Đường thừa, vẫn xin nhập khẩu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sáng 28.3, tại TP.HCM, Bộ Công thương chủ trì cuộc họp giữa đại diện các nhà máy đường trong nước và các doanh nghiệp (DN) chế biến thực phẩm, nhằm tìm hướng tiêu thụ đường nội.
Đường thừa, vẫn xin nhập khẩu

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường VN (VSSA), cho biết hiện đường tồn kho lớn trong khi các DN tiêu thụ đường lại xin nhập đường từ nước ngoài. Theo số liệu của Bộ Công thương, hiện lượng đường mà các DN xin nhập khẩu lên đến 268.000 tấn, chẳng hạn Tân Hiệp Phát xin nhập 25.000 tấn, Coca Cola xin nhập 20.000 tấn, Kinh Đô xin nhập 15.000 tấn, Friesland Campina xin nhập 14.000 tấn, Vinacafe xin nhập 14.000 tấn… Theo ông Đỗ Thành Liêm, Giám đốc Công ty mía đường Khánh Hòa, Phó chủ tịch VSSA, do thuế nhập khẩu đường giảm nên giá đường nhập khẩu thấp hơn giá trong nước. Đây là lý do khiến các DN chế biến thực phẩm không mua đường trong nước mà xin nhập khẩu.


Tuy nhiên đại diện nhiều DN chế biến thực phẩm đã cho biết lý do chính là trong khi nhập khẩu đường chỉ cần mở L/C, đặt cọc khoảng 10% thì các nhà máy đường đòi phải trả tiền trước hoặc ít nhất phải trả trước 50%; giá đường thường xuyên thay đổi, nguồn hàng không ổn định...


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Công thương, đã yêu cầu Vụ Công nghiệp nhẹ tổng hợp nhu cầu nhập khẩu của các DN chế biến, gửi Hiệp hội Mía đường để hai bên thương lượng, thống nhất ngay trong tháng 4. Bộ Công thương sẽ dựa theo đó để cân nhắc việc cấp phép nhập khẩu đường. Các giải pháp hỗ trợ ngành mía đường trong việc sản xuất, tiêu thụ, thu mua tạm trữ, xuất khẩu cũng đã được Bộ Công thương soạn thảo và trình Thủ tướng.


Đề nghị mua tạm trữ


Trong một động thái khác, Bộ NN-PTNT cũng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn của ngành mía đường và đề xuất những giải pháp điều hành tiêu thụ, tạm trữ đường. Theo Bộ NN-PTNT, sau nhiều năm thiếu đường phải nhập khẩu, năm 2012, các nhà máy đường trong nước đã sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dự báo, nguồn cung trong cả năm đạt 1,57 triệu tấn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và luân chuyển gối vụ mà còn dư khoảng 70.000 tấn đường.


Tuy nhiên, các nhà máy đường hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn và tiêu thụ sản phẩm. Các nhà máy đường đang bị tồn kho lớn, hiện lên đến trên 366.000 tấn đường và để có vốn sản xuất các nhà máy đã phải liên tục hạ giá bán, chấp nhận lỗ nhưng tiêu thụ trong nước vẫn khó khăn. Hiện mía còn rất nhiều ngoài ruộng nhưng các nhà máy đang phải sản xuất cầm chừng vì sợ lỗ và không có vốn, nguy cơ sẽ có những ruộng mía không được thu hoạch hoặc thu hoạch chậm dẫn đến tái sinh kém, làm cho vụ tới lại thiếu nguyên liệu và lại phải nhập khẩu đường.


Trước tình hình này, Bộ NN-PTNT đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương tạo điều kiện cho các DN được xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ với số lượng khoảng 100.000 tấn. Bộ NN-PTNT cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện chính sách tạm trữ đường. Theo đó, có cơ chế bố trí đủ nguồn vốn ước khoảng 3.200 tỉ đồng và hỗ trợ 100% lãi suất, cho các công ty sản xuất đường vay để tạm trữ 200.000 tấn đường trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 5.2012.


