Số doanh nghiệp rời thương trường tăng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Có 1.664 doanh nghiệp (DN) giải thể và 1.595 DN tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm là con số chính thức vừa công bố.
Số doanh nghiệp rời thương trường tăng
Lần đầu tiên, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chính thức công bố rộng rãi số DN giải thể và tạm ngừng hoạt động trên phạm vi cả nước. Cùng với đó, kế hoạch thực hiện công bố thông tin hàng tháng về tình trạng hoạt động của DN cũng được đưa ra.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, số DN giải thể, ngừng hoạt động được các địa phương cập nhật trên Hệ thống Thông tin đăng ký DN quốc gia. Nếu bóc tách từng tháng, số DN đăng ký giải thể trong tháng 2 tăng gần gấp đôi so với tháng 1 (1.001 DN so với 663 DN).


Các chuyên gia Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thừa nhận, lần đầu tiên kể từ khi Luật DN 1999 có hiệu lực, số DN hoạt động khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động tăng mạnh so với các năm trước.


Thực trạng này tiếp tục ghi nhận những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đã kéo dài suốt từ năm 2011 tới nay. Nếu so với con số 7.611 DN giải thể năm 2011 được đăng ký chính thức trên Hệ thống Thông tin đăng ký DN quốc gia, thì dường như tốc độ DN quyết định rời bỏ thương trường tăng lên đáng kể. Nhiều khả năng, số DN trong nhóm tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng thực hiện nghĩa vụ thuế trong năm 2011 (53.792 DN, tăng 24,8% so với năm 2010) đang chuyển dần sang nhóm đăng ký giải thể.


Tuy vậy, con số này được cho là phần nổi của tảng băng DN khó khăn. Theo ông Trần Quốc Mạnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Đồ gỗ mỹ nghệ TP.HCM, trên thực tế, nhiều DN dù thuộc diện giải thể, nhưng không tiến hành đăng ký. “Không ít DN thậm chí đã rơi vào tình trạng phá sản, nhưng không làm thủ tục, nên họ chỉ thuộc nhóm tạm ngừng.


Đây là lý do con số công bố có thể thấp hơn thực tế”, ông Mạnh nói và cho rằng, số hội viên tạm ngừng hoạt động vẫn tăng lên khi giá đầu vào cho sản xuất tiếp tục tăng, thị trường chính của hàng đồ gỗ xuất khẩu là châu Âu còn khó khăn, khả năng tiếp cận vốn của các DN chưa khả quan hơn năm 2011. “Ngân hàng cũng đang trong bối cảnh tái cơ cấu, nên đưa ra điều kiện cho vay ngặt nghèo hơn. Điều này càng thu hẹp khả năng tiếp cận tín dụng của những DN đã yếu sức”, ông Mạnh nói.


Trước đó, trong báo cáo thường niên DN 2011 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, tỷ lệ DN thua lỗ trong các ngành được khảo sát (gồm chế biến thực phẩm, da giày, logistic, du lịch và xe có động cơ) có xu hướng tăng lên kể từ 2008 đến nay. Tỷ lệ DN thua lỗ trong ngành du lịch theo báo cáo của năm 2010 (chưa có báo cáo năm 2011) lên tới 45%, DN ngành sản xuất xe có động cơ là 46%...


Nguyên do, theo bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI, Trưởng nhóm nguyên cứu, chi phí sản xuất kinh doanh quá cao, triển vọng thị trường trong nước và xuất khẩu kém. “DN vẫn đánh giá chỉ số lợi nhuận trên một đơn vị sản xuất trong quý I/2012 ở mức âm, cho dù doanh thu được kỳ vọng ở mức dương. Khả năng DN thua lỗ vẫn rất lớn”, bà Hằng nói và cho biết, nhiều DN không đóng cửa, nhưng tạm ngừng từng bộ phận để duy trì mức chi phí tối thiểu.


Cũng phải nói thêm, so với các quốc gia trên thế giới, số DN giải thể của Việt Nam không phải quá đột biến. Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, năm 2011, tại các nước thành viên tổ chức này, tỷ lệ DN tồn tại sau 1 năm thành lập là 80 - 85% trong lĩnh vực dịch vụ và 85 - 90% trong lĩnh vực sản xuất. Trong đó, tại Anh, tỷ lệ DN tồn tại sau 3 năm hoạt động chỉ là 70%; tại Mỹ, tỷ lệ DN tồn tại sau 5 năm hoạt động là dưới 50%.
Theo Khánh An
Báo Đầu Tư

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Số doanh nghiệp rời thương trường tăng

Có 1.664 doanh nghiệp (DN) giải thể và 1.595 DN tạm ngừng hoạt động trong 2 tháng đầu năm là con số chính thức vừa công bố.


