Phí chồng phí là trái luật!

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng nếu thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và phí đi vào trung tâm các TP lớn giờ cao điểm là không đúng với bản chất của phí.
Phí chồng phí là trái luật!

Luật sư NGUYỄN ĐĂNG TRỪNG (nguyên ĐBQH khóaXII): Sai ngay từ đầu!Muốn có chiến lược giảm tai nạn, ùn tắc giao thông thì không nên tạo điều kiện cho người dân mua xe máy. Nhưng sai lầm của chúng ta là cho nhập xe máy ồ ạt, ngay trong nước cũng cho sản xuất xe máy rất nhiều. Để rồi hôm nay hết phí sử dụng đường bộ lại đến phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và phí đi vào trung tâm các TP lớn giờ cao điểm. Quá nhiều loại phí chỉ làm khổ dân chứ không giải quyết được gì cả!


Theo quan điểm của tôi, để có cách xử lý căn cơ, Chính phủ phải giải quyết tốt hệ thống vận tải hành khách công cộng. Ở TP.HCM hiện nay, do điều kiện đường sá chưa tốt nên chỉ cần xe buýt nhỏ để tạo điều kiện thuận lợi cho công chức đi làm. Khi được tạo thói quen đi xe công cộng đồng thời với việc dịch vụ này ngày càng được nâng chất thì từ từ người dân sẽ bỏ phương tiện cá nhân.


Về mặt pháp lý, rõ ràng là có việc phí chồng phí vì người dân khi lưu hành xe trên đường bộ đã đóng phí sử dụng đường bộ. Nay họ phải đóng thêm hai khoản phí mới theo dự kiến mà dịch vụ họ nhận lại thì không thấy đâu, thậm chí họ còn bị mất quyền lợi.


Theo tôi, uỷ ban Thường vụ Quốc hội không nên bổ sung thêm hai loại phí này vào danh mục phí, lệ phí.


Luật sư TRƯƠNG THỊ HÒA (Đoàn Luật sư TP.HCM): Dân nộp phí thì được gì?


Trong gia đình, ông chồng muốn vợ đưa cho mình một số tiền lớn thì cũng phải bàn bạc với vợ, giải thích lý do. Nếu không có lý do chính đáng và xét thấy tiền sẽ “một đi không trở lại”, đời nào vợ đồng ý. Ngược lại, người chồng sẽ thuyết phục được vợ nếu đồng tiền đó đưa vào tay chồng sẽ sinh lời hoặc sẽ đem lại một lợi ích nào đó. Trong một gia đình nhỏ đã cần yếu tố minh bạch, rõ ràng như thế thì khi có một chính sách gây tác động đến toàn xã hội, Nhà nước cũng cần phải hỏi ý dân.


Đằng này khi đề xuất thu các khoản phí giao thông và mức phí dự kiến, không thấy bộ GTVT đem vấn đề ra hỏi dân. Trong khi đó, nền kinh tế hiện nay đang có nhiều khó khăn. Thêm một khoản phí phải đóng là thêm một gánh lo cho người dân. Dân kêu ca vì việc đóng thêm phí đã chạm đến quyền lợi của nhiều người trong thời buổi thắt lưng buộc bụng.


Theo Pháp lệnh Phí và lệ phí, “phí là khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân phải trả khi được một tổ chức, cá nhân khác cung cấp dịch vụ…”. Bản chất của phí là người ta trả tiền để được phục vụ một điều gì đó và phí giúp Nhà nước, tổ chức, cá nhân thu hồi vốn vì họ đã bỏ tiền ra đầu tư. Như vậy, khoản phí sử dụng đường bộ thì hợp lý bởi Nhà nước cần thu hồi khoản kinh phí khổng lồ phải bỏ ra để làm đường.


Còn đối với hai loại phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, phí đi vào trung tâm các thành phố lớn giờ cao điểm thì tôi không đồng ý vì không thấy tính hợp lý. Với hai loại phí này, chỉ thấy là Nhà nước sẽ thu tiền của dân mà không thấy cung cấp được cho người dân dịch vụ, lợi ích nào cả. Như vậy là không đúng với bản chất của phí. Hơn nữa, người dân có quyền tự do cư trú, tự do đi lại, tại sao lại thu phí với mục đích hạn chế việc di chuyển của người dân vào trung tâm thành phố?


