EVN phủ nhận đập Sông Tranh 2 bị nứt

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBND tỉnh Quảng Nam đang tính đến phương án cứu nạn, cứu hộ dân khi bão lũ đến sớm, trước khi sự cố tại thủy điện Sông Tranh 2 được khắc phục
EVN phủ nhận đập Sông Tranh 2 bị nứt

Sáng 26-3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi thông cáo báo chí thừa nhận: “Hiện tượng thấm, rò rỉ nước ra hạ lưu đập thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam) theo các khe nhiệt là chưa đúng với sơ đồ thấm và thoát nước theo thiết kế. Hiện tượng này gây phản cảm trong dư luận xã hội. Tuy nhiên, nước rò rỉ qua khe nhiệt chứ không phải qua khe nứt đập thủy điện như báo chí nêu”.


An toàn nhưng… cấp tốc xử lý!


EVN cũng cho rằng những trận động đất kích thích xảy ra trong thời gian gần đây tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 có cường độ thấp hơn cường độ tính toán trong thiết kế, không ảnh hưởng đến chất lượng và an toàn của đập. Theo quy luật tự nhiên, các dư chấn của động đất kích thích có cường độ thấp hơn nhiều và sẽ giảm dần theo thời gian.

Hiện tại, EVN huy động nhân lực thông rửa các ống thu thoát nước; sửa chữa, bổ sung rãnh thoát nước trong hành lang để thu hết nước về hố theo thiết kế. Chủ đầu tư cũng hoàn thiện hệ thống quan trắc, tiến hành đo đạc, phân tích số liệu và đánh giá kết quả một cách hệ thống.


EVN phối hợp với Viện Vật lý địa cầu tiếp tục nghiên cứu về diễn biến động đất và có đánh giá cụ thể hơn về ảnh hưởng của động đất trong khu vực công trình; tiếp tục kiểm tra bề mặt phía thượng lưu đập khi hạ thấp mực nước hồ và đề ra các giải pháp xử lý thấm bổ sung.


EVN đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Thủy điện Sông Tranh huy động tối đa công suất của nhà máy để hạ mực nước hồ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý thấm đạt hiệu quả. Giao cho Ban Quản lý dự án thực hiện ngay việc quan trắc chu kỳ 1 để đánh giá toàn diện về ổn định công trình; đồng thời tiếp tục mời các chuyên gia có kinh nghiệm đến kiểm tra, khảo sát, đề ra các giải pháp xử lý tổng thể và sẽ hoàn thành trước mùa lũ năm 2012.


Chưa tin kết luận của đơn vị từng nghiệm thu


Cũng trong sáng 26-3, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã họp khẩn, yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy điện 3 phối hợp với địa phương lập đoàn tổng kiểm tra toàn đập chính (bên ngoài lẫn trong đường hầm xuyên qua đập) để rà soát các vết nứt, rò rỉ nước.


Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My, nói: “Chúng tôi đã thống nhất với chủ đầu tư vào sáng 28 - 3 sẽ lập đoàn tổng kiểm tra đập thủy điện Sông Tranh 2.


Bởi lẽ chúng tôi và người dân chưa thể tin kết luận của đoàn công tác Cục Giám định Nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng đưa ra. Chính cơ quan này từng tham gia nghiệm thu công trình trước đây và cho là chất lượng tốt nay lại vào kiểm tra thì khó có thể khách quan”.


Chiều cùng ngày, Quân khu 5 cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão -Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cũng đã khảo sát đập thủy điện Sông Tranh 2. Tỉnh Quảng Nam đang tính đến phương án cứu nạn, cứu hộ dân, đề phòng năm nay xảy ra bão lũ sớm, trong khi việc khắc phục sự cố rò rỉ nước qua thân đập thủy điện Sông Tranh 2 chưa xong.


Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5, cho biết: “Bộ Quốc phòng vừa chỉ đạo Quân khu 5 thành lập Ban Phòng chống cứu nạn cứu hộ. Chúng tôi yêu cầu Ban Quản lý dự án thủy điện 3 phải gấp rút có biện pháp phòng chống và lường trước những trường hợp xấu nhất. Quân khu 5 đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Quảng Nam nhanh chóng tổ chức khảo sát tất cả các công trình thủy điện trên địa bàn để nắm tình hình và có sự phối hợp chặt chẽ”.


