Thổi phồng quảng cáo hàng điện máy

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nói sản phẩm có chất diệt đến 99% vi khuẩn nhưng sự thật không phải vậy.
Thổi phồng quảng cáo hàng điện máy

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều hàng điện máy được quảng cáo sử dụng công nghệ mới như inverter có tính năng tiết kiệm điện đến 60% công suất, công nghệ nano giúp diệt khuẩn, lọc không khí…


Tuy nhiên, ông Nguyễn Phương Nam, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), cho biết hằng năm cục nhận được nhiều khiếu nại của người tiêu dùng (NTD) liên quan đến việc quảng cáo quá mức các sản phẩm điện máy.


Cũng theo ông Nam, hằng năm Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt gần cả 100 vụ. Điển hình là xử phạt các đơn vị quảng cáo sản phẩm có chất diệt đến 99% vi khuẩn. Khi kiểm tra thì sản phẩm chỉ có thể diệt được một số vi khuẩn nhất định. Theo ông Nam, việc quảng cáo sai sự thật là một trong những hành vi vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi NTD và Luật Cạnh tranh.


 “Đối với các quảng cáo sản phẩm có công nghệ tối ưu khác thì phải có các cơ quan chuyên môn kiểm tra, kiểm soát” - ông Nam nhấn mạnh.


Luật gia Phan Thị Việt Thu, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi NTD, cho biết hiện nay có nhiều quảng cáo hàng điện máy thổi phồng lên quá mức, quảng cáo những tính năng khó nhìn thấy được bằng mắt thường… Do đó các cơ quan chức năng nên có những biện pháp yêu cầu những sản phẩm nào được cơ quan chuyên môn xác nhận đúng với tính năng thì mới cho quảng cáo. NTD cũng nên yêu cầu nơi bán đưa ra giấy tờ chứng minh chức năng sản phẩm như thông tin.
"Đại gia" điện máy tiếp tục đổ bộ về tỉnh lẻTheo TÚ UYÊN Pháp luật TPHCM


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thổi phồng quảng cáo hàng điện máy

Nói sản phẩm có chất diệt đến 99% vi khuẩn nhưng sự thật không phải vậy.


Thoi phong quang cao hang dien may


Noi san pham co chat diet den 99% vi khuan nhung su that khong phai vay.


Hiẹn nay tren thị truòng xuát hiẹn nhièu hàng diẹn máy duoc quang cao sủ dụng cong nghẹ mói nhu inverter có tính nang tiét kiẹm diẹn dén 60% cong suát, cong nghẹ nano giúp diẹt khuản, lọc khong khí…


Tuy nhien, ong Nguyẽn Phuong Nam, Cục phó Cục Quản lý cạnh tranh (Bo Cong Thuong), cho biét hang nam cục nhạn duọc nhièu khiéu nại cua nguoi tieu dung (NTD) lien quan dén viec quảng cáo quá múc cac san pham dien may.


Cung theo ong Nam, hang nam Cục Quản lý cạnh tranh xủ phạt gàn ca 100 vụ. Diẻn hình là xủ phạt cac don vi quảng cáo sản phảm có chát diẹt dén 99% vi khuản. Khi kiẻm tra thì san pham chi co the diẹt duọc mọt só vi khuản nhát dịnh. Theo ong Nam, viẹc quảng cáo sai sụ thạt là mọt trong nhũng hành vi vi phạm Luạt Bảo vẹ quyèn lọi NTD va Luạt Cạnh tranh.


 “Dói vói các quảng cáo sản phảm có cong nghẹ tói uu khác thì phải có các co quan chuyen mon kiẻm tra, kiẻm soát” - ong Nam nhán mạnh.


Luạt gia Phan Thị Viẹt Thu, Phó Chủ tịch Họi Bảo vẹ quyèn lọi NTD, cho biét hiẹn nay có nhièu quảng cáo hang dien may thỏi phòng len quá muc, quảng cáo nhũng tính nang khó nhìn tháy duọc bang mat thuong… Do dó các co quan chúc nang nen có nhũng biẹn pháp yeu càu nhũng sản phảm nào duọc co quan chuyen mon xác nhạn dúng vói tinh nang thì mói cho quảng cáo. NTD cung nen yeu càu noi bán dua ra giáy tò chúng minh chúc nang sản phảm nhu thong tin.
"Dai gia" dien may tiep tuc do bo ve tinh leTheo TÚ UYEN Phap luat TPHCM


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000