Hà Nội phát hiện, truy thu hơn 100 tỷ đồng tiền thuế

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cơ quan thuế Hà Nội cũng cho biết việc siết chặt thanh, kiểm tra thuế còn giúp ngân sách Nhà nước tránh thất thu hàng trăm tỷ đ
Hà Nội phát hiện, truy thu hơn 100 tỷ đồng tiền thuế
Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội, cơ quan này đã phát hiện hàng loạt các vi phạm của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn qua công tác thanh, kiểm tra thuế, từ đó tiến hành truy thu, phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 100 tỷ đồng.

Trong số tiền thuế truy thu nói trên có 56,56 tỷ đồng được thực hiện từ các cuộc thanh tra doanh nghiệp trên địa bàn, số tiền còn lại là 43,601 tỷ đồng là từ truy thu, truy hoàn sau 239 cuộc kiểm tra doanh nghiệp.

Cơ quan thuế Hà Nội cũng cho biết việc siết chặt thanh, kiểm tra thuế còn giúp ngân sách Nhà nước tránh thất thu hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan thuế đã thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ của các doanh nghiệp với số tiền gần 6,3 tỷ đồng; giảm số lỗ doanh nghiệp đã kê khai gần 300 tỷ đồng; giảm số thuế xin hoàn trên 1,2 tỷ đồng; g iảm số thuế doanh nghiệp đã kê khai được miễn gần 16 tỷ đồng...

Phó Cục trưởng Cục thuế Hà Nội Thái Dũng Tiến cho biết việc thanh, kiểm tra được cơ quan thuế thực hiện từ đầu năm đến nay trên cơ sở thu thập, phân tích dựa trên dữ liệu tập trung thông tin cơ bản về người nộp thuế, bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, bảng điểm rủi ro từng tiêu chí, chương trình gán điểm rủi ro cho từng doanh nghiệp thuộc diện quản lý của Cục thuế...

Trong thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác thanh, kiểm tra thuế theo hướng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Cơ quan thuế sẽ tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tình hình kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp trọng điểm; kiểm soát, làm rõ nguyên nhân các doanh nghiệp kê khai không có số thu nộp ngân sách hoặc số nộp thấp so cùng kỳ năm trước; tập trung lực lượng thanh, kiểm tra khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp lỗ lớn, lỗ liên tục; tiếp tục tiến hành kiểm tra quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp giải thể để xử lý nhanh các doanh nghiệp đã nghỉ bỏ kinh doanh...

Theo Anh Tùng
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hà Nội phát hiện, truy thu hơn 100 tỷ đồng tiền thuế

Cơ quan thuế Hà Nội cũng cho biết việc siết chặt thanh, kiểm tra thuế còn giúp ngân sách Nhà nước tránh thất thu hàng trăm tỷ đ


Ha Noi phat hien, truy thu hon 100 ty dong tien thue


Co quan thue Ha Noi cung cho biet viec siet chat thanh, kiem tra thue con giup ngan sach Nha nuoc tranh that thu hang tram ty d


Theo Cuc Thue thanh pho Ha Noi, co quan nay da phat hien hang loat cac vi pham cua nhieu doanh nghiep tren dia ban qua cong tac thanh, kiem tra thue, tu do tien hanh truy thu, phat nop ngan sach Nha nuoc hon 100 ty dong.

Trong so tien thue truy thu noi tren co 56,56 ty dong duoc thuc hien tu cac cuoc thanh tra doanh nghiep tren dia ban, so tien con lai la 43,601 ty dong la tu truy thu, truy hoan sau 239 cuoc kiem tra doanh nghiep.

Co quan thue Ha Noi cung cho biet viec siet chat thanh, kiem tra thue con giup ngan sach Nha nuoc tranh that thu hang tram ty dong.

Cu the, co quan thue da thuc hien giam thue gia tri gia tang duoc khau tru cua cac doanh nghiep voi so tien gan 6,3 ty dong; giam so lo doanh nghiep da ke khai gan 300 ty dong; giam so thue xin hoan tren 1,2 ty dong; g iam so thue doanh nghiep da ke khai duoc mien gan 16 ty dong...

Pho Cuc truong Cuc thue Ha Noi Thai Dung Tien cho biet viec thanh, kiem tra duoc co quan thue thuc hien tu dau nam den nay tren co so thu thap, phan tich dua tren du lieu tap trung thong tin co ban ve nguoi nop thue, bo tieu chi danh gia rui ro, bang diem rui ro tung tieu chi, chuong trinh gan diem rui ro cho tung doanh nghiep thuoc dien quan ly cua Cuc thue...

Trong thoi gian toi, co quan thue se tiep tuc siet chat hon nua cong tac thanh, kiem tra thue theo huong day nhanh tien do, dam bao chat luong.

Co quan thue se tang cuong cong tac kiem tra, ra soat tinh hinh ke khai, nop thue cua cac doanh nghiep trong diem; kiem soat, lam ro nguyen nhan cac doanh nghiep ke khai khong co so thu nop ngan sach hoac so nop thap so cung ky nam truoc; tap trung luc luong thanh, kiem tra khu vuc doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI), cac doanh nghiep co dau hieu chuyen gia, doanh nghiep lo lon, lo lien tuc; tiep tuc tien hanh kiem tra quyet toan thue doi voi cac doanh nghiep giai the de xu ly nhanh cac doanh nghiep da nghi bo kinh doanh...

Theo Anh Tung
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000