Theo Thu Minh - Thúy Phương
NLD

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

EVN phủ nhận đập Sông Tranh 2 bị nứt

UBND tỉnh Quảng Nam đang tính đến phương án cứu nạn, cứu hộ dân khi bão lũ đến sớm, trước khi sự cố tại thủy điện Sông Tranh 2 được khắc phục


EVN phu nhan dap Song Tranh 2 bi nut


UBND tinh Quang Nam dang tinh den phuong an cuu nan, cuu ho dan khi bao lu den som, truoc khi su co tai thuy dien Song Tranh 2 duoc khac phuc


Sang 26-3, Tap doan Dien luc Viet Nam (EVN) phat di thong cao bao chi thua nhan: “Hien tuong tham, ro ri nuoc ra ha luu dap thuy dien Song Tranh 2 (Quang Nam) theo cac khe nhiet la chua dung voi so do tham va thoat nuoc theo thiet ke. Hien tuong nay gay phan cam trong du luan xa hoi. Tuy nhien, nuoc ro ri qua khe nhiet chu khong phai qua khe nut dap thuy dien nhu bao chi neu”.


An toan nhung… cap toc xu ly!


EVN cung cho rang nhung tran dong dat kich thich xay ra trong thoi gian gan day tai khu vuc thuy dien Song Tranh 2 co cuong do thap hon cuong do tinh toan trong thiet ke, khong anh huong den chat luong va an toan cua dap. Theo quy luat tu nhien, cac du chan cua dong dat kich thich co cuong do thap hon nhieu va se giam dan theo thoi gian.

Hien tai, EVN huy dong nhan luc thong rua cac ong thu thoat nuoc; sua chua, bo sung ranh thoat nuoc trong hanh lang de thu het nuoc ve ho theo thiet ke. Chu dau tu cung hoan thien he thong quan trac, tien hanh do dac, phan tich so lieu va danh gia ket qua mot cach he thong.


EVN phoi hop voi Vien Vat ly dia cau tiep tuc nghien cuu ve dien bien dong dat va co danh gia cu the hon ve anh huong cua dong dat trong khu vuc cong trinh; tiep tuc kiem tra be mat phia thuong luu dap khi ha thap muc nuoc ho va de ra cac giai phap xu ly tham bo sung.


EVN da chi dao Trung tam Dieu do he thong dien quoc gia, Cong ty Thuy dien Song Tranh huy dong toi da cong suat cua nha may de ha muc nuoc ho, tao dieu kien thuan loi cho cong tac xu ly tham dat hieu qua. Giao cho Ban Quan ly du an thuc hien ngay viec quan trac chu ky 1 de danh gia toan dien ve on dinh cong trinh; dong thoi tiep tuc moi cac chuyen gia co kinh nghiem den kiem tra, khao sat, de ra cac giai phap xu ly tong the va se hoan thanh truoc mua lu nam 2012.


Chua tin ket luan cua don vi tung nghiem thu


Cung trong sang 26-3, Thuong truc Huyen uy, UBND huyen Bac Tra My, tinh Quang Nam da hop khan, yeu cau Ban Quan ly du an thuy dien 3 phoi hop voi dia phuong lap doan tong kiem tra toan dap chinh (ben ngoai lan trong duong ham xuyen qua dap) de ra soat cac vet nut, ro ri nuoc.


Ong Nguyen Kim Son, Pho Bi thu Thuong truc Huyen uy Bac Tra My, noi: “Chung toi da thong nhat voi chu dau tu vao sang 28 - 3 se lap doan tong kiem tra dap thuy dien Song Tranh 2.


Boi le chung toi va nguoi dan chua the tin ket luan cua doan cong tac Cuc Giam dinh Nha nuoc ve chat luong cac cong trinh xay dung dua ra. Chinh co quan nay tung tham gia nghiem thu cong trinh truoc day va cho la chat luong tot nay lai vao kiem tra thi kho co the khach quan”.


Chieu cung ngay, Quan khu 5 cung voi Bo Chi huy Quan su tinh Quang Nam va Ban Chi huy Phong chong lut bao -Tim kiem cuu nan tinh Quang Nam cung da khao sat dap thuy dien Song Tranh 2. Tinh Quang Nam dang tinh den phuong an cuu nan, cuu ho dan, de phong nam nay xay ra bao lu som, trong khi viec khac phuc su co ro ri nuoc qua than dap thuy dien Song Tranh 2 chua xong.


Thieu tuong Nguyen Quy Nhon, Pho Tu lenh Quan khu 5, cho biet: “Bo Quoc phong vua chi dao Quan khu 5 thanh lap Ban Phong chong cuu nan cuu ho. Chung toi yeu cau Ban Quan ly du an thuy dien 3 phai gap rut co bien phap phong chong va luong truoc nhung truong hop xau nhat. Quan khu 5 de nghi Ban Chi huy Phong chong lut bao Quang Nam nhanh chong to chuc khao sat tat ca cac cong trinh thuy dien tren dia ban de nam tinh hinh va co su phoi hop chat che”.


Theo Thu Minh - Thuy Phuong
NLD
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000