Vướng rào cản kỹ thuật, xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU giảm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Trong vài năm gần đây do bị ảnh hưởng của các rào cản kỹ thuật đã làm cho nhiều doanh nghiệp bỏ dần thị trường truyền thống giá cao này mà tập trung mở rộng xuất khẩu sang thị trường dễ tính.
Vướng rào cản kỹ thuật, xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU giảm

Ông Võ Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, cho biết tình trạng một số doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam hiện nay đang xa rời thị trường xuất khẩu giá cao để tránh các rào cản kỹ thuật mà tăng cường mở rộng vào các thị trường dễ tính làm giảm chất lượng và giá trị xuất khẩu là điều đáng báo động.

Trước đây, thị trường xuất khẩu cá tra truyền thống của Việt Nam là Mỹ và EU chiếm đến trên 55% thị phần. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây do bị ảnh hưởng của các rào cản kỹ thuật đã làm cho nhiều doanh nghiệp bỏ dần thị trường truyền thống giá cao này mà tập trung mở rộng xuất khẩu sang thị trường dễ tính ở các nước ASEAN, Trung Quốc, Brazil, Colombia, Arab... do các nước nói trên chưa đặt ra các rào cản kỹ thuật nghiêm khắc. Điều này làm cho giá trị xuất khẩu cá tra gần đây giảm dần và rất đáng báo động. 

Trong 7 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu cá tra vào thị trường EU giảm 9,5% và thị trường Mỹ giảm 25% so với cùng kỳ. Thị phần của hai thị trường nói trên đến nay cũng giảm xuống chỉ còn khoảng 40% so với 44% so với cùng kỳ.

Cũng theo ông Dũng, các doanh nghiệp chạy theo mở rộng xuất khẩu ở các thị trường dễ tính mà bỏ các thị trường khó tính cũng đồng nghĩa với việc tăng sản lượng xuất khẩu nhưng giảm chất lượng cũng như giá trị xuất khẩu loại sản phẩm đặc thù này. Mặt khác, về mặt kinh doanh để có được một thị trường chiếm thị phần đến 40 đến 50% là rất khó nhưng nay lại buông dần là điều hết sức đáng tiếc. 

Nếu thị phần của hai thị trường trên tiếp tục giảm xuống nhiều hơn nữa trong thời gian tới thì cũng cần xem xét lại chiến lược phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp.

Việc triển khai Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ nhằm lập lại vấn đề quản lý chất lượng từ khâu sản xuất, chế biến và xuất khẩu cá tra là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay. Đây cũng là điều kiện nhằm giúp cho các doanh nghiệp giữ được chất lượng cũng như giá trị xuất khẩu ở các thị trường khó tính như EU và Mỹ. 

Hiện nay, Hiệp hội Cá tra Việt Nam đang triển khai cho các doanh nghiệp việc đăng ký xuất khẩu một cách linh hoạt, thuận lợi nhất và chưa có vướng mắc gì xảy ra.

Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá ở huỵện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, bày tỏ để giúp cho con cá tra giữ được giá bán tốt cũng như xuất khẩu được nhiều nơi trên thế giới với giá thành cao cần phải được quản lý nghiêm ngặt về chất lượng. 

Ông Trần Văn Hùng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành phải triển khai nhanh Nghị định 36 của Thủ tướng Chính phủ về cá tra. Nhà nước cũng có chủ trương cho người dân đang sản xuất cá tra được vào vùng quy hoạch nuôi và khẩn trương triển khai công bố quy hoạch để người nuôi an tâm đầu tư sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cho rằng các bộ ngành chức năng cần sớm có Thông tư hướng dẫn để sớm triển khai thực hiện Nghị định 36. 

Việc tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm cá tra từ khâu sản xuất, chế biến đến xuất khẩu là hết sức cần thiết để tránh trường hợp sản phẩm cá tra xuất khẩu bị rớt giá, giúp cho người nuôi ổn định sản xuất. Ông Hải cũng kiến nghị các địa phương cần sớm công bố quy hoạch vùng nuôi để người dân biết có bước chuẩn bị đầu tư. Nhà nước cũng cần có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng quy hoạch như: đường giao thông, thủy lợi, điện... để hỗ trợ nghề nuôi cá cho nông dân.

