"Việt Nam hấp dẫn đầu tư "nhờ" các tiêu chuẩn quá thấp về môi trường"

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, một trong những yếu tố khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đầu tư hấp dẫn chính là các tiêu chuẩn quá thấp về môi trường.
PGS. Ts. Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gần đây cũng đưa ra nhận định, trong khi, nhiều quốc gia khác có môi trường đầu tư tốt hơn Việt Nam nhưng vẫn không “hấp dẫn” bằng, đơn giản là vì ở Việt Nam các tiêu chuẩn môi trường thấp hơn, chi phí cho xử lý chất thải thấp hơn, yêu cầu về chất thải được giảm đi rất nhiều. 
FDI đều hướng đến việc khai thác tài nguyên giá rẻ của Việt Nam
Hiện nay, rất nhiều dự án FDI đều giống nhau ở một điểm quan trọng đó là hướng đến việc khai thác tài nguyên giá rẻ của Việt Nam. Tài nguyên này có thể là đất, là nước, là môi trường - tất cả đều với chi phí quá thấp,... Chính những khiếm khuyết trong quy chế về thu hút vốn FDI này đã gây nhiều tác động đến môi trường tự nhiên.
Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến dẫn chứng, các khu công nghiệp mở rộng làm diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, tạo áp lực thất nghiệp và là nguồn phát thải, gây ô nhiễm môi trường lớn trong tương lai. Các dự án xây dựng sân golf ở đồng bằng, vùng đất màu mỡ và những dự án "bán bờ biển" cho các nhà kinh doanh du lịch nước ngoài rất dễ làm tổn thương đến lợi ích lâu dài của các thế hệ tương lai.
Bên cạnh đó, xu hướng xuất khẩu ô nhiễm từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển thông qua FDI ngày càng gia tăng và Việt Nam có nguy cơ trở thành một trong những nước có mức nhập khẩu ô nhiễm cao. 
Thực tế thời gian qua cho thấy các doanh nghiệp FDI đã cho nhập khẩu công nghệ, thiết bị máy móc “dưới chuẩn”, cũ kỹ, lạc hậu vào Việt Nam. Đây chính là một “thủ phạm” gây ô nhiễm môi trường mà cơ quan chức năng cần tiếp tục có những động thái tích cực để ngăn chặn. 
Có không ít doanh nghiệp FDI gây ô nhiễm môi trường tự nhiên và khai thác lãng phí tài nguyên thiên nhiên, mà bài học về Vedan là một ví dụ điển hình; tiếp theo đó là vụ Công ty Tung Kuang xả thải ra môi trường, rồi Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49, Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện Công ty TNHH một thành viên PangRim Neotex với hành vi tương tự. Gần đây, Công ty Xi măng Chinfon (Hải Phòng) cũng đã bị người dân phong tỏa do “đầu độc” môi trường bằng khói bụi,... 
Cần lựa chọn thu hút FDI "sạch"
Trong thời gian tới, FDI vẫn tiếp tục là nguồn vốn quốc tế quan trọng nhất đối với Việt Nam trong bối cảnh viện trợ phát triển (ODA) đang có xu hướng giảm, đầu tư gián tiếp khá bấp bênh. Tuy nhiên, Chính phủ cần có chính sách thu hút FDI có lựa chọn và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.  
Thứ trưởng Tuyến đề xuất, trong thời gian tới, chúng ta cần xem xét thay đổi các chính sách và khung pháp lý trong thu hút đầu tư FDI. Cụ thể: có chính sách đặc biệt dành riêng cho những nhà đầu tư mà dự án của họ mang lại lợi ích quốc gia, đáp ứng được kỳ vọng về thu hút đầu tư theo chủ trương mới. 
Đồng thời, thu phí hoặc thuế các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường và quy định giới hạn ô nhiễm đối với các doanh nghiệp; chủ động trong khâu lựa chọn đối tác đầu tư, thay đổi từ chính sách thu hút FDI bằng mọi giá sang chính sách thu hút FDI có lựa chọn, đó là chính sách đầu tư dài hạn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 
Cần ưu tiên chọn những đối tác doanh nghiệp FDI từ những nước phát triển có các chuẩn môi trường cao, có qui định chặt chẽ về công tác môi trường.
Trong khâu cấp phép đầu tư, cần chú ý hạn chế hoặc từ chối cấp phép đối với những dự án FDI không bảo đảm tiêu chuẩn lao động, tiền lương, không phù hợp với lợi ích cộng đồng, gây ô nhiễm môi trường và chi phí quá nhiều năng lượng; khuyến khích ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực chất lượng, công nghệ cao, sử dụng ít nhiên liệu, không thâm dụng nhiều lao động giá rẻ và bảo vệ môi trường.

Phương Dung

Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

"Việt Nam hấp dẫn đầu tư "nhờ" các tiêu chuẩn quá thấp về môi trường"

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, một trong những yếu tố khiến Việt Nam trở thành một trong những điểm đầu tư hấp dẫn chính là các tiêu chuẩn quá thấp về môi trường.


