Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng đầu tư

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh lợi thế về nguồn nhân lực đông và tiềm năng phát triển kinh tế dồi dào của Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ tăng giá điện tiếp cận với giá thị trường.
Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng đầu tư
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ hai và thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngày 29/3, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự buổi tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Trí thức Hàn Quốc Suk Woo Hong và trên 50 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc.

Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Hàn Quốc hoan nghênh việc Việt Nam thí điểm thông quan điện tử và sẽ nhân ra trên diện rộng, kiến nghị giải đáp thêm một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, thu hút và huy động nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển; vấn đề hợp tác phát triển công nghiệp điện, điện tử, viễn thông...

Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh lợi thế về nguồn nhân lực đông và tiềm năng phát triển kinh tế dồi dào của Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ tăng giá điện tiếp cận với giá thị trường.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng, khu vực mang tầm quan trọng chiến lược, trong đó Hàn Quốc là một ưu tiên.

Hiện Hàn Quốc đang có 3.000 dự án đầu tư ở Việt Nam với số vốn đăng ký 24 tỷ USD và là quốc gia cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18 tỷ USD trong năm 2011...

Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường với trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cùng với nỗ lực phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong nước, Việt Nam thực hiện chủ trương nhất quán là đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để tạo môi trường thuận lợi và thu hút thêm nhiều nguồn lực bên ngoài nhất là nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, thị trường xuất khẩu.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc và mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, hợp tác kinh tế, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, những lĩnh vực tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng sạch..., những lĩnh vực vừa là ưu tiên vừa là thế mạnh của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, đưa lạm phát xuống mức dưới 10% trong năm 2012 và giảm dần xuống khoảng 5% vào những năm tiếp theo; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư kinh doanh làm ăn thành công, lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giải đáp một số kiến nghị của doanh nghiệp Hàn Quốc và chứng kiến lễ ký các thỏa thuận về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc; Hợp tác cung cấp than và xây dựng các nhà máy nhiệt điện; Thu xếp vốn và cung cấp thiết bị cho dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2…

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc như Dong Yang; Samsung; Taekwang Power Holdings…/.

Theo TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc tăng đầu tư

Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh lợi thế về nguồn nhân lực đông và tiềm năng phát triển kinh tế dồi dào của Việt Nam, đồng thời đề nghị Chính phủ tăng giá điện tiếp cận với giá thị trường.


Khuyen khich doanh nghiep Han Quoc tang dau tu


Cac doanh nghiep Han Quoc nhan manh loi the ve nguon nhan luc dong va tiem nang phat trien kinh te doi dao cua Viet Nam, dong thoi de nghi Chinh phu tang gia dien tiep can voi gia thi truong.


Theo dac phai vien TTXVN, nhan dip tham du Hoi nghi thuong dinh An ninh Hat nhan lan thu hai va tham chinh thuc Han Quoc theo loi moi cua Tong thong Han Quoc Lee Myung-bak, ngay 29/3, tai thu do Seoul, Thu tuong Nguyen Tan Dung da tham du buoi toa dam ban tron voi cac doanh nghiep Han Quoc.

Buoi toa dam co su tham du cua Bo truong Kinh te Tri thuc Han Quoc Suk Woo Hong va tren 50 doanh nghiep hang dau cua Han Quoc.

Tai buoi toa dam, cac doanh nghiep Han Quoc hoan nghenh viec Viet Nam thi diem thong quan dien tu va se nhan ra tren dien rong, kien nghi giai dap them mot so van de ve cai cach thu tuc hanh chinh, thu hut va huy dong nguon nhan luc nham dap ung nhu cau dau tu, phat trien; van de hop tac phat trien cong nghiep dien, dien tu, vien thong...

Cac doanh nghiep Han Quoc nhan manh loi the ve nguon nhan luc dong va tiem nang phat trien kinh te doi dao cua Viet Nam, dong thoi de nghi Chinh phu tang gia dien tiep can voi gia thi truong.

Phat bieu tai buoi toa dam, Thu tuong Nguyen Tan Dung neu ro trong chinh sach doi ngoai cua Viet Nam, phat trien quan he huu nghi va hop tac voi cac nuoc lang gieng, khu vuc mang tam quan trong chien luoc, trong do Han Quoc la mot uu tien.

Hien Han Quoc dang co 3.000 du an dau tu o Viet Nam voi so von dang ky 24 ty USD va la quoc gia cung cap vien tro phat trien chinh thuc (ODA) lon cho Viet Nam, kim ngach thuong mai hai chieu dat 18 ty USD trong nam 2011...

Thong bao mot so net chinh ve tinh hinh kinh te cua Viet Nam, Thu tuong Nguyen Tan Dung cho biet thuc hien chuyen doi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te, Viet Nam dang thuc hien dong bo cac giai phap, trong do tap trung vao ba khau dot pha chien luoc la hoan thien the che kinh te thi truong voi trong tam la tao lap moi truong canh tranh binh dang va cai cach hanh chinh; xay dung he thong ket cau ha tang dong bo, tap trung vao he thong giao thong va ha tang do thi lon; phat trien nhanh nguon nhan luc, nhat la nguon nhan luc chat luong cao, tap trung vao viec doi moi can ban va toan dien nen giao duc quoc dan; gan ket chat che phat trien nguon nhan luc voi phat trien va ung dung khoa hoc, cong nghe.

Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh cung voi no luc phat huy toi da va su dung co hieu qua cac nguon luc trong nuoc, Viet Nam thuc hien chu truong nhat quan la da dang hoa, da phuong hoa quan he quoc te, Viet Nam la ban, doi tac tin cay va thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te, tich cuc, chu dong hoi nhap quoc te toan dien, sau rong de tao moi truong thuan loi va thu hut them nhieu nguon luc ben ngoai nhat la nguon von, cong nghe, kinh nghiem quan ly, thi truong xuat khau.

Tren tinh than nay, Thu tuong Nguyen Tan Dung khang dinh Viet Nam luon coi trong va ung ho cac doanh nghiep Han Quoc va mong muon cac doanh nghiep Han Quoc se tiep tuc tang cuong dau tu, hop tac kinh te, nhat la trong linh vuc co so ha tang, cong nghe cao, cong nghiep che bien che tao, nang luong, nhung linh vuc tang truong xanh, su dung nang luong sach..., nhung linh vuc vua la uu tien vua la the manh cua cac nha dau tu Han Quoc.

Ben canh do, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung khang dinh Chinh phu Viet Nam se tiep tuc cai thien moi truong dau tu kinh doanh, trong do tap trung uu tien thuc hien co hieu qua muc tieu on dinh kinh te vi mo, duy tri toc do tang truong hop ly, dua lam phat xuong muc duoi 10% trong nam 2012 va giam dan xuong khoang 5% vao nhung nam tiep theo; tao dieu kien thuan loi cho cac nha dau tu kinh doanh lam an thanh cong, lau dai tai Viet Nam.

Thu tuong Nguyen Tan Dung da giai dap mot so kien nghi cua doanh nghiep Han Quoc va chung kien le ky cac thoa thuan ve mo rong hop tac trong linh vuc tham do, khai thac dau khi giua Tap doan Dau khi Viet Nam voi Cong ty Dau khi Quoc gia Han Quoc; Hop tac cung cap than va xay dung cac nha may nhiet dien; Thu xep von va cung cap thiet bi cho du an nha may nhiet dien Thai Binh 2…

Cung ngay, Thu tuong Nguyen Tan Dung da tiep lanh dao mot so doanh nghiep lon cua Han Quoc nhu Dong Yang; Samsung; Taekwang Power Holdings…/.

Theo TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000