Trong những ngày đầu tháng 8/2014, giá cá tra được người dân bán cho doanh nghiệp có giảm so với các tháng đầu năm với giá xấp xỉ 21.500 đồng/kg. Đây là tình hình chung từ các năm do giá cá giảm theo chu kỳ nhưng nếu so với cùng kỳ các năm trước thì giá cá hiện nay cao hơn khoảng từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg. Điều này cho thấy tình hình giá cả nguyên liệu năm nay đã tốt hơn các năm trước. 

Tình hình thu hoạch và thả nuôi trong tháng Bảy và những ngày đầu tháng 8 cũng đang bắt đầu tăng. Cụ thể trong trong những ngày cuối tháng Bảy và đầu tháng 8/2014, bình quân mỗi ngày nông dân thu hoạch từ 70-80ha, tăng đôi chút so với tháng Năm và tháng Sáu. Cũng trong hai tuần qua, diện tích thả nuôi cá tra trong toàn khu vực đã tăng lên từ 55 ha/tuần lên 160ha/tuần.

Theo Tổng cục Thủy sản Việt Nam, đến hết tháng 7/2014, diện tích cá tra được nông dân toàn vùng thả nuôi đạt 3.922 ha, tăng 9,9% so với cùng kỳ, diện tích thu hoạch 2.399 ha, sản lượng đạt 593.162 tấn, tăng 0,3%. Xuất khẩu sáu tháng đầu năm đạt 824 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ./.


Cần thực hiện sớm Nghị định 36Cá tra ở đáy khủng hoảng


Theo Ngọc ThiệnTTXVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Vướng rào cản kỹ thuật, xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU giảm

Trong vài năm gần đây do bị ảnh hưởng của các rào cản kỹ thuật đã làm cho nhiều doanh nghiệp bỏ dần thị trường truyền thống giá cao này mà tập trung mở rộng xuất khẩu sang thị trường dễ tính.


Vuong rao can ky thuat, xuat khau ca tra sang My va EU giam


Trong vai nam gan day do bi anh huong cua cac rao can ky thuat da lam cho nhieu doanh nghiep bo dan thi truong truyen thong gia cao nay ma tap trung mo rong xuat khau sang thi truong de tinh.


Ong Vo Hung Dung, Pho Chu tich Hiep hoi Ca tra Viet Nam, cho biet tinh trang mot so doanh nghiep xuat khau ca tra cua Viet Nam hien nay dang xa roi thi truong xuat khau gia cao de tranh cac rao can ky thuat ma tang cuong mo rong vao cac thi truong de tinh lam giam chat luong va gia tri xuat khau la dieu dang bao dong.

Truoc day, thi truong xuat khau ca tra truyen thong cua Viet Nam la My va EU chiem den tren 55% thi phan. Tuy nhien, trong vai nam gan day do bi anh huong cua cac rao can ky thuat da lam cho nhieu doanh nghiep bo dan thi truong truyen thong gia cao nay ma tap trung mo rong xuat khau sang thi truong de tinh o cac nuoc ASEAN, Trung Quoc, Brazil, Colombia, Arab... do cac nuoc noi tren chua dat ra cac rao can ky thuat nghiem khac. Dieu nay lam cho gia tri xuat khau ca tra gan day giam dan va rat dang bao dong. 

Trong 7 thang dau nam 2014, xuat khau ca tra vao thi truong EU giam 9,5% va thi truong My giam 25% so voi cung ky. Thi phan cua hai thi truong noi tren den nay cung giam xuong chi con khoang 40% so voi 44% so voi cung ky.

Cung theo ong Dung, cac doanh nghiep chay theo mo rong xuat khau o cac thi truong de tinh ma bo cac thi truong kho tinh cung dong nghia voi viec tang san luong xuat khau nhung giam chat luong cung nhu gia tri xuat khau loai san pham dac thu nay. Mat khac, ve mat kinh doanh de co duoc mot thi truong chiem thi phan den 40 den 50% la rat kho nhung nay lai buong dan la dieu het suc dang tiec. 

