Tăng hòa mạng mới, lượng thuê bao cả nước vẫn giảm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo Tổng cục Thống kê, tháng 3, cả nước thêm mới hơn 6.000 thuê bao. Dù vậy, số thuê bao cả nước vẫn chỉ dừng ở 134 triệu, giảm nhẹ so với cuối tháng 2.
Tăng hòa mạng mới, lượng thuê bao cả nước vẫn giảm
Cụ thể, số thuê bao điện thoại phát triển mới ba tháng đầu năm đạt khoảng 2,6 triệu, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thuê bao cố định là 7.600, thuê bao di động chiếm 2,5 triệu. Con số này tăng hơn 6.000 thuê bao so với thống kê hồi cuối tháng 2.

Mặc dù, khách hàng hòa mạng mới vẫn tăng mạnh song tính đến cuối tháng 3, lượng thuê bao cả nước vẫn chỉ là 134 triệu. Kết quả này bằng thống kê hồi cuối tháng một và giảm khoảng 2.000 thuê bao so với tổng kết tháng 2.


Một trong những nguyên nhân chính là thời gian qua, lượng lớn thuê bao ảo đã được "khai tử" tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.


Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các cấp thanh tra, tiến hành rà soát, yêu cầu nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ đối với sim di động khai man hoặc khống thông tin cá nhân.


Dù vậy, kết quả thống kê quý I với 134 triệu thuê bao vẫn tăng 3% so với cùng kỳ năm 2011. Cụ thể, thuê bao cố định là 15,3 triệu, giảm 1,6% và thuê bao di động chiếm 118,7 triệu, tăng 3,6%.


Tính đến hết quý I, thuê bao Internet trên cả nước ước tính đạt 4,2 triệu thuê bao, tăng 17,5% so với cùng thời điểm năm trước. Số người sử dụng Internet đạt 32,1 triệu người, tăng 15,3%.


Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông ba tháng đầu năm ước tính đạt 32.600 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2011. Riêng tháng 3, con số này đạt 10.500 tỷ đồng.


Theo Xuân Ngọc
VnExpress

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tăng hòa mạng mới, lượng thuê bao cả nước vẫn giảm

Theo Tổng cục Thống kê, tháng 3, cả nước thêm mới hơn 6.000 thuê bao. Dù vậy, số thuê bao cả nước vẫn chỉ dừng ở 134 triệu, giảm nhẹ so với cuối tháng 2.


Tang hoa mang moi, luong thue bao ca nuoc van giam


Theo Tong cuc Thong ke, thang 3, ca nuoc them moi hon 6.000 thue bao. Du vay, so thue bao ca nuoc van chi dung o 134 trieu, giam nhe so voi cuoi thang 2.


Cu the, so thue bao dien thoai phat trien moi ba thang dau nam dat khoang 2,6 trieu, tang 35,3% so voi cung ky nam 2011. Trong do, thue bao co dinh la 7.600, thue bao di dong chiem 2,5 trieu. Con so nay tang hon 6.000 thue bao so voi thong ke hoi cuoi thang 2.

Mac du, khach hang hoa mang moi van tang manh song tinh den cuoi thang 3, luong thue bao ca nuoc van chi la 134 trieu. Ket qua nay bang thong ke hoi cuoi thang mot va giam khoang 2.000 thue bao so voi tong ket thang 2.


Mot trong nhung nguyen nhan chinh la thoi gian qua, luong lon thue bao ao da duoc "khai tu" tai Ha Noi, TP HCM va Da Nang.


Truoc do, Bo Thong tin va Truyen thong phoi hop cac cap thanh tra, tien hanh ra soat, yeu cau nha mang ngung cung cap dich vu doi voi sim di dong khai man hoac khong thong tin ca nhan.


Du vay, ket qua thong ke quy I voi 134 trieu thue bao van tang 3% so voi cung ky nam 2011. Cu the, thue bao co dinh la 15,3 trieu, giam 1,6% va thue bao di dong chiem 118,7 trieu, tang 3,6%.


Tinh den het quy I, thue bao Internet tren ca nuoc uoc tinh dat 4,2 trieu thue bao, tang 17,5% so voi cung thoi diem nam truoc. So nguoi su dung Internet dat 32,1 trieu nguoi, tang 15,3%.


Tong doanh thu thuan buu chinh, vien thong ba thang dau nam uoc tinh dat 32.600 ty dong, tang 17,9% so voi cung ky nam 2011. Rieng thang 3, con so nay dat 10.500 ty dong.


Theo Xuan Ngoc
VnExpress
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000