WTO giữ nguyên phán quyết về vấn đề đất hiếm của Trung Quốc

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 7/8 đã giữ nguyên phán quyết khẳng định Trung Quốc vi phạm các quy định thương mại toàn cầu bằng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
WTO giữ nguyên phán quyết về vấn đề đất hiếm của Trung Quốc

Đất hiếm là loại nguyên liệu được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, viễn thông, quốc phòng và các sản phẩm công nghệ cao khác.

Trong thông báo ngày 7/8, Ban phúc thẩm của WTO đã bác đơn kháng cáo của Bắc Kinh vì đã không chứng minh được rằng các hạn ngạch xuất khẩu mà Trung Quốc áp dụng đối với đất hiếm, cũng như vonfram và molypden là chính đáng.

Ban phúc thẩm kêu gọi Trung Quốc cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với các quy tắc thương mại quốc tế. Quyết định của Ban phúc thẩm được coi là cuối cùng và về nguyên tắc các quốc gia thành viên WTO có nghĩa vụ phải tuân theo quyết định của cơ quan này.

Về phía Trung Quốc, nước này bày tỏ "hối tiếc mạnh mẽ" về quyết định trên đồng thời cho rằng họ "không từ bỏ quyền của mình khi tham gia WTO nhằm khẳng định việc bảo đảm thuế xuất khẩu dựa trên sự cần thiết để bảo vệ môi trường."

Trung Quốc cho biết sẽ "cẩn thận đánh giá phán quyết, tiếp tục cải thiện việc quản lý tiêu thụ các sản phẩm tài nguyên một cách phù hợp với WTO" và sẽ có những bước đi trong tương lai sao cho phù hợp với các yêu cầu của hệ thống giải quyết tranh chấp WTO. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp với các quy định của WTO nhằm bảo vệ sự cạnh tranh bình đẳng và đảm bảo phát triển bền vững.

Ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Karel De Gucht cho rằng phán quyết trên đánh dấu thêm một mốc nữa trong những nỗ lực của EU nhằm đảm bảo việc tiếp cận bình đẳng với các vật liệu thô cần thiết để phát triển công nghiệp.

Quyết định của WTO về đất hiếm thể hiện rõ việc hạn chế xuất khẩu không thể được sử dụng để bảo vệ hoặc thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước mà gây tổn hại cho các đối tác cạnh tranh nước ngoài.

Hồi tháng Ba, Ủy ban giải quyết tranh chấp của WTO kết luận rằng các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc vi phạm quy định của tổ chức này. Phán quyết được đưa ra sau các đơn khiếu nại của Mỹ, EU và Nhật Bản vào năm 2012. Trung Quốc đã kháng cáo lên Ban phúc thẩm của WTO vào tháng Tư và quyết định giữ nguyên phán quyết của cơ quan này khẳng định việc Trung Quốc đã thua trong vụ kiện về đất hiếm.

Trung Quốc hiện sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm trên toàn thế giới. Ngoài đất hiếm, Trung Quốc còn áp dụng hạn chế xuất khẩu với các kim loại như vonfram, molybden.

Từ năm 2010, Trung Quốc bắt đầu áp dụng hạn ngạch đối với việc xuất khẩu đất hiếm với lý do hạn chế ô nhiễm và bảo vệ nguồn tài nguyên.

Quyết định này ngay lập tức khiến giá đất hiếm tăng lên gấp nhiều lần. Mỹ, EU và Nhật Bản đã lên án việc hạn chế xuất khẩu này khiến các công ty Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác.


Theo TTXVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

WTO giữ nguyên phán quyết về vấn đề đất hiếm của Trung Quốc

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 7/8 đã giữ nguyên phán quyết khẳng định Trung Quốc vi phạm các quy định thương mại toàn cầu bằng việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.


WTO giu nguyen phan quyet ve van de dat hiem cua Trung Quoc


To chuc Thuong mai The gioi (WTO) ngay 7/8 da giu nguyen phan quyet khang dinh Trung Quoc vi pham cac quy dinh thuong mai toan cau bang viec han che xuat khau dat hiem.


Dat hiem la loai nguyen lieu duoc su dung rong rai trong cac linh vuc nhu nang luong tai tao, vien thong, quoc phong va cac san pham cong nghe cao khac.

Trong thong bao ngay 7/8, Ban phuc tham cua WTO da bac don khang cao cua Bac Kinh vi da khong chung minh duoc rang cac han ngach xuat khau ma Trung Quoc ap dung doi voi dat hiem, cung nhu vonfram va molypden la chinh dang.

Ban phuc tham keu goi Trung Quoc can phai dieu chinh sao cho phu hop voi cac quy tac thuong mai quoc te. Quyet dinh cua Ban phuc tham duoc coi la cuoi cung va ve nguyen tac cac quoc gia thanh vien WTO co nghia vu phai tuan theo quyet dinh cua co quan nay.

Ve phia Trung Quoc, nuoc nay bay to "hoi tiec manh me" ve quyet dinh tren dong thoi cho rang ho "khong tu bo quyen cua minh khi tham gia WTO nham khang dinh viec bao dam thue xuat khau dua tren su can thiet de bao ve moi truong."

Trung Quoc cho biet se "can than danh gia phan quyet, tiep tuc cai thien viec quan ly tieu thu cac san pham tai nguyen mot cach phu hop voi WTO" va se co nhung buoc di trong tuong lai sao cho phu hop voi cac yeu cau cua he thong giai quyet tranh chap WTO. Bo Thuong mai Trung Quoc tuyen bo nuoc nay se ap dung cac bien phap phu hop voi cac quy dinh cua WTO nham bao ve su canh tranh binh dang va dam bao phat trien ben vung.

Uy vien thuong mai cua Lien minh chau Au (EU) Karel De Gucht cho rang phan quyet tren danh dau them mot moc nua trong nhung no luc cua EU nham dam bao viec tiep can binh dang voi cac vat lieu tho can thiet de phat trien cong nghiep.

Quyet dinh cua WTO ve dat hiem the hien ro viec han che xuat khau khong the duoc su dung de bao ve hoac thuc day cac nganh cong nghiep trong nuoc ma gay ton hai cho cac doi tac canh tranh nuoc ngoai.

Hoi thang Ba, Uy ban giai quyet tranh chap cua WTO ket luan rang cac bien phap han che xuat khau dat hiem cua Trung Quoc vi pham quy dinh cua to chuc nay. Phan quyet duoc dua ra sau cac don khieu nai cua My, EU va Nhat Ban vao nam 2012. Trung Quoc da khang cao len Ban phuc tham cua WTO vao thang Tu va quyet dinh giu nguyen phan quyet cua co quan nay khang dinh viec Trung Quoc da thua trong vu kien ve dat hiem.

Trung Quoc hien san xuat hon 90% luong dat hiem tren toan the gioi. Ngoai dat hiem, Trung Quoc con ap dung han che xuat khau voi cac kim loai nhu vonfram, molybden.

Tu nam 2010, Trung Quoc bat dau ap dung han ngach doi voi viec xuat khau dat hiem voi ly do han che o nhiem va bao ve nguon tai nguyen.

Quyet dinh nay ngay lap tuc khien gia dat hiem tang len gap nhieu lan. My, EU va Nhat Ban da len an viec han che xuat khau nay khien cac cong ty Trung Quoc co loi the canh tranh so voi cac doi thu khac.


Theo TTXVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000