Không cấm quảng cáo tất cả các loại sữa

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Vai trò của đơn vị cấp phép quảng cáo, cấp quảng cáo thông qua các nhãn mác đó sẽ được yêu cầu tăng cường hơn
Không cấm quảng cáo tất cả các loại sữa

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo vệ Bà mẹ Trẻ em, Bộ Y tế sau khi một số báo đưa tin Bộ Y tế đề xuất cấm quảng cáo tất cả các loại sữa cho trẻ lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Có rất nhiều báo cũng như dư luận đang ngầm hiểu việc sửa đổi Nghị định lần này của Bộ Y tế sẽ dẫn đến việc cấm tất cả các loại sản phẩm sữa quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hư câu chuyện này thế nào thưa ông?


Ông Nguyễn Đức Vinh: Bộ Y tế không cấm quảng cáo tất cả các loại sữa và việc ban hành Nghị định này cũng để hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo. Trong Luật Quảng cáo chỉ khẳng định cấm quảng cáo các sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ đến 24 tháng tuổi và thức ăn bổ sung đến 6 tháng tuổi.


Ngay cả việc cấm quảng cáo các loại sữa cho trẻ dưới 24 tháng tuổi có được thi hành thì nhiều người lo ngại các doanh nghiệp sẽ tìm đủ mọi cách để lách luật. Vậy Bộ có quy chế nào để hạn chế việc này?


Ông Nguyễn Đức Vinh: Vai trò của đơn vị cấp phép quảng cáo, cấp quảng cáo thông qua các nhãn mác đó sẽ được yêu cầu tăng cường hơn. Ngoài ra thanh tra Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp các ban ngành chức năng tích cực đẩy mạnh thanh tra, đảm bảo việc thực hiện Nghị định theo đúng quy định pháp luật.


Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!


Thảo luận "Cấm quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ dưới 24 tháng tuổi" 

Theo TCTDVTV


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Không cấm quảng cáo tất cả các loại sữa

Vai trò của đơn vị cấp phép quảng cáo, cấp quảng cáo thông qua các nhãn mác đó sẽ được yêu cầu tăng cường hơn


Khong cam quang cao tat ca cac loai sua


Vai tro cua don vi cap phep quang cao, cap quang cao thong qua cac nhan mac do se duoc yeu cau tang cuong hon


Day la khang dinh cua ong Nguyen Duc Vinh, Pho Vu truong Vu Bao ve Ba me Tre em, Bo Y te sau khi mot so bao dua tin Bo Y te de xuat cam quang cao tat ca cac loai sua cho tre len Uy ban Thuong vu Quoc hoi.


Co rat nhieu bao cung nhu du luan dang ngam hieu viec sua doi Nghi dinh lan nay cua Bo Y te se dan den viec cam tat ca cac loai san pham sua quang cao tren cac phuong tien thong tin dai chung. Thuc hu cau chuyen nay the nao thua ong?


Ong Nguyen Duc Vinh: Bo Y te khong cam quang cao tat ca cac loai sua va viec ban hanh Nghi dinh nay cung de huong dan thuc hien Luat Quang cao. Trong Luat Quang cao chi khang dinh cam quang cao cac san pham sua thay the sua me dung cho tre den 24 thang tuoi va thuc an bo sung den 6 thang tuoi.


Ngay ca viec cam quang cao cac loai sua cho tre duoi 24 thang tuoi co duoc thi hanh thi nhieu nguoi lo ngai cac doanh nghiep se tim du moi cach de lach luat. Vay Bo co quy che nao de han che viec nay?


Ong Nguyen Duc Vinh: Vai tro cua don vi cap phep quang cao, cap quang cao thong qua cac nhan mac do se duoc yeu cau tang cuong hon. Ngoai ra thanh tra Bo Y te cung se phoi hop cac ban nganh chuc nang tich cuc day manh thanh tra, dam bao viec thuc hien Nghi dinh theo dung quy dinh phap luat.


Xin cam on ong ve cuoc trao doi!


Thao luan "Cam quang cao sua thay the sua me cho tre duoi 24 thang tuoi" 

Theo TCTDVTV


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000