Do đó, bộ GTVT cần giải thích rõ cho dân các loại phí giao thông đó sẽ dùng để làm gì, ai giám sát việc thu và sử dụng, đặc biệt là trả lời câu hỏi: “Dân nộp phí đó sẽ được gì?”. Tôi tin rằng với bất cứ khoản thu nào, nếu thuyết phục được dân về tính cần thiết và lợi ích của nó thì dân sẽ vui vẻ đồng thuận. Ngược lại, dư luận sẽ chỉ trích nếu bị áp đặt để thu bằng được.


Luật sư NGUYỄN VĂN TÂM (Đoàn Luật sư TP.HCM): Không khả thi


Nếu thuế là nghĩa vụ thì phí lại là khoản tiền mà chỉ khi nhận dịch vụ thì người dân mới đóng. Do vậy, tôi cũng cho rằng phí hạn chế xe cá nhân hoàn toàn không đúng với bản chất của phí vì ở đây người dân không có sử dụng dịch vụ.


Riêng đối với phí sử dụng đường bộ, nếu tôi đóng phí tức là khi sử dụng dịch vụ thì tôi có quyền hài lòng hay không. Vậy khi gặp đường không tốt như lầy lội, ổ voi, ổ gà, khúc quanh nguy hiểm, biển báo không đúng, không đảm bảo an toàn…, tôi có quyền khiếu nại và chấm dứt sử dụng dịch vụ này hay không?


Xem ra pháp luật của ta vẫn chưa có cơ chế bảo vệ người sử dụng dịch vụ. Các loại phí do bộ GTVT đề xuất thể hiện sự bất cập ở nhiều góc độ: 1. Không có tính khoa học ở chỗ tùy tiện (thu phí không đúng với bản chất của phí, phí chồng phí…); 2. Có tính trái pháp luật vì đã xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân được Hiến pháp quy định, xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản của công dân; 3. Thiếu tính thực tiễn vì dù có nộp phí thì người dân vẫn phải sử dụng xe cá nhân và như vậy phí sẽ không đạt được mục đích đề ra.


Theo N.Nam - A.Phương - K.Phụng


Phapluat.TPHCM


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Phí chồng phí là trái luật!

Nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng nếu thu phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và phí đi vào trung tâm các TP lớn giờ cao điểm là không đúng với bản chất của phí.


Phi chong phi la trai luat!


Nhieu chuyen gia phap luat cho rang neu thu phi han che phuong tien giao thong ca nhan va phi di vao trung tam cac TP lon gio cao diem la khong dung voi ban chat cua phi.


Luat su NGUYEN DANG TRUNG (nguyen DBQH khoaXII): Sai ngay tu dau!Muon co chien luoc giam tai nan, un tac giao thong thi khong nen tao dieu kien cho nguoi dan mua xe may. Nhung sai lam cua chung ta la cho nhap xe may o at, ngay trong nuoc cung cho san xuat xe may rat nhieu. De roi hom nay het phi su dung duong bo lai den phi han che phuong tien giao thong ca nhan va phi di vao trung tam cac TP lon gio cao diem. Qua nhieu loai phi chi lam kho dan chu khong giai quyet duoc gi ca!


Theo quan diem cua toi, de co cach xu ly can co, Chinh phu phai giai quyet tot he thong van tai hanh khach cong cong. O TP.HCM hien nay, do dieu kien duong sa chua tot nen chi can xe buyt nho de tao dieu kien thuan loi cho cong chuc di lam. Khi duoc tao thoi quen di xe cong cong dong thoi voi viec dich vu nay ngay cang duoc nang chat thi tu tu nguoi dan se bo phuong tien ca nhan.


Ve mat phap ly, ro rang la co viec phi chong phi vi nguoi dan khi luu hanh xe tren duong bo da dong phi su dung duong bo. Nay ho phai dong them hai khoan phi moi theo du kien ma dich vu ho nhan lai thi khong thay dau, tham chi ho con bi mat quyen loi.


Theo toi, uy ban Thuong vu Quoc hoi khong nen bo sung them hai loai phi nay vao danh muc phi, le phi.


