Quảng Trị: Khởi công nhà máy chế biến mủ cao su

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ngày 25/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Quảng Trị đã tổ chức khởi công xây Nhà máy chế biến mủ cao su, có công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm, với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng.
Quảng Trị: Khởi công nhà máy chế biến mủ cao su
Công trình nhà máy nằm trên diện tích 10ha, tại địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, trong vùng trung tâm nguyên liệu với khoảng 4.000ha cao su, trong đó có 800ha đang thời kỳ thu hoạch. Tổng thể nhà máy được xây dựng theo hướng hiện đại, chú trọng khâu xử lý nước thải, bảo đảm các chỉ tiêu bảo vệ môi trường bền vững.

Dự án hoàn thành đi vào sản xuất sẽ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 100 lao động trực tiếp tại nhà máy và hàng ngàn lao động địa phương; góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành các hạng mục chính và cho ra sản phẩm đầu tiên vào giữa tháng Tám năm nay, phấn đấu hàng năm đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng, nộp nhân sách Nhà nước 20 tỷ đồng./.

Theo V.Lợi
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Quảng Trị: Khởi công nhà máy chế biến mủ cao su

Ngày 25/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Quảng Trị đã tổ chức khởi công xây Nhà máy chế biến mủ cao su, có công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm, với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng.


Quang Tri: Khoi cong nha may che bien mu cao su


Ngay 25/3, Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien Thuong mai Quang Tri da to chuc khoi cong xay Nha may che bien mu cao su, co cong suat 5.000 tan san pham/nam, voi tong muc dau tu tren 50 ty dong.


Cong trinh nha may nam tren dien tich 10ha, tai dia ban xa Cam Chinh, huyen Cam Lo, trong vung trung tam nguyen lieu voi khoang 4.000ha cao su, trong do co 800ha dang thoi ky thu hoach. Tong the nha may duoc xay dung theo huong hien dai, chu trong khau xu ly nuoc thai, bao dam cac chi tieu bao ve moi truong ben vung.

Du an hoan thanh di vao san xuat se tao viec lam va thu nhap on dinh cho khoang 100 lao dong truc tiep tai nha may va hang ngan lao dong dia phuong; gop phan da dang hoa san pham, nang cao kha nang canh tranh, dap ung thi truong xuat khau, thuc day phat trien nong nghiep nong thon trong hanh trinh xay dung nong thon moi o Quang Tri.

Cong trinh du kien se hoan thanh cac hang muc chinh va cho ra san pham dau tien vao giua thang Tam nam nay, phan dau hang nam dat doanh thu tren 300 ty dong, nop nhan sach Nha nuoc 20 ty dong./.

Theo V.Loi
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000