Xây dựng, nâng cấp 5 tuyến đường nối Tây Ninh với Tp.HCM

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBND tỉnh Tây Ninh vừa khởi công xây dựng 5 dự án mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối giữa các tỉnh lân cận với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Tổng nguồn vốn cho các dự án này là 1.715 tỷ đồng.
Xây dựng, nâng cấp 5 tuyến đường nối Tây Ninh với Tp.HCM

Dự án thứ nhất: nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.782 - ĐT.784 ( đoạn từ tuyến tránh quốc lộ 22 thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng đến ngã tư Tân Bình thuộc phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) dài 46,2 km.


Quy mô mặt đường rộng 21,5 mét, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ và dải phân cách cứng; lề đường rộng 0,5 mét mỗi bên; được bố trí mương thoát nước và đèn chiếu sáng khu vực dân cư.


Tổng nguồn vốn cho dự án này là 1.167,9 tỷ đồng. Dự kiến tuyến đường sẽ khởi công vào tháng 8.2018. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ kết nối lưu thông, vận tải hàng hóa, du lịch từ TP.HCM, Bình Dương và Tây Nam Bộ với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh.


Dự án thứ 2: nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét - Bến Củi, thuộc địa bàn huyện Dương Minh Châu dài 13,7 km. Điểm đầu tại ngã ba Đất Sét giao với đường ĐT784, điểm cuối tại cầu Bến Củi.


Mặt đường của tuyến này rộng trung bình 13,5 mét (cho 2 đoạn đường) và xây mới một cây cầu bắc qua sông Sài Gòn kết nối với tỉnh Bình Dương. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 320 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 8/2018.


Thứ 3 là dự án đường 781, đoạn từ ngã ba hồ nước Dầu Tiếng (huyện Dương Minh Châu) đến địa giới tỉnh Bình Dương dài 14,75 km, mặt đường rộng 7 mét, lề sỏi đỏ 1 mét mỗi bên. Tổng mức đầu tư trên 79 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối tháng 7/2018.


Kế tiếp là dự án đường 790 nối dài, đoạn từ đường Khedol - Suối Đá đến cống số 3 hồ Dầu Tiếng (thuộc địa phận huyện Dương Minh Châu) có chiều dài 5,7 km.


Mặt đường sỏi đỏ rộng 7 mét, lề sỏi đỏ 1 mét mỗi bên; xây mới một cây cầu bắc qua kênh Xa Cách bằng bê tông cốt thép. Vốn đầu tư cho dự án là 29,1 tỷ đồng. Dự án đã khởi công vào tháng 9.2017, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2018.


Thứ 5 là dự án ĐT.781 - ĐT.785 từ bờ hồ Dầu Tiếng đến ngã tư Tân Hưng (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu) dài 12,6 km, chiều rộng mặt đường bê tông nhựa 11 mét, lề đường 0,5 mét mỗi bên, với tổng mức đầu tư 118,6 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào đầu năm 2019.


Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông Tây Ninh cho biết, bên cạnh mục tiêu đẩy mạnh phát triển hạ tầng để phục vụ cho việc đi lại, sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa cho người dân địa phương, các dự án giao thông kể trên còn nhằm mục đích phục vụ tích cực cho việc kết nối mạnh mẽ giữa các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Long An, TP.HCM và khu vực các tỉnh miền Tây Nam Bộ để thu hút khách du lịch đến với các địa danh nổi tiếng của tỉnh, như Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao Đài, Hồ Dầu Tiếng, Trung ương Cục... nhằm từng bước biến du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2.020, tầm nhìn đến 2.030.


Nam Phong


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xây dựng, nâng cấp 5 tuyến đường nối Tây Ninh với Tp.HCM

UBND tỉnh Tây Ninh vừa khởi công xây dựng 5 dự án mở rộng, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối giữa các tỉnh lân cận với Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Tổng nguồn vốn cho các dự án này là 1.715 tỷ đồng.


