Xử phạt 5 doanh nghiệp vi phạm về xuất khẩu lao động

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cục Quản lý lao động ngoài nước (bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa ban hành quyết định xử phạt cảnh cáo đối với 5 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Xử phạt 5 doanh nghiệp vi phạm về xuất khẩu lao động
Đó là các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuất khẩu lao động và dịch vụ thương mại Biển Đông (ESTRALA JSC), Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (MITRACO), Công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Chấn Hưng (POLIMEX), Công ty xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (TRACIMEXCO), Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và xuất khẩu lao động (VINAHANDCOOP).


Theo cục Quản lý lao động ngoài nước, 5 doanh nghiệp nêu trên bị xử phạt vì đã không báo cáo đột xuất về hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 15.2.2012, bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có công văn yêu cầu các doanh nghiệp chấn chỉnh công tác đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1.3.2012. Ngày 14.3.2012, cục Quản lý lao động ngoài nước tiếp tục có công văn đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo yêu cầu của bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, cho đến nay 5 doanh nghiệp trên vẫn không thực hiện báo cáo theo quy định.

Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu 5 doanh nghiệp nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo đột xuất về hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định.


Theo Vietnam+


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xử phạt 5 doanh nghiệp vi phạm về xuất khẩu lao động

Cục Quản lý lao động ngoài nước (bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa ban hành quyết định xử phạt cảnh cáo đối với 5 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.


Xu phat 5 doanh nghiep vi pham ve xuat khau lao dong


Cuc Quan ly lao dong ngoai nuoc (bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi) vua ban hanh quyet dinh xu phat canh cao doi voi 5 doanh nghiep hoat dong dich vu dua lao dong di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong.


Do la cac doanh nghiep: Cong ty co phan Xuat khau lao dong va dich vu thuong mai Bien Dong (ESTRALA JSC), Tong cong ty khoang san va thuong mai Ha Tinh (MITRACO), Cong ty san xuat kinh doanh xuat nhap khau Chan Hung (POLIMEX), Cong ty xuat nhap khau va hop tac dau tu giao thong van tai (TRACIMEXCO), Cong ty Trach nhiem huu han mot thanh vien san xuat thuong mai va xuat khau lao dong (VINAHANDCOOP).


Theo cuc Quan ly lao dong ngoai nuoc, 5 doanh nghiep neu tren bi xu phat vi da khong bao cao dot xuat ve hoat dong dua nguoi di lam viec o nuoc ngoai theo yeu cau cua co quan co tham quyen.

Truoc do, ngay 15.2.2012, bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi co cong van yeu cau cac doanh nghiep chan chinh cong tac dua lao dong di lam viec o Dai Loan va bao cao ket qua thuc hien truoc ngay 1.3.2012. Ngay 14.3.2012, cuc Quan ly lao dong ngoai nuoc tiep tuc co cong van don doc cac doanh nghiep thuc hien bao cao theo yeu cau cua bo Lao dong, Thuong binh va Xa hoi. Tuy nhien, cho den nay 5 doanh nghiep tren van khong thuc hien bao cao theo quy dinh.

Cuc Quan ly lao dong ngoai nuoc yeu cau 5 doanh nghiep nghiem tuc kiem diem, rut kinh nghiem va thuc hien day du, kip thoi che do bao cao dot xuat ve hoat dong dua lao dong di lam viec o nuoc ngoai theo quy dinh.


Theo Vietnam+


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000