Neu thi phan cua hai thi truong tren tiep tuc giam xuong nhieu hon nua trong thoi gian toi thi cung can xem xet lai chien luoc phat trien kinh doanh cua cac doanh nghiep.

Viec trien khai Nghi dinh 36 cua Thu tuong Chinh phu nham lap lai van de quan ly chat luong tu khau san xuat, che bien va xuat khau ca tra la het suc can thiet trong tinh hinh hien nay. Day cung la dieu kien nham giup cho cac doanh nghiep giu duoc chat luong cung nhu gia tri xuat khau o cac thi truong kho tinh nhu EU va My. 

Hien nay, Hiep hoi Ca tra Viet Nam dang trien khai cho cac doanh nghiep viec dang ky xuat khau mot cach linh hoat, thuan loi nhat va chua co vuong mac gi xay ra.

Ong Tran Van Hung, Giam doc Cong ty trach nhiem huu han Hung Ca o huyen Thanh Binh, tinh Dong Thap, bay to de giup cho con ca tra giu duoc gia ban tot cung nhu xuat khau duoc nhieu noi tren the gioi voi gia thanh cao can phai duoc quan ly nghiem ngat ve chat luong. 

Ong Tran Van Hung de nghi Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon va cac nganh phai trien khai nhanh Nghi dinh 36 cua Thu tuong Chinh phu ve ca tra. Nha nuoc cung co chu truong cho nguoi dan dang san xuat ca tra duoc vao vung quy hoach nuoi va khan truong trien khai cong bo quy hoach de nguoi nuoi an tam dau tu san xuat.

Ong Nguyen Ngoc Hai, Chu nhiem Hop tac xa Thoi An, quan O Mon, thanh pho Can Tho, cho rang cac bo nganh chuc nang can som co Thong tu huong dan de som trien khai thuc hien Nghi dinh 36. 

Viec tang cuong quan ly chat luong san pham ca tra tu khau san xuat, che bien den xuat khau la het suc can thiet de tranh truong hop san pham ca tra xuat khau bi rot gia, giup cho nguoi nuoi on dinh san xuat. Ong Hai cung kien nghi cac dia phuong can som cong bo quy hoach vung nuoi de nguoi dan biet co buoc chuan bi dau tu. Nha nuoc cung can co chinh sach dau tu co so ha tang cho cac vung quy hoach nhu: duong giao thong, thuy loi, dien... de ho tro nghe nuoi ca cho nong dan.

Trong nhung ngay dau thang 8/2014, gia ca tra duoc nguoi dan ban cho doanh nghiep co giam so voi cac thang dau nam voi gia xap xi 21.500 dong/kg. Day la tinh hinh chung tu cac nam do gia ca giam theo chu ky nhung neu so voi cung ky cac nam truoc thi gia ca hien nay cao hon khoang tu 1.000 den 2.000 dong/kg. Dieu nay cho thay tinh hinh gia ca nguyen lieu nam nay da tot hon cac nam truoc. 

Tinh hinh thu hoach va tha nuoi trong thang Bay va nhung ngay dau thang 8 cung dang bat dau tang. Cu the trong trong nhung ngay cuoi thang Bay va dau thang 8/2014, binh quan moi ngay nong dan thu hoach tu 70-80ha, tang doi chut so voi thang Nam va thang Sau. Cung trong hai tuan qua, dien tich tha nuoi ca tra trong toan khu vuc da tang len tu 55 ha/tuan len 160ha/tuan.

Theo Tong cuc Thuy san Viet Nam, den het thang 7/2014, dien tich ca tra duoc nong dan toan vung tha nuoi dat 3.922 ha, tang 9,9% so voi cung ky, dien tich thu hoach 2.399 ha, san luong dat 593.162 tan, tang 0,3%. Xuat khau sau thang dau nam dat 824 trieu USD, giam 3% so voi cung ky./.


Can thuc hien som Nghi dinh 36Ca tra o day khung hoang


Theo Ngoc ThienTTXVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000