So doanh nghiep roi thuong truong tang


Co 1.664 doanh nghiep (DN) giai the va 1.595 DN tam ngung hoat dong trong 2 thang dau nam la con so chinh thuc vua cong bo.


Lan dau tien, Cuc Quan ly dang ky kinh doanh (Bo Ke hoach va Dau tu) chinh thuc cong bo rong rai so DN giai the va tam ngung hoat dong tren pham vi ca nuoc. Cung voi do, ke hoach thuc hien cong bo thong tin hang thang ve tinh trang hoat dong cua DN cung duoc dua ra.

Theo Cuc Quan ly dang ky kinh doanh, so DN giai the, ngung hoat dong duoc cac dia phuong cap nhat tren He thong Thong tin dang ky DN quoc gia. Neu boc tach tung thang, so DN dang ky giai the trong thang 2 tang gan gap doi so voi thang 1 (1.001 DN so voi 663 DN).


Cac chuyen gia Cuc Quan ly dang ky kinh doanh thua nhan, lan dau tien ke tu khi Luat DN 1999 co hieu luc, so DN hoat dong kho khan phai giai the hoac ngung hoat dong tang manh so voi cac nam truoc.


Thuc trang nay tiep tuc ghi nhan nhung kho khan trong hoat dong san xuat, kinh doanh da keo dai suot tu nam 2011 toi nay. Neu so voi con so 7.611 DN giai the nam 2011 duoc dang ky chinh thuc tren He thong Thong tin dang ky DN quoc gia, thi duong nhu toc do DN quyet dinh roi bo thuong truong tang len dang ke. Nhieu kha nang, so DN trong nhom tam ngung hoat dong hoac ngung thuc hien nghia vu thue trong nam 2011 (53.792 DN, tang 24,8% so voi nam 2010) dang chuyen dan sang nhom dang ky giai the.


Tuy vay, con so nay duoc cho la phan noi cua tang bang DN kho khan. Theo ong Tran Quoc Manh, Pho chu tich Hiep hoi Do go my nghe TP.HCM, tren thuc te, nhieu DN du thuoc dien giai the, nhung khong tien hanh dang ky. “Khong it DN tham chi da roi vao tinh trang pha san, nhung khong lam thu tuc, nen ho chi thuoc nhom tam ngung.


Day la ly do con so cong bo co the thap hon thuc te”, ong Manh noi va cho rang, so hoi vien tam ngung hoat dong van tang len khi gia dau vao cho san xuat tiep tuc tang, thi truong chinh cua hang do go xuat khau la chau Au con kho khan, kha nang tiep can von cua cac DN chua kha quan hon nam 2011. “Ngan hang cung dang trong boi canh tai co cau, nen dua ra dieu kien cho vay ngat ngheo hon. Dieu nay cang thu hep kha nang tiep can tin dung cua nhung DN da yeu suc”, ong Manh noi.


Truoc do, trong bao cao thuong nien DN 2011 do Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam (VCCI) cong bo, ty le DN thua lo trong cac nganh duoc khao sat (gom che bien thuc pham, da giay, logistic, du lich va xe co dong co) co xu huong tang len ke tu 2008 den nay. Ty le DN thua lo trong nganh du lich theo bao cao cua nam 2010 (chua co bao cao nam 2011) len toi 45%, DN nganh san xuat xe co dong co la 46%...


Nguyen do, theo ba Pham Thi Thu Hang, Tong thu ky VCCI, Truong nhom nguyen cuu, chi phi san xuat kinh doanh qua cao, trien vong thi truong trong nuoc va xuat khau kem. “DN van danh gia chi so loi nhuan tren mot don vi san xuat trong quy I/2012 o muc am, cho du doanh thu duoc ky vong o muc duong. Kha nang DN thua lo van rat lon”, ba Hang noi va cho biet, nhieu DN khong dong cua, nhung tam ngung tung bo phan de duy tri muc chi phi toi thieu.


Cung phai noi them, so voi cac quoc gia tren the gioi, so DN giai the cua Viet Nam khong phai qua dot bien. Theo so lieu cua To chuc Hop tac va Phat trien kinh te, nam 2011, tai cac nuoc thanh vien to chuc nay, ty le DN ton tai sau 1 nam thanh lap la 80 - 85% trong linh vuc dich vu va 85 - 90% trong linh vuc san xuat. Trong do, tai Anh, ty le DN ton tai sau 3 nam hoat dong chi la 70%; tai My, ty le DN ton tai sau 5 nam hoat dong la duoi 50%.
Theo Khanh An
Bao Dau Tu
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000