Doanh thu BĐS giảm mạnh, LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Tasco giảm 77% so với cùng kỳ

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tasco đang chuyển đổi định hướng sản xuất kinh doanh từ hoạt động xây lắp sang lĩnh vực đầu tư.
Doanh thu BĐS giảm mạnh, LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Tasco giảm 77% so với cùng kỳ

CTCP Tasco (mã chứng khoán HUT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét kèm theo giải trình về kết quả kinh doanh.


Kết thúc nửa đầu năm 2018 doanh thu Tasco đạt gần 595 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ, trong đó riêng doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm hơn một nửa, còn 229 tỷ đồng. Còn doanh thu từ hoạt động thu phí không có nhiều biến động, đạt hơn 288 tỷ đồng. Còn lại là doanh thu từ hợp đồng xây dựng và hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ - cả 2 mảng này cũng đều giảm sút mạnh so với cùng kỳ.
Giải trình việc doanh thu giảm sâu so với cùng kỳ, Tasco cho rằng do chưa bán và bàn giao hết sản phẩm cho khách hàng. Bên cạnh đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hợp đồng xây dựng đều giảm mạnh. Tasco cũng thông tin thêm, doanh thu hợp đồng xây dựng giảm đến 70% do công ty đang chuyển đổi định hướng sản xuất kinh doanh từ hoạt động xây lắp sang lĩnh vực đầu tư.
Dù doanh thu giảm, nhưng ngược lại các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đáng kể, dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu về còn 41,2 tỷ đồng, giảm sút hơn 77% so với nửa đầu năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 47,7 tỷ đồng.


Nam Sơn


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Doanh thu BĐS giảm mạnh, LNST 6 tháng đầu năm 2018 của Tasco giảm 77% so với cùng kỳ

Tasco đang chuyển đổi định hướng sản xuất kinh doanh từ hoạt động xây lắp sang lĩnh vực đầu tư.


Doanh thu BDS giam manh, LNST 6 thang dau nam 2018 cua Tasco giam 77% so voi cung ky


Tasco dang chuyen doi dinh huong san xuat kinh doanh tu hoat dong xay lap sang linh vuc dau tu.


CTCP Tasco (ma chung khoan HUT) cong bo bao cao tai chinh hop nhat 6 thang dau nam 2018 da soat xet kem theo giai trinh ve ket qua kinh doanh.


Ket thuc nua dau nam 2018 doanh thu Tasco dat gan 595 ty dong, giam 42% so voi cung ky, trong do rieng doanh thu tu kinh doanh bat dong san giam hon mot nua, con 229 ty dong. Con doanh thu tu hoat dong thu phi khong co nhieu bien dong, dat hon 288 ty dong. Con lai la doanh thu tu hop dong xay dung va hoat dong ban hang, cung cap dich vu - ca 2 mang nay cung deu giam sut manh so voi cung ky.
Giai trinh viec doanh thu giam sau so voi cung ky, Tasco cho rang do chua ban va ban giao het san pham cho khach hang. Ben canh do doanh thu ban hang va cung cap dich vu, doanh thu tu hop dong xay dung deu giam manh. Tasco cung thong tin them, doanh thu hop dong xay dung giam den 70% do cong ty dang chuyen doi dinh huong san xuat kinh doanh tu hoat dong xay lap sang linh vuc dau tu.
Du doanh thu giam, nhung nguoc lai cac khoan chi phi ban hang, chi phi quan ly doanh nghiep lai tang dang ke, dan den loi nhuan sau thue thu ve con 41,2 ty dong, giam sut hon 77% so voi nua dau nam ngoai. Trong do loi nhuan sau thue thuoc ve co dong cong ty me 47,7 ty dong.


Nam Son


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000