Giá hạt tiêu trong nước trượt dài theo đà giảm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiện nay, giá tiêu xô nội địa tại Việt Nam đang dao động trong khoảng 120.000-130.000 đồng/kg, tương đương 5.750-6.250 USD/tấn, trong khi giá tiêu xô nội địa tại Ấn Độ là 7.250-7.500 USD/tấn.
Giá hạt tiêu trong nước trượt dài theo đà giảm


Đóng cửa phiên hôm qua, giá tiêu kỳ hạn thế giới trên sàn NCDEX tại Kochi-Ấn Độ tiếp tục xu hướng giảm nhẹ. Kỳ hạn tháng 4 mất 680 Rupi, xuống mức 40.850 Rupi/tạ, tương đương mất 134 USD, xuống còn 8.042 USD/tấn và Kỳ hạn tháng 5 cũng mất 875 Rupi, xuống mức 41.470 Rupi/tạ, tương đương mất 172 USD, xuống còn 8.164 USD/tấn ( 1 USD = 50,7983 Rupi ). Nguyên nhân giảm được cho là do hoạt động chốt lời và do nhà đầu tư trên sàn đã đẩy giá lên quá cao.Giá hạt tiêu giao ngay tại nội địa Ấn Độ cũng giảm 500 Rupi xuống còn 38.000 Rupi/tạ, tương đương 7.481 USD/tấn, cho loại tiêu xô và 39.500 Rupi/tạ, tương đương 7.776 USD/tấn, cho loại tiêu chọn.


Cùng thời gian, giá tiêu kỳ hạn trên sàn SMX tại Singapore cũng sụt giảm. Kỳ hạn tháng 4 mất 95 USD, xuống ở 6.556 USD/tấn và kỳ hạn tháng 5 mất 78 USD, xuống ở 6.622 USD/tấn. Chênh lệch giá kỳ hạn giữa 2 sàn vẫn duy trì ở mức cao.Theo những chuyên gia phân tích thị trường tiêu thế giới, sở dĩ có sự chênh lệch giá giữa 2 sàn là do sàn SMX-Singapore lấy hạt tiêu loại 550Gr/l-FAQ của Việt Nam, cũng là loại phổ biến của các nước sản xuất tiêu ở Đông Nam Á, làm cơ sở giao dịch. Trong khi sàn NCDEX-Ấn Độ lấy loại MG1, là loại tiêu đặc chủng của Ấn Độ có phẩm cách cao hơn, làm cơ sở giao dịch.


Các nhà phân tích còn khẳng định, thị trường hạt tiêu thường ẩn chứa những biến động khó lường nhưng giá tăng cao là điều không khó hiểu, do năm 2012 nguồn cung thế giới vẫn còn thiếu hụt và dự báo về sản lượng không mấy khả quan.Một nhà kinh doanh nông sản lớn của Ấn Độ có xây dựng cơ sở chế biến nông sản tại Việt Nam cho rằng, cơ sở để so sánh là giá tiêu xô.


Hiện nay, giá tiêu xô nội địa tại Việt Nam đang dao động trong khoảng 120.000-130.000 đồng/kg, tương đương 5.750-6.250 USD/tấn, trong khi giá tiêu xô nội địa tại Ấn Độ là 7.250-7.500 USD/tấn, chênh lệch trên 1.000 USD/tấn.


Sự chênh lệch này thể hiện nhu cầu tiêu thụ nội địa rất cao vì Ấn Độ là nước đông dân số đứng thứ nhì hành tinh, nhất là vụ mùa năm nay sản lượng chưa đạt như mong đợi. Do đó nhu cầu nhập khẩu thêm tiêu từ Việt Nam về là khá lớn.Sáng nay 29/3, giá tiêu xô tại các thị trường trong nước tiếp tục trượt theo đà giảm kéo dài vừa đúng 3 tuần. Tại Bà Rịa- Vũng Tàu giá giảm xuống 124 ngàn đồng/kg, tại Bình Phước giá còn 120-121 ngàn đồng/kg, tại Đak Lak-Đak Nông và Chư Sê, Gia Lai giá cũng còn 118-120 ngàn đồng/kg, bình quân giá nội địa giảm 10-12 ngàn đồng/kg trong 3 tuần qua.Tiêu đen Việt Nam xuất khẩu loại 500 Gr/l-FAQ có giá 6.250 USD/tấn và loại 550 Gr/l-FAQ giá 6.600 USD/tấn (FOB), trong khi tiêu đen xuất khẩu loại 550 Gr/l-Asta có giá 7.000-7.050 USD/tấn với số lượng chào hạn chế. Tiêu trắng loại DW 630 Gr/l được chào giá 9.300-9.350 USD/tấn (FOB).


Tiêu Ấn Độ, loại đặc chủng MG1, có giá 8.350 USD/tấn xuất đi EU và giá 8.650 USD/tấn xuất đi Mỹ (C&F).


Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, dự kiến trong tháng 3 xuất khẩu ước đạt 12 ngàn tấn, kim ngach đạt 82 triệu USD đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 3 tháng lên 24 ngàn tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 164 triệu USD, giảm 7,5% về lượng nhưng vẫn tăng 29,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh, giá bình quân 2 tháng đạt 6.816 USD/tấn, tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

Anh Văn


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Giá hạt tiêu trong nước trượt dài theo đà giảm

Hiện nay, giá tiêu xô nội địa tại Việt Nam đang dao động trong khoảng 120.000-130.000 đồng/kg, tương đương 5.750-6.250 USD/tấn, trong khi giá tiêu xô nội địa tại Ấn Độ là 7.250-7.500 USD/tấn.


Gia hat tieu trong nuoc truot dai theo da giam


Hien nay, gia tieu xo noi dia tai Viet Nam dang dao dong trong khoang 120.000-130.000 dong/kg, tuong duong 5.750-6.250 USD/tan, trong khi gia tieu xo noi dia tai An Do la 7.250-7.500 USD/tan.Dong cua phien hom qua, gia tieu ky han the gioi tren san NCDEX tai Kochi-An Do tiep tuc xu huong giam nhe. Ky han thang 4 mat 680 Rupi, xuong muc 40.850 Rupi/ta, tuong duong mat 134 USD, xuong con 8.042 USD/tan va Ky han thang 5 cung mat 875 Rupi, xuong muc 41.470 Rupi/ta, tuong duong mat 172 USD, xuong con 8.164 USD/tan ( 1 USD = 50,7983 Rupi ). Nguyen nhan giam duoc cho la do hoat dong chot loi va do nha dau tu tren san da day gia len qua cao.Gia hat tieu giao ngay tai noi dia An Do cung giam 500 Rupi xuong con 38.000 Rupi/ta, tuong duong 7.481 USD/tan, cho loai tieu xo va 39.500 Rupi/ta, tuong duong 7.776 USD/tan, cho loai tieu chon.


Cung thoi gian, gia tieu ky han tren san SMX tai Singapore cung sut giam. Ky han thang 4 mat 95 USD, xuong o 6.556 USD/tan va ky han thang 5 mat 78 USD, xuong o 6.622 USD/tan. Chenh lech gia ky han giua 2 san van duy tri o muc cao.Theo nhung chuyen gia phan tich thi truong tieu the gioi, so di co su chenh lech gia giua 2 san la do san SMX-Singapore lay hat tieu loai 550Gr/l-FAQ cua Viet Nam, cung la loai pho bien cua cac nuoc san xuat tieu o Dong Nam A, lam co so giao dich. Trong khi san NCDEX-An Do lay loai MG1, la loai tieu dac chung cua An Do co pham cach cao hon, lam co so giao dich.


Cac nha phan tich con khang dinh, thi truong hat tieu thuong an chua nhung bien dong kho luong nhung gia tang cao la dieu khong kho hieu, do nam 2012 nguon cung the gioi van con thieu hut va du bao ve san luong khong may kha quan.Mot nha kinh doanh nong san lon cua An Do co xay dung co so che bien nong san tai Viet Nam cho rang, co so de so sanh la gia tieu xo.


Hien nay, gia tieu xo noi dia tai Viet Nam dang dao dong trong khoang 120.000-130.000 dong/kg, tuong duong 5.750-6.250 USD/tan, trong khi gia tieu xo noi dia tai An Do la 7.250-7.500 USD/tan, chenh lech tren 1.000 USD/tan.


Su chenh lech nay the hien nhu cau tieu thu noi dia rat cao vi An Do la nuoc dong dan so dung thu nhi hanh tinh, nhat la vu mua nam nay san luong chua dat nhu mong doi. Do do nhu cau nhap khau them tieu tu Viet Nam ve la kha lon.Sang nay 29/3, gia tieu xo tai cac thi truong trong nuoc tiep tuc truot theo da giam keo dai vua dung 3 tuan. Tai Ba Ria- Vung Tau gia giam xuong 124 ngan dong/kg, tai Binh Phuoc gia con 120-121 ngan dong/kg, tai Dak Lak-Dak Nong va Chu Se, Gia Lai gia cung con 118-120 ngan dong/kg, binh quan gia noi dia giam 10-12 ngan dong/kg trong 3 tuan qua.Tieu den Viet Nam xuat khau loai 500 Gr/l-FAQ co gia 6.250 USD/tan va loai 550 Gr/l-FAQ gia 6.600 USD/tan (FOB), trong khi tieu den xuat khau loai 550 Gr/l-Asta co gia 7.000-7.050 USD/tan voi so luong chao han che. Tieu trang loai DW 630 Gr/l duoc chao gia 9.300-9.350 USD/tan (FOB).


Tieu An Do, loai dac chung MG1, co gia 8.350 USD/tan xuat di EU va gia 8.650 USD/tan xuat di My (C&F).


Theo bao cao cua nganh Nong nghiep, du kien trong thang 3 xuat khau uoc dat 12 ngan tan, kim ngach dat 82 trieu USD dua khoi luong tieu xuat khau 3 thang len 24 ngan tan voi gia tri kim ngach xuat khau 164 trieu USD, giam 7,5% ve luong nhung van tang 29,1% ve tri gia so voi cung ky nam truoc. Gia tieu xuat khau tang manh, gia binh quan 2 thang dat 6.816 USD/tan, tang 42,4% so voi cung ky nam truoc.

Anh Van


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000