Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 16h00 ngày 7/8/2014

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Giá xăng Ron92 giảm 500 đồng xuống 24.810 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 70 - 160 đồng/lít, kg.
Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 16h00 ngày 7/8/2014

Liên Bộ Tài chính Công thương vừa có thông báo về điều hành giá xăng dầu mới nhất, áp dụng từ 16h00 ngày 7/8/2014.


Theo đó, trong bối cảnh giá xăng thế giới có xu hướng giảm, để thực hiện nguyên tắc cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước; việc điều hành giá xăng dầu trong nước thực hiện hài hòa giữa việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng và điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá.


Cụ thể với mặt hàng xăng, giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở khoảng 191 đồng/lít, nếu ngừng sử dụng Quỹ BOG là 600 đồng/lít thì giá xăng trong nước chỉ có thể giảm tương ứng mức chênh lệch là 191 đồng/lít.


Tuy nhiên, để hài hòa lợi ích với người tiêu dùng, Liên Bộ đã yêu cầu doanh nghiệp giảm sử dụng Quỹ BOG xuống còn 300 đồng/lít; đồng thời giảm giá xăng trong nước phù hợp với quy định. Nếu tham tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng RON 92 khoảng 491 đồng/lít.


Với Dầu điêzen, dầu hỏa và dầu madút, Liên bộ yêu cầu giảm giá bán tối thiểu tương ứng với mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định trong đó, giá cơ sở của dầu điêzen 0,05S là 22.177 đồng/lít; dầu hỏa là 22.322 đồng/kg.


Ngay sau khi có thông báo từ Liên bộ Tài chính Công thương, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã quyết định đồng loạt giảm giá 500 đồng/lít xăng ron92, và giảm 70 - 160 đồng/lít, kg đối với các loại dầu.


Cụ thể tại Petrolimex, giá xăng Ron92 giảm 500 đồng xuống 24.810 đồng/lít; xăng Ron95 giảm 400 đồng xuống 25.410 đồng/lít.


Giá dầu điêzen giảm 160 đồng/lít xuống 22.170 đồng/lít dầu loại 0,05S


Giá dầu hỏa giảm 140 đồng/lít xuống 22.320 đồng/lít;


Giá dầu ma dút giảm 70 đồng/kg xuống 18.440 đồng/kg.


Trước đó, ngày 28/7, giá xăng dầu trong nước cũng đã giảm 330 - 350 đồng/lít, kg. Như vậy chỉ trong vòng 10 ngày, giá xăng dầu đã giảm 2 lần, riêng giá xăng giảm tổng cộng 830 đồng/lít.


Bảng giá xăng dầu tại Petrolimex áp dụng từ 16h00 ngày 7/8


Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 16h00 ngày 7/8/2014 (1)


Ngọc Toàn
Theo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 16h00 ngày 7/8/2014

Giá xăng Ron92 giảm 500 đồng xuống 24.810 đồng/lít; giá các loại dầu giảm từ 70 - 160 đồng/lít, kg.


Gia xang giam 500 dong/lit tu 16h00 ngay 7/8/2014


Gia xang Ron92 giam 500 dong xuong 24.810 dong/lit; gia cac loai dau giam tu 70 - 160 dong/lit, kg.


Lien Bo Tai chinh Cong thuong vua co thong bao ve dieu hanh gia xang dau moi nhat, ap dung tu 16h00 ngay 7/8/2014.


Theo do, trong boi canh gia xang the gioi co xu huong giam, de thuc hien nguyen tac co che thi truong co su dieu tiet cua nha nuoc; viec dieu hanh gia xang dau trong nuoc thuc hien hai hoa giua viec su dung Quy Binh on gia doi voi mat hang xang va dieu chinh giam gia ban le xang dau phu hop voi mat bang gia co so theo chu ky tinh gia.


Cu the voi mat hang xang, gia ban hien hanh cao hon gia co so khoang 191 dong/lit, neu ngung su dung Quy BOG la 600 dong/lit thi gia xang trong nuoc chi co the giam tuong ung muc chenh lech la 191 dong/lit.


Tuy nhien, de hai hoa loi ich voi nguoi tieu dung, Lien Bo da yeu cau doanh nghiep giam su dung Quy BOG xuong con 300 dong/lit; dong thoi giam gia xang trong nuoc phu hop voi quy dinh. Neu tham tham chieu theo gia hien hanh cua Tap doan xang dau Viet Nam, thi muc giam toi thieu doi voi xang RON 92 khoang 491 dong/lit.


Voi Dau diezen, dau hoa va dau madut, Lien bo yeu cau giam gia ban toi thieu tuong ung voi muc chenh lech giua gia ban hien hanh cao hon gia co so; gia ban sau khi dieu chinh giam khong cao hon gia co so theo quy dinh trong do, gia co so cua dau diezen 0,05S la 22.177 dong/lit; dau hoa la 22.322 dong/kg.


Ngay sau khi co thong bao tu Lien bo Tai chinh Cong thuong, cac doanh nghiep kinh doanh xang dau da quyet dinh dong loat giam gia 500 dong/lit xang ron92, va giam 70 - 160 dong/lit, kg doi voi cac loai dau.


Cu the tai Petrolimex, gia xang Ron92 giam 500 dong xuong 24.810 dong/lit; xang Ron95 giam 400 dong xuong 25.410 dong/lit.


Gia dau diezen giam 160 dong/lit xuong 22.170 dong/lit dau loai 0,05S


Gia dau hoa giam 140 dong/lit xuong 22.320 dong/lit;


Gia dau ma dut giam 70 dong/kg xuong 18.440 dong/kg.


Truoc do, ngay 28/7, gia xang dau trong nuoc cung da giam 330 - 350 dong/lit, kg. Nhu vay chi trong vong 10 ngay, gia xang dau da giam 2 lan, rieng gia xang giam tong cong 830 dong/lit.


Bang gia xang dau tai Petrolimex ap dung tu 16h00 ngay 7/8


Gia xang giam 500 dong/lit tu 16h00 ngay 7/8/2014 (1)


Ngoc Toan
Theo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000