Công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.
Công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ngày 5/9, tại phiên họp sơ kết tháng 8 của Tỉnh ủy Trà Vinh, lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.


Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.


Ông Kim Ngọc Thái, sinh năm 1969, quê quán xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Cử nhân kinh tế chính trị. Ông đã từng giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, Bí thư Huyện ủy Trà Cú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.


Tại phiên làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Trà Vinh cũng công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Lâm Minh Đằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh (nay là Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh) và ông Nguyễn Văn Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư thị ủy Duyên Hải.


Bên cạnh đó, chuẩn y ông Phạm Văn Rê, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh thôi tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.


PV


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Công bố quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Kim Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.


Cong bo quyet dinh chuan y Pho Bi thu Tinh uy Tra Vinh


Ban Bi thu Trung uong Dang quyet dinh chuan y Pho Bi thu Tinh uy Tra Vinh nhiem ky 2015-2020 doi voi ong Kim Ngoc Thai, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh.


Ngay 5/9, tai phien hop so ket thang 8 cua Tinh uy Tra Vinh, lanh dao Tinh uy Tra Vinh da cong bo Quyet dinh cua Ban Bi thu Trung uong Dang ve cong tac can bo.


Theo do, Ban Bi thu Trung uong Dang quyet dinh chuan y Pho Bi thu Tinh uy Tra Vinh nhiem ky 2015-2020 doi voi ong Kim Ngoc Thai, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh.


Ong Kim Ngoc Thai, sinh nam 1969, que quan xa Tan Hiep, huyen Tra Cu, tinh Tra Vinh; Cu nhan kinh te chinh tri. Ong da tung giu cac chuc vu: Chu tich UBND huyen Tra Cu, Bi thu Huyen uy Tra Cu, Pho Chu tich UBND tinh Tra Vinh.


Tai phien lam viec, lanh dao Tinh uy Tra Vinh cung cong bo quyet dinh cua Ban Bi thu Trung uong Dang ve chuan y Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy nhiem ky 2015-2020 doi voi dong chi Lam Minh Dang, Tinh uy vien, Pho Truong ban To chuc Tinh uy Tra Vinh (nay la Truong ban To chuc Tinh uy Tra Vinh) va ong Nguyen Van Hieu, Tinh uy vien, Bi thu thi uy Duyen Hai.


Ben canh do, chuan y ong Pham Van Re, Chu tich Lien hiep cac to chuc huu nghi tinh Tra Vinh thoi tham gia Uy vien Ban Chap hanh Dang bo tinh, nhiem ky 2015-2020.


PV


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000