Phó Chủ tịch nước: “Nhà nước luôn chia sẻ với doanh nghiệp”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan cũng băn khoăn trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân Việt còn không ít hạn chế, bất cập.
Phó Chủ tịch nước: “Nhà nước luôn chia sẻ với doanh nghiệp”
Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Chương trình Doanh nhân về với Đất tổ do Hội KH Lịch sử, Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Thông tin kinh tế (CETAI), Thông tin Kinh doanh và Tiếp thị cùng với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Tham dự buổi lễ còn có ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; TS. Nguyễn Sỹ Dũng, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Thành viên hội đồng tư vấn Kinh tế quốc gia; ông Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên thường trực UB Kinh tế của Quốc Hội cùng đại diện UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các bộ, ngành và gần 300 doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
Phát biểu chào mừng các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự chương trình, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự tri ân tổ tiên, uống nước nhớ nguồn của các doanh nhân Việt Nam và khẳng định vai trò cùng những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan cũng băn khoăn trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân Việt còn không ít hạn chế, bất cập. Một bộ phận doanh nhân còn thiếu văn hóa kinh doanh và trách nhiệm xã hội, chưa tự giác tuân thủ pháp luật… Cộng đồng doanh nghiệp cần phải có ý thức tự giác khắc phục hạn chế đồng thời đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trên.

“Đảng và Nhà nước luôn chia sẻ với doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo hiệu quả những giải pháp nhằm giúp tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững và hiệu quả”- Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định.

Nhân dịp này, BTC cùng đoàn doanh nhân tham dự chương trình “Doanh nhân về với Đất tổ vua Hùng” đã trao 20 suất học bổng cho 20 trẻ em nghèo và 10 phần quà cho 10 gia đình khó khăn tại xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng - một xã đặc biệt khó khăn tại tỉnh Phú Thọ, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Theo Bùi Hoàng Tám
Dân trí

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Phó Chủ tịch nước: “Nhà nước luôn chia sẻ với doanh nghiệp”

Phó chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan cũng băn khoăn trước yêu cầu mới của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nhân Việt còn không ít hạn chế, bất cập.


Pho Chu tich nuoc: “Nha nuoc luon chia se voi doanh nghiep”


Pho chu tich Nuoc Nguyen Thi Doan cung ban khoan truoc yeu cau moi cua su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te, doi ngu doanh nhan Viet con khong it han che, bat cap.


Do la khang dinh cua Pho Chu tich nuoc Nguyen Thi Doan tai Chuong trinh Doanh nhan ve voi Dat to do Hoi KH Lich su, Trung tam Dao tao, Tu van va Thong tin kinh te (CETAI), Thong tin Kinh doanh va Tiep thi cung voi UBND tinh Phu Tho to chuc.

Tham du buoi le con co ong Nguyen Duc Kien, nguyen Uy vien Trung uong Dang, nguyen Pho chu tich Quoc hoi; TS. Nguyen Sy Dung, Pho chu nhiem van phong Quoc hoi, Thanh vien hoi dong tu van Kinh te quoc gia; ong Nguyen Huu Duc, Uy vien thuong truc UB Kinh te cua Quoc Hoi cung dai dien UBND tinh Phu Tho, lanh dao cac bo, nganh va gan 300 doanh nhan, doanh nghiep trong va ngoai nuoc. Dai tuong Vo Nguyen Giap da gui lang hoa chuc mung.
Phat bieu chao mung cac doanh nhan, doanh nghiep tham du chuong trinh, Pho chu tich nuoc Nguyen Thi Doan danh gia cao su tri an to tien, uong nuoc nho nguon cua cac doanh nhan Viet Nam va khang dinh vai tro cung nhung dong gop cua doi ngu doanh nhan trong thoi ky dat nuoc hoi nhap sau rong voi the gioi.

Tuy nhien, Pho chu tich Nuoc Nguyen Thi Doan cung ban khoan truoc yeu cau moi cua su nghiep day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa va hoi nhap quoc te, doi ngu doanh nhan Viet con khong it han che, bat cap. Mot bo phan doanh nhan con thieu van hoa kinh doanh va trach nhiem xa hoi, chua tu giac tuan thu phap luat… Cong dong doanh nghiep can phai co y thuc tu giac khac phuc han che dong thoi dau tranh voi nhung bieu hien tieu cuc tren.

“Dang va Nha nuoc luon chia se voi doanh nghiep, tiep tuc chi dao hieu qua nhung giai phap nham giup thao go kho khan, tao moi truong thuan loi cho cac doanh nghiep dau tu va phat trien san xuat, kinh doanh theo huong ben vung va hieu qua”- Pho chu tich nuoc Nguyen Thi Doan khang dinh.

Nhan dip nay, BTC cung doan doanh nhan tham du chuong trinh “Doanh nhan ve voi Dat to vua Hung” da trao 20 suat hoc bong cho 20 tre em ngheo va 10 phan qua cho 10 gia dinh kho khan tai xa Phuc Lai, huyen Doan Hung - mot xa dac biet kho khan tai tinh Phu Tho, voi tong gia tri hon 200 trieu dong.

Theo Bui Hoang Tam
Dan tri
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000