VN và Trung Quốc ký Hiệp định xây cầu Bắc Luân 2

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sáng 26/3, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã có buổi hội đàm, ký Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng cầu Bắc Luân 2.
VN và Trung Quốc ký Hiệp định xây cầu Bắc Luân 2
Tại cuộc hội đàm, Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hai nước đã bàn việc ký kết thỏa thuận về quản lý giấy phép vận tải đường bộ quốc tế, thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt-Trung đã được Chính phủ hai nước ký tháng 10/2011.

Hai bên cũng bàn tới việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ hợp tác đầu tư ASEAN-Trung Quốc và gói hỗ trợ tín dụng thương mại cho các nước ASEAN để thực hiện các dự án kết nối hệ thống giao thông giữa hai nước trong khuôn khổ hợp tác Hai hành lang, một vành đai kinh tế và kết nối ASEAN-Trung Quốc, nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và kinh tế giữa hai bên.

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, lãnh đạo hai Bộ cũng đã điểm lại tình hình hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Hiện giữa hai nước đã có 8 hãng hành không của hai bên đang khai thác các tuyến bay từ 3 điểm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tới 10 điểm trên lãnh thổ Trung Quốc.

Lãnh đạo hai Bộ cũng đã thống nhất giao cơ quan chức năng hàng không hai nước (Cục Hàng không Việt Nam và Cục hàng không dân dụng Trung Quốc) trao đổi về việc sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam-Trung Quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày càng tăng giữa hai nước.

Nhằm tạo thuận lợi cho tàu thuyền của hai bên đi lại tự do tại cửa sông Bắc Luân, hai bên đã thống nhất tiến hành đàm phán vòng hai và thời gian ký kết Hiệp định trong năm 2012.

Kết thúc hội đàm, thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải hai nước đã ký kết Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về xây dựng cầu Bắc Luân 2, nối Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) với Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc). Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp với chính quyền hai tỉnh biên giới để sớm khởi công xây dựng cầu trong năm 2012.

Công trình trên được xây dựng sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa hai địa phương, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu thương mại giữa hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây nói riêng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc nói chung.

Đoàn đại biểu Bộ Giao Thông Vận tải Trung Quốc do thứ trưởng Dương Lợi Dân làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25-29/3./.

Theo Hồng Ninh
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

VN và Trung Quốc ký Hiệp định xây cầu Bắc Luân 2

Sáng 26/3, tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã có buổi hội đàm, ký Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng cầu Bắc Luân 2.


VN va Trung Quoc ky Hiep dinh xay cau Bac Luan 2


Sang 26/3, tai Ha Noi, Bo Giao thong Van tai Viet Nam va Bo Giao thong Van tai Trung Quoc da co buoi hoi dam, ky Hiep dinh va Nghi dinh thu ve xay dung cau Bac Luan 2.


Tai cuoc hoi dam, Lanh dao Bo Giao thong Van tai hai nuoc da ban viec ky ket thoa thuan ve quan ly giay phep van tai duong bo quoc te, thuc hien Hiep dinh van tai duong bo Viet-Trung da duoc Chinh phu hai nuoc ky thang 10/2011.

Hai ben cung ban toi viec su dung nguon von tu Quy hop tac dau tu ASEAN-Trung Quoc va goi ho tro tin dung thuong mai cho cac nuoc ASEAN de thuc hien cac du an ket noi he thong giao thong giua hai nuoc trong khuon kho hop tac Hai hanh lang, mot vanh dai kinh te va ket noi ASEAN-Trung Quoc, nham thuc day hoat dong thuong mai va kinh te giua hai ben.

Trong khuon kho cuoc hoi dam, lanh dao hai Bo cung da diem lai tinh hinh hop tac giua hai nuoc trong linh vuc giao thong van tai va phuong huong hop tac trong thoi gian toi. Hien giua hai nuoc da co 8 hang hanh khong cua hai ben dang khai thac cac tuyen bay tu 3 diem Ha Noi, Da Nang, Thanh pho Ho Chi Minh toi 10 diem tren lanh tho Trung Quoc.

Lanh dao hai Bo cung da thong nhat giao co quan chuc nang hang khong hai nuoc (Cuc Hang khong Viet Nam va Cuc hang khong dan dung Trung Quoc) trao doi ve viec sua doi Hiep dinh van chuyen hang khong Viet Nam-Trung Quoc, nham dap ung nhu cau van chuyen hanh khach va hang hoa ngay cang tang giua hai nuoc.

Nham tao thuan loi cho tau thuyen cua hai ben di lai tu do tai cua song Bac Luan, hai ben da thong nhat tien hanh dam phan vong hai va thoi gian ky ket Hiep dinh trong nam 2012.

Ket thuc hoi dam, thua uy quyen cua Chinh phu hai nuoc, lanh dao Bo Giao thong Van tai hai nuoc da ky ket Hiep dinh va Nghi dinh thu giua Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam va Chinh phu nuoc Cong hoa Nhan dan Trung Hoa ve xay dung cau Bac Luan 2, noi Mong Cai (Quang Ninh, Viet Nam) voi Dong Hung (Quang Tay, Trung Quoc). Hai ben cung thong nhat se phoi hop voi chinh quyen hai tinh bien gioi de som khoi cong xay dung cau trong nam 2012.

Cong trinh tren duoc xay dung se co y nghia het suc quan trong trong viec ket noi giao thong giua hai dia phuong, gop phan thuc day hop tac kinh te, giao luu thuong mai giua hai tinh Quang Ninh va Quang Tay noi rieng, hai nuoc Viet Nam-Trung Quoc noi chung.

Doan dai bieu Bo Giao Thong Van tai Trung Quoc do thu truong Duong Loi Dan lam truong doan sang tham va lam viec tai Viet Nam tu ngay 25-29/3./.

Theo Hong Ninh
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000