Hơn 90% doanh nghiệp thủy sản có nhu cầu vay vốn khẩn cấp trong quý 2/2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mức thấp nhất là 10 tỷ đồng và cao nhất là 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho thu mua nguyên liệu sản xuất, thức ăn cho vùng nuôi và cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi cá tra...
Hơn 90% doanh nghiệp thủy sản có nhu cầu vay vốn khẩn cấp trong quý 2/2012

Theo nguồn tin từ Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (Vasep), ngay từ đầu năm nay, doanh nghiệp thủy sản đã gặp rất nhiều khó khăn, trong đó trước mắt là thiếu vốn trầm trọng hoặc ít có khả năng tiếp cận vốn mà không được hỗ trợ vốn kịp thời đã ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất.


Cũng theo cơ quan này, có nhiều ý kiến phản ánh của doanh nghiệp thủy sản, trong đó có hơn 90% số doanh nghiệp mong muốn được tăng hạn mức vay vốn, mức thấp nhất là 10 tỷ đồng và cao nhất lên đến 1.400 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho chế biến cá tra xuất khẩu, cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nuôi cá tra và mua nguyên nhiên liệu, vật liệu, thức ăn cho vùng nuôi.


Có đến 92,3% số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khẩn cấp trong quý 2, trong đó mức thấp nhất là 10 tỷ đồng và cao nhất là 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho thu mua nguyên liệu sản xuất, thức ăn cho vùng nuôi và cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi cá tra, xuất khẩu bột cá, mỡ cá.


53,85% số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư cho hoạt động phát triển với mức thấp nhất là 2 tỷ đồng và cao nhất là 300 tỷ đồng để bổ sung đầu tư cho vùng nuôi tôm chân trắng, trang bị máy móc, sửa chữ, bổ sung năng lực cấp đông, đồng bộ cán cân tự động và các thiết bị phụ trợ, vốn trung hạn cho hoạt động xuất khẩu, xây nhà máy thức ăn, phát triển vùng nuôi, cải tạo và nâng cấp nhà xưởng, thiết bị.


Phương Thảo


Theo Vasep


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hơn 90% doanh nghiệp thủy sản có nhu cầu vay vốn khẩn cấp trong quý 2/2012

Mức thấp nhất là 10 tỷ đồng và cao nhất là 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho thu mua nguyên liệu sản xuất, thức ăn cho vùng nuôi và cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, nuôi cá tra...


Hon 90% doanh nghiep thuy san co nhu cau vay von khan cap trong quy 2/2012


Muc thap nhat la 10 ty dong va cao nhat la 500 ty dong de bo sung von luu dong cho thu mua nguyen lieu san xuat, thuc an cho vung nuoi va cho hoat dong san xuat, kinh doanh, nuoi ca tra...


Theo nguon tin tu Hiep hoi Thuy san Viet Nam (Vasep), ngay tu dau nam nay, doanh nghiep thuy san da gap rat nhieu kho khan, trong do truoc mat la thieu von tram trong hoac it co kha nang tiep can von ma khong duoc ho tro von kip thoi da anh huong nang ne toi san xuat.


Cung theo co quan nay, co nhieu y kien phan anh cua doanh nghiep thuy san, trong do co hon 90% so doanh nghiep mong muon duoc tang han muc vay von, muc thap nhat la 10 ty dong va cao nhat len den 1.400 ty dong nham muc dich bo sung von luu dong cho che bien ca tra xuat khau, cho hoat dong san xuat kinh doanh, xuat khau, nuoi ca tra va mua nguyen nhien lieu, vat lieu, thuc an cho vung nuoi.


Co den 92,3% so doanh nghiep co nhu cau vay von khan cap trong quy 2, trong do muc thap nhat la 10 ty dong va cao nhat la 500 ty dong de bo sung von luu dong cho thu mua nguyen lieu san xuat, thuc an cho vung nuoi va cho hoat dong san xuat, kinh doanh, nuoi ca tra, xuat khau bot ca, mo ca.


53,85% so doanh nghiep co nhu cau vay von dau tu cho hoat dong phat trien voi muc thap nhat la 2 ty dong va cao nhat la 300 ty dong de bo sung dau tu cho vung nuoi tom chan trang, trang bi may moc, sua chu, bo sung nang luc cap dong, dong bo can can tu dong va cac thiet bi phu tro, von trung han cho hoat dong xuat khau, xay nha may thuc an, phat trien vung nuoi, cai tao va nang cap nha xuong, thiet bi.


Phuong Thao


Theo Vasep


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000