Xuất khẩu cá tra tăng trở lại, 7 tháng ước đạt hơn 950 triệu USD

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong nửa đầu tháng 7, xuất khẩu cá tra đã tăng trở lại đạt hơn 68 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cá tra sang EU tăng hơn 24% so với nửa đầu tháng 7/2013.
Xuất khẩu cá tra tăng trở lại, 7 tháng ước đạt hơn 950 triệu USD

Theo số liệu Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, nửa đầu tháng 7, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường đạt 68,4 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giúp giá trị xuất khẩu cá tra từ đầu năm đến hết ngày 15/07/2014 đạt 892,8 triệu USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu cá tra trong những tháng đầu năm 2014 tăng giảm không ổn định, và giá trị xuất khẩu vào 2 thị trường chủ lực là EU và Mỹ bình quân 6 tháng giảm khá mạnh, lần lượt 9,5% và 25,2% so với 6 tháng đầu 2013.

Đối với thị trường EU, từ năm 2010 tiêu thụ cá tra của Việt Nam ở EU có xu hướng giảm mạnh, trong đó năm 2012 giá trị xuất khẩu giảm 19% so với năm 2011, năm 2013 giảm 9% so với năm 2012, 6 tháng đầu năm 2014, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong nửa đầu tháng 7, xuất khẩu cá tra sang EU tăng trưởng trở lại, với mức tăng khá mạnh (+24%), giúp giá trị xuất khẩu cá tra từ đầu năm đến hết ngày 15/07/2014 vào thị trường này đạt 189,6 triệu USD, chiếm 21,2% tổng giá trị XK ngành cá tra, giảm 7,3% so với cùng kỳ trước.

Kinh tế khó khăn ở EU ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của ngành, nhưng cạnh tranh với các loài cá thịt trắng khác như Alaska pollock trên thị trường EU và cạnh tranh chính giữa các nhà xuất khẩu có lẻ là cuộc đua dài hơi hơn cho cá tra Việt.

Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu cá tra đến hết ngày 15/07/2014 đạt 163,1 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18,3%, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong nửa đầu tháng 7 xuất khẩu cá tra sang Mỹ tiếp tục sụt giảm 7,9%.

Thị trường khác: sự nổi lên của thị trường Asean, Brazil, Trung Quốc mở rộng dù chưa bù đắp hết được sự sụt giảm tiêu thụ cá ở 2 thị trường chính EU và Mỹ nhưng cho thấy các nổ lực tìm kiếm thị trường mới để giảm thiểu rủi ro của các doanh nghiệp đang mang lại kết quả khích lệ - tỷ trọng tăng, giá trị tăng. Xuất khẩu cá tra từ đầu năm đến hết 17/07/2014 sang Asean, Brazil, Trung Quốc mở rộng lần lượt tăng 15,2%; 16,1%; và 16,4% so với cùng kỳ năm trước. 3 thị trường này chiếm khoảng 21,7% tổng giá trị xuất khẩu ngành.

Với kết quả thực hiện được trong nửa đầu tháng 7, ước 7 tháng giá trị xuất khẩu cá tra sẽ vượt mức 950 triệu USD.

>>>Tăng trưởng hơn 59%, xuất khẩu tôm 7 tháng vượt 2 tỷ USD

Q. NguyễnTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xuất khẩu cá tra tăng trở lại, 7 tháng ước đạt hơn 950 triệu USD

Trong nửa đầu tháng 7, xuất khẩu cá tra đã tăng trở lại đạt hơn 68 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cá tra sang EU tăng hơn 24% so với nửa đầu tháng 7/2013.


Xuat khau ca tra tang tro lai, 7 thang uoc dat hon 950 trieu USD


Trong nua dau thang 7, xuat khau ca tra da tang tro lai dat hon 68 trieu USD, tang 10% so voi cung ky nam truoc. Xuat khau ca tra sang EU tang hon 24% so voi nua dau thang 7/2013.


Theo so lieu Tong Cuc Hai Quan Viet Nam, nua dau thang 7, xuat khau ca tra Viet Nam sang cac thi truong dat 68,4 trieu USD, tang 10% so voi cung ky nam truoc, giup gia tri xuat khau ca tra tu dau nam den het ngay 15/07/2014 dat 892,8 trieu USD, giam 2,1% so voi cung ky nam truoc.

Xuat khau ca tra trong nhung thang dau nam 2014 tang giam khong on dinh, va gia tri xuat khau vao 2 thi truong chu luc la EU va My binh quan 6 thang giam kha manh, lan luot 9,5% va 25,2% so voi 6 thang dau 2013.

Doi voi thi truong EU, tu nam 2010 tieu thu ca tra cua Viet Nam o EU co xu huong giam manh, trong do nam 2012 gia tri xuat khau giam 19% so voi nam 2011, nam 2013 giam 9% so voi nam 2012, 6 thang dau nam 2014, giam 9% so voi cung ky nam truoc.

Tuy nhien, trong nua dau thang 7, xuat khau ca tra sang EU tang truong tro lai, voi muc tang kha manh (+24%), giup gia tri xuat khau ca tra tu dau nam den het ngay 15/07/2014 vao thi truong nay dat 189,6 trieu USD, chiem 21,2% tong gia tri XK nganh ca tra, giam 7,3% so voi cung ky truoc.

Kinh te kho khan o EU anh huong den gia tri xuat khau cua nganh, nhung canh tranh voi cac loai ca thit trang khac nhu Alaska pollock tren thi truong EU va canh tranh chinh giua cac nha xuat khau co le la cuoc dua dai hoi hon cho ca tra Viet.

Doi voi thi truong My, xuat khau ca tra den het ngay 15/07/2014 dat 163,1 trieu USD, chiem ty trong 18,3%, giam 24,2% so voi cung ky nam truoc. Trong nua dau thang 7 xuat khau ca tra sang My tiep tuc sut giam 7,9%.

Thi truong khac: su noi len cua thi truong Asean, Brazil, Trung Quoc mo rong du chua bu dap het duoc su sut giam tieu thu ca o 2 thi truong chinh EU va My nhung cho thay cac no luc tim kiem thi truong moi de giam thieu rui ro cua cac doanh nghiep dang mang lai ket qua khich le - ty trong tang, gia tri tang. Xuat khau ca tra tu dau nam den het 17/07/2014 sang Asean, Brazil, Trung Quoc mo rong lan luot tang 15,2%; 16,1%; va 16,4% so voi cung ky nam truoc. 3 thi truong nay chiem khoang 21,7% tong gia tri xuat khau nganh.

Voi ket qua thuc hien duoc trong nua dau thang 7, uoc 7 thang gia tri xuat khau ca tra se vuot muc 950 trieu USD.

>>>Tang truong hon 59%, xuat khau tom 7 thang vuot 2 ty USD

Q. NguyenTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000