Kiểm tra hoàn thuế GTGT

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Bộ Tài chính vừa chỉ thị tăng cường quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2012 trong ngành thuế.
Kiểm tra hoàn thuế GTGT


Theo đó, yêu cầu cơ quan thuế các cấp tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế để đôn đốc thu nợ kịp thời.


Yêu cầu phải ban hành 100% thông báo nộp tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp số thuế nợ đến từng doanh nghiệp, người nộp thuế.


Tổ chức đôn đốc thu nộp, thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 31-12-2012 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu năm 2012.


Bộ Tài chính cũng yêu cầu đẩy mạnh thanh, kiểm tra công tác hoàn thuế GTGT, tập trung đối với những địa phương có số hoàn thuế tăng đột biến.


Theo Đ.Liên


Phapluat TPHCMTag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Kiểm tra hoàn thuế GTGT

Bộ Tài chính vừa chỉ thị tăng cường quản lý thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế năm 2012 trong ngành thuế.


Kiem tra hoan thue GTGT


Bo Tai chinh vua chi thi tang cuong quan ly thu, chong that thu va giam no dong thue nam 2012 trong nganh thue.Theo do, yeu cau co quan thue cac cap to chuc theo doi, giam sat chat che, thuong xuyen su bien dong cua cac khoan no thue de don doc thu no kip thoi.


Yeu cau phai ban hanh 100% thong bao nop tien no thue, tien phat cham nop so thue no den tung doanh nghiep, nguoi nop thue.


To chuc don doc thu nop, thuc hien cuong che theo dung quy dinh phap luat, dam bao tong so tien thue no den thoi diem 31-12-2012 khong vuot qua 5% so voi so thuc hien thu nam 2012.


Bo Tai chinh cung yeu cau day manh thanh, kiem tra cong tac hoan thue GTGT, tap trung doi voi nhung dia phuong co so hoan thue tang dot bien.


Theo D.Lien


Phapluat TPHCMRẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000