Xay dung, nang cap 5 tuyen duong noi Tay Ninh voi Tp.HCM


UBND tinh Tay Ninh vua khoi cong xay dung 5 du an mo rong, nang cap cac tuyen giao thong ket noi giua cac tinh lan can voi Khu du lich quoc gia Nui Ba Den. Tong nguon von cho cac du an nay la 1.715 ty dong.


Du an thu nhat: nang cap, mo rong tuyen duong DT.782 - DT.784 ( doan tu tuyen tranh quoc lo 22 thuoc thi tran Trang Bang, huyen Trang Bang den nga tu Tan Binh thuoc phuong Ninh Son, thanh pho Tay Ninh) dai 46,2 km.


Quy mo mat duong rong 21,5 met, gom 4 lan xe co gioi, 2 lan xe tho so va dai phan cach cung; le duong rong 0,5 met moi ben; duoc bo tri muong thoat nuoc va den chieu sang khu vuc dan cu.


Tong nguon von cho du an nay la 1.167,9 ty dong. Du kien tuyen duong se khoi cong vao thang 8.2018. Khi hoan thanh, tuyen duong nay se ket noi luu thong, van tai hang hoa, du lich tu TP.HCM, Binh Duong va Tay Nam Bo voi Khu du lich quoc gia Nui Ba Den va cac khu cong nghiep, khu kinh te cua tinh.


Du an thu 2: nang cap, mo rong duong Dat Set - Ben Cui, thuoc dia ban huyen Duong Minh Chau dai 13,7 km. Diem dau tai nga ba Dat Set giao voi duong DT784, diem cuoi tai cau Ben Cui.


Mat duong cua tuyen nay rong trung binh 13,5 met (cho 2 doan duong) va xay moi mot cay cau bac qua song Sai Gon ket noi voi tinh Binh Duong. Tong muc dau tu cho du an nay la 320 ty dong. Du kien du an se khoi cong vao thang 8/2018.


Thu 3 la du an duong 781, doan tu nga ba ho nuoc Dau Tieng (huyen Duong Minh Chau) den dia gioi tinh Binh Duong dai 14,75 km, mat duong rong 7 met, le soi do 1 met moi ben. Tong muc dau tu tren 79 ty dong, du kien khoi cong vao cuoi thang 7/2018.


Ke tiep la du an duong 790 noi dai, doan tu duong Khedol - Suoi Da den cong so 3 ho Dau Tieng (thuoc dia phan huyen Duong Minh Chau) co chieu dai 5,7 km.


Mat duong soi do rong 7 met, le soi do 1 met moi ben; xay moi mot cay cau bac qua kenh Xa Cach bang be tong cot thep. Von dau tu cho du an la 29,1 ty dong. Du an da khoi cong vao thang 9.2017, du kien hoan thanh vao thang 9/2018.


Thu 5 la du an DT.781 - DT.785 tu bo ho Dau Tieng den nga tu Tan Hung (xa Tan Hung, huyen Tan Chau) dai 12,6 km, chieu rong mat duong be tong nhua 11 met, le duong 0,5 met moi ben, voi tong muc dau tu 118,6 ty dong. Du an du kien khoi cong vao dau nam 2019.


Ban Quan ly du an dau tu xay dung nganh giao thong Tay Ninh cho biet, ben canh muc tieu day manh phat trien ha tang de phuc vu cho viec di lai, sinh hoat, van chuyen hang hoa cho nguoi dan dia phuong, cac du an giao thong ke tren con nham muc dich phuc vu tich cuc cho viec ket noi manh me giua cac tinh lan can nhu Binh Duong, Binh Phuoc, Long An, TP.HCM va khu vuc cac tinh mien Tay Nam Bo de thu hut khach du lich den voi cac dia danh noi tieng cua tinh, nhu Khu du lich quoc gia Nui Ba Den, Toa Thanh Cao Dai, Ho Dau Tieng, Trung uong Cuc... nham tung buoc bien du lich tro thanh nganh kinh te mui nhon vao nam 2.020, tam nhin den 2.030.


Nam Phong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000