Luat su TRUONG THI HOA (Doan Luat su TP.HCM): Dan nop phi thi duoc gi?


Trong gia dinh, ong chong muon vo dua cho minh mot so tien lon thi cung phai ban bac voi vo, giai thich ly do. Neu khong co ly do chinh dang va xet thay tien se “mot di khong tro lai”, doi nao vo dong y. Nguoc lai, nguoi chong se thuyet phuc duoc vo neu dong tien do dua vao tay chong se sinh loi hoac se dem lai mot loi ich nao do. Trong mot gia dinh nho da can yeu to minh bach, ro rang nhu the thi khi co mot chinh sach gay tac dong den toan xa hoi, Nha nuoc cung can phai hoi y dan.


Dang nay khi de xuat thu cac khoan phi giao thong va muc phi du kien, khong thay bo GTVT dem van de ra hoi dan. Trong khi do, nen kinh te hien nay dang co nhieu kho khan. Them mot khoan phi phai dong la them mot ganh lo cho nguoi dan. Dan keu ca vi viec dong them phi da cham den quyen loi cua nhieu nguoi trong thoi buoi that lung buoc bung.


Theo Phap lenh Phi va le phi, “phi la khoan tien ma cac to chuc, ca nhan phai tra khi duoc mot to chuc, ca nhan khac cung cap dich vu…”. Ban chat cua phi la nguoi ta tra tien de duoc phuc vu mot dieu gi do va phi giup Nha nuoc, to chuc, ca nhan thu hoi von vi ho da bo tien ra dau tu. Nhu vay, khoan phi su dung duong bo thi hop ly boi Nha nuoc can thu hoi khoan kinh phi khong lo phai bo ra de lam duong.


Con doi voi hai loai phi han che phuong tien giao thong ca nhan, phi di vao trung tam cac thanh pho lon gio cao diem thi toi khong dong y vi khong thay tinh hop ly. Voi hai loai phi nay, chi thay la Nha nuoc se thu tien cua dan ma khong thay cung cap duoc cho nguoi dan dich vu, loi ich nao ca. Nhu vay la khong dung voi ban chat cua phi. Hon nua, nguoi dan co quyen tu do cu tru, tu do di lai, tai sao lai thu phi voi muc dich han che viec di chuyen cua nguoi dan vao trung tam thanh pho?


Do do, bo GTVT can giai thich ro cho dan cac loai phi giao thong do se dung de lam gi, ai giam sat viec thu va su dung, dac biet la tra loi cau hoi: “Dan nop phi do se duoc gi?”. Toi tin rang voi bat cu khoan thu nao, neu thuyet phuc duoc dan ve tinh can thiet va loi ich cua no thi dan se vui ve dong thuan. Nguoc lai, du luan se chi trich neu bi ap dat de thu bang duoc.


Luat su NGUYEN VAN TAM (Doan Luat su TP.HCM): Khong kha thi


Neu thue la nghia vu thi phi lai la khoan tien ma chi khi nhan dich vu thi nguoi dan moi dong. Do vay, toi cung cho rang phi han che xe ca nhan hoan toan khong dung voi ban chat cua phi vi o day nguoi dan khong co su dung dich vu.


Rieng doi voi phi su dung duong bo, neu toi dong phi tuc la khi su dung dich vu thi toi co quyen hai long hay khong. Vay khi gap duong khong tot nhu lay loi, o voi, o ga, khuc quanh nguy hiem, bien bao khong dung, khong dam bao an toan…, toi co quyen khieu nai va cham dut su dung dich vu nay hay khong?


Xem ra phap luat cua ta van chua co co che bao ve nguoi su dung dich vu. Cac loai phi do bo GTVT de xuat the hien su bat cap o nhieu goc do: 1. Khong co tinh khoa hoc o cho tuy tien (thu phi khong dung voi ban chat cua phi, phi chong phi…); 2. Co tinh trai phap luat vi da xam pham quyen tu do di lai cua cong dan duoc Hien phap quy dinh, xam pham toi quyen so huu tai san cua cong dan; 3. Thieu tinh thuc tien vi du co nop phi thi nguoi dan van phai su dung xe ca nhan va nhu vay phi se khong dat duoc muc dich de ra.


Theo N.Nam - A.Phuong - K.Phung


Phapluat.TPHCM


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000