Xuất khẩu cao su tháng 8 tăng mạnh

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong tháng 8/2018, xuất khẩu cao su ước đạt 160 nghìn tấn, trị giá 204 triệu USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 8,4% về trị giá so với tháng 7/2018.
Xuất khẩu cao su tháng 8 tăng mạnh

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 8/2018, giá mủ cao su nguyên liệu tại Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh có nhiều biến động.


Trong 20 ngày đầu tháng giá trong xu hướng giảm, sau đó tăng trở lại. Ngày 29/8/2018, Công ty cao su Phú Riềng báo giá thu mua mủ cao su tăng 22 Đ/độ TSC ở cả giá thu mua mủ tạp và mủ nước so với cuối tháng 7/2018, đạt lần lượt 267 Đ/độ TSC và 257 Đ/độ TSC. Từ ngày 01-24/8/2018, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 7 lần thông báo điều chỉnh giá thu mua mủ cao su.


Trong tháng 8/2018, xuất khẩu cao su ước đạt 160 nghìn tấn, trị giá 204 triệu USD tăng 12,3% về lượng và tăng 8,4% về trị giá so với tháng 7/2018, nhưng giảm 6,4% về lượng và giảm 22,1% về trị giá so với tháng 8/2017. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu cao su đạt 867 nghìn tấn, trị giá 1,2 tỷ USD, tăng 7,9% về lượng, nhưng giảm 12,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017.


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cao su chính của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2017.


Trong đó, cao su tổng hợp là chủng loại có lượng xuất khẩu cao nhất, đạt 366,49 nghìn tấn, trị giá 518,41 triệu USD, tăng 7,5% về lượng, nhưng giảm 13,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 52,1% trong tổng khối lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2018, lượng xuất khẩu cao su SVR 10, Latex tăng 18,6%, RSS 3 và SVR 20... tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong khi xuất khẩu cao su SVR CV50, CVR 5, cao su hỗn hợp… giảm.Tùng Anh


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xuất khẩu cao su tháng 8 tăng mạnh

Trong tháng 8/2018, xuất khẩu cao su ước đạt 160 nghìn tấn, trị giá 204 triệu USD, tăng 12,3% về lượng và tăng 8,4% về trị giá so với tháng 7/2018.


Xuat khau cao su thang 8 tang manh


Trong thang 8/2018, xuat khau cao su uoc dat 160 nghin tan, tri gia 204 trieu USD, tang 12,3% ve luong va tang 8,4% ve tri gia so voi thang 7/2018.


Cuc Xuat nhap khau (Bo Cong Thuong) cho biet, trong thang 8/2018, gia mu cao su nguyen lieu tai Binh Phuoc, Binh Duong, Tay Ninh co nhieu bien dong.


Trong 20 ngay dau thang gia trong xu huong giam, sau do tang tro lai. Ngay 29/8/2018, Cong ty cao su Phu Rieng bao gia thu mua mu cao su tang 22 D/do TSC o ca gia thu mua mu tap va mu nuoc so voi cuoi thang 7/2018, dat lan luot 267 D/do TSC va 257 D/do TSC. Tu ngay 01-24/8/2018, Cong ty TNHH MTV cao su Loc Ninh 7 lan thong bao dieu chinh gia thu mua mu cao su.


Trong thang 8/2018, xuat khau cao su uoc dat 160 nghin tan, tri gia 204 trieu USD tang 12,3% ve luong va tang 8,4% ve tri gia so voi thang 7/2018, nhung giam 6,4% ve luong va giam 22,1% ve tri gia so voi thang 8/2017. Luy ke 8 thang dau nam 2018, xuat khau cao su dat 867 nghin tan, tri gia 1,2 ty USD, tang 7,9% ve luong, nhung giam 12,1% ve tri gia so voi cung ky nam 2017.


Theo so lieu thong ke cua Tong cuc Hai quan, trong 7 thang dau nam 2018, xuat khau hau het cac chung loai cao su chinh cua Viet Nam deu tang so voi cung ky nam 2017.


Trong do, cao su tong hop la chung loai co luong xuat khau cao nhat, dat 366,49 nghin tan, tri gia 518,41 trieu USD, tang 7,5% ve luong, nhung giam 13,7% ve tri gia so voi cung ky nam 2017, chiem 52,1% trong tong khoi luong cao su xuat khau cua Viet Nam. Trong 7 thang dau nam 2018, luong xuat khau cao su SVR 10, Latex tang 18,6%, RSS 3 va SVR 20... tang manh so voi cung ky nam truoc. Trong khi xuat khau cao su SVR CV50, CVR 5, cao su hon hop… giam.Tung Anh


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000