Bất động sản đứng đầu bảng thu hút FDI 3 tháng 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Với Dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương vừa được cấp phép, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã vượt lên đứng đầu trong các lĩnh vực thu hút FDI 3 tháng đầu năm 2012.
Bất động sản đứng đầu bảng thu hút FDI 3 tháng 2012
Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã vượt lên đứng đầu trong các lĩnh vực thu hút FDI 3 tháng đầu năm 2012 với tổng vốn đăng ký hơn 1,2 tỷ USD.

Với Dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương do Công ty TNHH Becamex Tokyu (liên doanh giữa Tổng công ty đầu tư và phát triển Công nghiệp TNHH MTV - Becamex IDC và Tập đoàn Tokyu của Nhật Bản) làm chủ đầu tư vừa được cấp phép trong tháng 3/212 với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã vượt lên đứng đầu trong các lĩnh vực thu hút FDI 3 tháng đầu năm 2012.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, chính dự án này cũng góp phần nâng tổng vốn đăng ký của tháng 3 lên 1,23 tỷ USD, ngang bằng tổng vốn đăng ký của cả hai tháng trước đó.


Đứng thứ hai là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 51 dự án đầu tư đăng ký mới và 25 dự án tăng vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm 1,17 tỷ USD (chiếm 44,6% tổng vốn đầu tư đăng ký).


Lĩnh vực vận tải kho bãi đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 180 triệu USD (chiếm 6,8%).


Đặc biệt, các dự án quy mô vốn lớn trong các lĩnh vực của 3 tháng đều thuộc về Nhật Bản, gồm Dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương 1,2 tỷ USD; Dự án Cty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam 574,8 triệu USD và Dự án công ty Công ty TNHH Oshima Shipbuilding Việt Nam 180 triệu USD đầu tư, tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng của Nhật Bản trong số 26 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2012.


Về vốn giải ngân, trong 3 tháng đầu năm 2012, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 2,52 tỷ USD, bằng 99,2% với cùng kỳ năm 2011. Riêng tháng 3, số vốn giải ngân đã đạt con số đáng kể là 1, 52 tỷ USD.


Theo Khánh An


Báo Đầu tư


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bất động sản đứng đầu bảng thu hút FDI 3 tháng 2012

Với Dự án khu đô thị Tokyu Bình Dương vừa được cấp phép, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đã vượt lên đứng đầu trong các lĩnh vực thu hút FDI 3 tháng đầu năm 2012.


Bat dong san dung dau bang thu hut FDI 3 thang 2012


Voi Du an khu do thi Tokyu Binh Duong vua duoc cap phep, linh vuc kinh doanh bat dong san da vuot len dung dau trong cac linh vuc thu hut FDI 3 thang dau nam 2012.


Linh vuc kinh doanh bat dong san da vuot len dung dau trong cac linh vuc thu hut FDI 3 thang dau nam 2012 voi tong von dang ky hon 1,2 ty USD.

Voi Du an khu do thi Tokyu Binh Duong do Cong ty TNHH Becamex Tokyu (lien doanh giua Tong cong ty dau tu va phat trien Cong nghiep TNHH MTV - Becamex IDC va Tap doan Tokyu cua Nhat Ban) lam chu dau tu vua duoc cap phep trong thang 3/212 voi tong von dau tu dang ky 1,2 ty USD, linh vuc kinh doanh bat dong san da vuot len dung dau trong cac linh vuc thu hut FDI 3 thang dau nam 2012.

Theo bao cao cua Cuc Dau tu nuoc ngoai, chinh du an nay cung gop phan nang tong von dang ky cua thang 3 len 1,23 ty USD, ngang bang tong von dang ky cua ca hai thang truoc do.


Dung thu hai la linh vuc cong nghiep che bien, che tao voi 51 du an dau tu dang ky moi va 25 du an tang von voi tong von cap moi va tang them 1,17 ty USD (chiem 44,6% tong von dau tu dang ky).


Linh vuc van tai kho bai dung thu ba voi tong von dau tu dang ky cap moi va tang them la 180 trieu USD (chiem 6,8%).


Dac biet, cac du an quy mo von lon trong cac linh vuc cua 3 thang deu thuoc ve Nhat Ban, gom Du an khu do thi Tokyu Binh Duong 1,2 ty USD; Du an Cty TNHH San xuat lop xe Bridgestone Viet Nam 574,8 trieu USD va Du an cong ty Cong ty TNHH Oshima Shipbuilding Viet Nam 180 trieu USD dau tu, tiep tuc duy tri vi tri dau bang cua Nhat Ban trong so 26 quoc gia va vung lanh tho co du an dau tu tai Viet Nam trong 3 thang dau nam 2012.


Ve von giai ngan, trong 3 thang dau nam 2012, uoc tinh cac du an dau tu truc tiep nuoc ngoai da giai ngan duoc 2,52 ty USD, bang 99,2% voi cung ky nam 2011. Rieng thang 3, so von giai ngan da dat con so dang ke la 1, 52 ty USD.


Theo Khanh An


Bao Dau tu


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000