Quy rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố cháy, nổ xe cơ giới

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác đăng kiểm xe cơ giới, chất lượng xăng dầu; làm rõ thêm nguyên nhân các trường hợp cháy nổ xe thời gian qua và quy rõ trách nhiệm.
Quy rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố cháy, nổ xe cơ giới

Theo thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng, trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải phải tăng cường công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới; kiểm tra chất lượng an toàn tại cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; tăng cường quản lý đối với các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, xe máy; quản lý chất lượng an toàn kỹ thuật xe cơ giới theo hướng mở rộng đối tượng áp dụng và quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi có sự cố cháy, nổ liên quan đến lỗi kỹ thuật của phương tiện.


Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Công an và các cơ quan liên quan rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phòng, chống cháy, nổ phương tiện.


Về vấn đề pha chế tạp chất, phụ gia vào xăng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải tăng cường các biện pháp quản lý xăng dầu theo chuỗi từ tổng đại lý đến các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt khâu vận chuyển. Theo đó, Bộ Công Thươngchủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra chất lượng xăng, dầu, tỷ lệ pha xăng theo quy định.


Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an tiếp tụcđánh giá, phân tích nguyên nhân các trường hợp cháy nổ xe cơ giới; đưa ra khuyến cáo các biện pháp phòng, chống cháy nổ xe cơ giới.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, tính từ đầu năm 2012 trên cả nước đã xảy ra 65 vụ cháy ôtô, xe máy, làm bị thương 3 người và thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu của Bộ Công an, từ 324 vụ cháy trong 2 năm 2010, 2011 và 65 vụ cháy năm 2012 cho thấy, xảy cháy ở sản phẩm thuộc nhiều hãng, do nhiều nguyên nhân khác nhau như chập điện, cháy lan, tai nạn giao thông, do đốt. Một số vụ cháy có hiện tượng từ động cơ, máy móc như xe đang lưu thông bị tắt máy, khởi động lại gây cháy nổ, dừng xe tắt máy tự nhiên xe nổ và cháy, xe chết máy tháo bu-gi phụt lửa gây cháy…


Mới đây, Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra báo cáo, tổng số 26 mẫu xăng, dầu diesel có liên quan đến các vụ cháy xe trên cả nước từ 27/12/2011 đến 9/3/2012 được xét nghiệm và có thể khẳng định nguyên nhân cháy xe không phải do xăng.


Cụ thể, các mẫu xăng này đã được kiểm nghiệm từ 2 - 6 chỉ tiêu. Các yếu tố có nguy cơ cao gây cháy xe trong xăng được đặt nhiều nghi vấn như metanol, ethanol đều không được xác định. Các nghi ngờ về xăng có chứa chất phụ gia, chất lượng không đảm bảo là nguyên nhân cháy xe cũng bị loại bỏ...


Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết, đang tiếp tục mở rộng đợt kiểm tra chất lượng xăng dầu trên trên toàn quốc. Qua phản ánh của người dân, cơ quan chức năng một số địa phương như Bắc Giang, Nghệ An đã phát hiện những cây xăng bán hàng kém chất lượng, không đảm bảo tiêu chuẩn.


Theo Thanh Trầm


Dân trí


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Quy rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố cháy, nổ xe cơ giới

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác đăng kiểm xe cơ giới, chất lượng xăng dầu; làm rõ thêm nguyên nhân các trường hợp cháy nổ xe thời gian qua và quy rõ trách nhiệm.


Quy ro trach nhiem khi xay ra su co chay, no xe co gioi


Pho Thu tuong yeu cau cac Bo nganh lien quan tang cuong kiem tra cong tac dang kiem xe co gioi, chat luong xang dau; lam ro them nguyen nhan cac truong hop chay no xe thoi gian qua va quy ro trach nhiem.


Theo thong bao y kien cua Pho Thu tuong, trong thoi gian toi, Bo Giao thong van tai phai tang cuong cong tac dang kiem phuong tien xe co gioi; kiem tra chat luong an toan tai co so san xuat, lap rap o to, xe may; tang cuong quan ly doi voi cac co so bao duong, sua chua o to, xe may; quan ly chat luong an toan ky thuat xe co gioi theo huong mo rong doi tuong ap dung va quy dinh ro trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan khi co su co chay, no lien quan den loi ky thuat cua phuong tien.


Pho Thu tuong cung yeu cau Bo Giao thong van tai chu tri, phoi hop voi Bo Khoa hoc va Cong nghe, Cong Thuong, Cong an va cac co quan lien quan ra soat tieu chuan, quy chuan ky thuat quoc gia lien quan den phong, chong chay, no phuong tien.


Ve van de pha che tap chat, phu gia vao xang, Pho Thu tuong yeu cau Bo Cong Thuong phai tang cuong cac bien phap quan ly xang dau theo chuoi tu tong dai ly den cac cua hang ban le, dac biet khau van chuyen. Theo do, Bo Cong Thuongchu tri, phoi hop voi Bo Khoa hoc va Cong nghe, Bo Giao thong van tai tiep tuc kiem tra chat luong xang, dau, ty le pha xang theo quy dinh.


Ngoai ra, Pho Thu tuong cung yeu cau Bo Cong an tiep tucdanh gia, phan tich nguyen nhan cac truong hop chay no xe co gioi; dua ra khuyen cao cac bien phap phong, chong chay no xe co gioi.

Theo bao cao chua day du, tinh tu dau nam 2012 tren ca nuoc da xay ra 65 vu chay oto, xe may, lam bi thuong 3 nguoi va thiet hai hang chuc ty dong. Ket qua nghien cuu cua Bo Cong an, tu 324 vu chay trong 2 nam 2010, 2011 va 65 vu chay nam 2012 cho thay, xay chay o san pham thuoc nhieu hang, do nhieu nguyen nhan khac nhau nhu chap dien, chay lan, tai nan giao thong, do dot. Mot so vu chay co hien tuong tu dong co, may moc nhu xe dang luu thong bi tat may, khoi dong lai gay chay no, dung xe tat may tu nhien xe no va chay, xe chet may thao bu-gi phut lua gay chay…


Moi day, Cuc Quan ly chat luong san pham hang hoa, Bo Khoa hoc va Cong nghe dua ra bao cao, tong so 26 mau xang, dau diesel co lien quan den cac vu chay xe tren ca nuoc tu 27/12/2011 den 9/3/2012 duoc xet nghiem va co the khang dinh nguyen nhan chay xe khong phai do xang.


Cu the, cac mau xang nay da duoc kiem nghiem tu 2 - 6 chi tieu. Cac yeu to co nguy co cao gay chay xe trong xang duoc dat nhieu nghi van nhu metanol, ethanol deu khong duoc xac dinh. Cac nghi ngo ve xang co chua chat phu gia, chat luong khong dam bao la nguyen nhan chay xe cung bi loai bo...


Thanh tra Bo Khoa hoc va Cong nghe cung cho biet, dang tiep tuc mo rong dot kiem tra chat luong xang dau tren tren toan quoc. Qua phan anh cua nguoi dan, co quan chuc nang mot so dia phuong nhu Bac Giang, Nghe An da phat hien nhung cay xang ban hang kem chat luong, khong dam bao tieu chuan.


Theo Thanh Tram


Dan tri


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000