"Viet Nam hap dan dau tu "nho" cac tieu chuan qua thap ve moi truong"


Theo danh gia cua nhieu chuyen gia kinh te, mot trong nhung yeu to khien Viet Nam tro thanh mot trong nhung diem dau tu hap dan chinh la cac tieu chuan qua thap ve moi truong.


PGS. Ts. Bui Cach Tuyen, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong gan day cung dua ra nhan dinh, trong khi, nhieu quoc gia khac co moi truong dau tu tot hon Viet Nam nhung van khong “hap dan” bang, don gian la vi o Viet Nam cac tieu chuan moi truong thap hon, chi phi cho xu ly chat thai thap hon, yeu cau ve chat thai duoc giam di rat nhieu. 
FDI deu huong den viec khai thac tai nguyen gia re cua Viet Nam
Hien nay, rat nhieu du an FDI deu giong nhau o mot diem quan trong do la huong den viec khai thac tai nguyen gia re cua Viet Nam. Tai nguyen nay co the la dat, la nuoc, la moi truong - tat ca deu voi chi phi qua thap,... Chinh nhung khiem khuyet trong quy che ve thu hut von FDI nay da gay nhieu tac dong den moi truong tu nhien.
Thu truong Bui Cach Tuyen dan chung, cac khu cong nghiep mo rong lam dien tich dat nong nghiep bi thu hep, tao ap luc that nghiep va la nguon phat thai, gay o nhiem moi truong lon trong tuong lai. Cac du an xay dung san golf o dong bang, vung dat mau mo va nhung du an "ban bo bien" cho cac nha kinh doanh du lich nuoc ngoai rat de lam ton thuong den loi ich lau dai cua cac the he tuong lai.
Ben canh do, xu huong xuat khau o nhiem tu cac nuoc phat trien sang cac nuoc dang phat trien thong qua FDI ngay cang gia tang va Viet Nam co nguy co tro thanh mot trong nhung nuoc co muc nhap khau o nhiem cao. 
Thuc te thoi gian qua cho thay cac doanh nghiep FDI da cho nhap khau cong nghe, thiet bi may moc “duoi chuan”, cu ky, lac hau vao Viet Nam. Day chinh la mot “thu pham” gay o nhiem moi truong ma co quan chuc nang can tiep tuc co nhung dong thai tich cuc de ngan chan. 
Co khong it doanh nghiep FDI gay o nhiem moi truong tu nhien va khai thac lang phi tai nguyen thien nhien, ma bai hoc ve Vedan la mot vi du dien hinh; tiep theo do la vu Cong ty Tung Kuang xa thai ra moi truong, roi Phong Canh sat phong chong toi pham ve moi truong (PC49, Cong an tinh Phu Tho) da phat hien Cong ty TNHH mot thanh vien PangRim Neotex voi hanh vi tuong tu. Gan day, Cong ty Xi mang Chinfon (Hai Phong) cung da bi nguoi dan phong toa do “dau doc” moi truong bang khoi bui,... 
Can lua chon thu hut FDI "sach"
Trong thoi gian toi, FDI van tiep tuc la nguon von quoc te quan trong nhat doi voi Viet Nam trong boi canh vien tro phat trien (ODA) dang co xu huong giam, dau tu gian tiep kha bap benh. Tuy nhien, Chinh phu can co chinh sach thu hut FDI co lua chon va huong toi muc tieu phat trien ben vung.  
Thu truong Tuyen de xuat, trong thoi gian toi, chung ta can xem xet thay doi cac chinh sach va khung phap ly trong thu hut dau tu FDI. Cu the: co chinh sach dac biet danh rieng cho nhung nha dau tu ma du an cua ho mang lai loi ich quoc gia, dap ung duoc ky vong ve thu hut dau tu theo chu truong moi. 
Dong thoi, thu phi hoac thue cac doanh nghiep gay o nhiem moi truong va quy dinh gioi han o nhiem doi voi cac doanh nghiep; chu dong trong khau lua chon doi tac dau tu, thay doi tu chinh sach thu hut FDI bang moi gia sang chinh sach thu hut FDI co lua chon, do la chinh sach dau tu dai han huong toi muc tieu phat trien ben vung. 
Can uu tien chon nhung doi tac doanh nghiep FDI tu nhung nuoc phat trien co cac chuan moi truong cao, co qui dinh chat che ve cong tac moi truong.
Trong khau cap phep dau tu, can chu y han che hoac tu choi cap phep doi voi nhung du an FDI khong bao dam tieu chuan lao dong, tien luong, khong phu hop voi loi ich cong dong, gay o nhiem moi truong va chi phi qua nhieu nang luong; khuyen khich uu tien cac du an thuoc linh vuc chat luong, cong nghe cao, su dung it nhien lieu, khong tham dung nhieu lao dong gia re va bao ve moi truong.

Phuong Dung

Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000