dien tu cho khach hang moi khi co chuong trinh khuyen mai. “Chung toi phai tim den nhung kenh quang ba re, co nhu vay thi chung toi moi co the dua ra muc gia tot nhat cho nguoi mua sam tai sieu thi” - ba Trang nhan manh.


Can than voi DN nuoc ngoai


Trong khi mot so DN trong nuoc tim cach that chat chi phi quang cao thi nguoc lai, mot so DN nuoc ngoai lai nhan co hoi nay day manh quang cao. Ong Nguyen Quang Q., Pho phong Tiep thi - Truyen thong cua mot cong ty bao hiem nuoc ngoai, cho biet cong ty nay tiep tuc tang ngan sach de day manh cong tac quang ba.


“Cach lam cua DN nuoc ngoai khac voi mot so DN trong nuoc. Ngan sach cho thuong hieu luon on dinh va cac chuong trinh quang ba trai deu ca nam. Tuy nhien, chung toi se thay doi cach quang ba de keo them su chu y cua cong dong” - ong Q. noi.


449 ti USD la tong doanh thu nganh cong nghiep quang cao truyen thong the gioi du 5 kien trong nam 2012. Ti le phan bo nhu sau: truyen hinh 187 ti USD (43,8%); bao chi 87,4 ti USD (19,5%); Internet va cac phuong tien truyen thong moi ( 78,5 ti USD (17,5%); radio 30,4 ti USD (6,8%).


Theo ong Do Kim Dung, ly do cac DN lon buoc phai tang quang cao vi ho coi day la co hoi de chiem thi phan. Dac biet, cac DN nuoc ngoai duoc cung cap von tu tap doan me, khong bi anh huong cua lai suat ngan hang Viet Nam nen ho se co nhung chien luoc dai hoi, san sang loi it hoac lo de co thi phan.


Khi co thi phan roi ho se tinh toi loi nhuan. “Nhung DN lon khong nen cat giam quang cao. Boi khi anh da mat di du 1% thi phan thi so tien ma anh phai bo ra de lay lai lon hon nhieu lan so voi chi phi quang cao.


Tuy nhien, DN cung nen lua chon lai mot so kenh quang cao. DN nho va vua thi nen khoanh vung doi tuong khach hang muc tieu cua minh de duy tri kenh quang cao” - ong Dung noi.


Con theo ong George Nguyen, Giam doc dieu hanh cua TBWA Vietnam (chi nhanh cua Tap doan Quang cao truyen thong da quoc gia Omnicom Group), thuong hieu phai co su ket noi voi nguoi tieu dung. “DN phai lam sao tao ra nhung thong diep noi bat de thu hut su quan tam cua nguoi tieu dung. Vi du, khi mot nguoi tieu dung den sieu thi, ho se nhin thay rat nhieu thuong hieu.


Van de cua DN la lam sao de nguoi tieu dung luon chon ho. Neu cac DN chon cho minh cach xay dung thuong hieu mot cach qua de dang thi se rat kho dong lai trong tri nho nguoi tieu dung” - ong George nhan manh.


Theo Mai Phuong


Phapluat TPHCMRẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000