Theo Q.Thuần - Q.Duẩn


Thanh niên


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đường thừa, vẫn xin nhập khẩu

Sáng 28.3, tại TP.HCM, Bộ Công thương chủ trì cuộc họp giữa đại diện các nhà máy đường trong nước và các doanh nghiệp (DN) chế biến thực phẩm, nhằm tìm hướng tiêu thụ đường nội.


Duong thua, van xin nhap khau


Sang 28.3, tai TP.HCM, Bo Cong thuong chu tri cuoc hop giua dai dien cac nha may duong trong nuoc va cac doanh nghiep (DN) che bien thuc pham, nham tim huong tieu thu duong noi.


Ong Nguyen Thanh Long, Chu tich Hiep hoi Mia duong VN (VSSA), cho biet hien duong ton kho lon trong khi cac DN tieu thu duong lai xin nhap duong tu nuoc ngoai. Theo so lieu cua Bo Cong thuong, hien luong duong ma cac DN xin nhap khau len den 268.000 tan, chang han Tan Hiep Phat xin nhap 25.000 tan, Coca Cola xin nhap 20.000 tan, Kinh Do xin nhap 15.000 tan, Friesland Campina xin nhap 14.000 tan, Vinacafe xin nhap 14.000 tan… Theo ong Do Thanh Liem, Giam doc Cong ty mia duong Khanh Hoa, Pho chu tich VSSA, do thue nhap khau duong giam nen gia duong nhap khau thap hon gia trong nuoc. Day la ly do khien cac DN che bien thuc pham khong mua duong trong nuoc ma xin nhap khau.


Tuy nhien dai dien nhieu DN che bien thuc pham da cho biet ly do chinh la trong khi nhap khau duong chi can mo L/C, dat coc khoang 10% thi cac nha may duong doi phai tra tien truoc hoac it nhat phai tra truoc 50%; gia duong thuong xuyen thay doi, nguon hang khong on dinh...


Ket luan cuoc hop, ong Nguyen Thanh Bien, Thu truong Bo Cong thuong, da yeu cau Vu Cong nghiep nhe tong hop nhu cau nhap khau cua cac DN che bien, gui Hiep hoi Mia duong de hai ben thuong luong, thong nhat ngay trong thang 4. Bo Cong thuong se dua theo do de can nhac viec cap phep nhap khau duong. Cac giai phap ho tro nganh mia duong trong viec san xuat, tieu thu, thu mua tam tru, xuat khau cung da duoc Bo Cong thuong soan thao va trinh Thu tuong.


De nghi mua tam tru


Trong mot dong thai khac, Bo NN-PTNT cung vua co van ban bao cao Thu tuong Chinh phu ve nhung kho khan cua nganh mia duong va de xuat nhung giai phap dieu hanh tieu thu, tam tru duong. Theo Bo NN-PTNT, sau nhieu nam thieu duong phai nhap khau, nam 2012, cac nha may duong trong nuoc da san xuat dap ung du nhu cau tieu thu noi dia. Du bao, nguon cung trong ca nam dat 1,57 trieu tan, khong chi dap ung nhu cau tieu thu noi dia va luan chuyen goi vu ma con du khoang 70.000 tan duong.


Tuy nhien, cac nha may duong hien dang gap nhieu kho khan trong viec huy dong von va tieu thu san pham. Cac nha may duong dang bi ton kho lon, hien len den tren 366.000 tan duong va de co von san xuat cac nha may da phai lien tuc ha gia ban, chap nhan lo nhung tieu thu trong nuoc van kho khan. Hien mia con rat nhieu ngoai ruong nhung cac nha may dang phai san xuat cam chung vi so lo va khong co von, nguy co se co nhung ruong mia khong duoc thu hoach hoac thu hoach cham dan den tai sinh kem, lam cho vu toi lai thieu nguyen lieu va lai phai nhap khau duong.


Truoc tinh hinh nay, Bo NN-PTNT de nghi Thu tuong Chinh phu chi dao Bo Cong thuong tao dieu kien cho cac DN duoc xuat khau duong qua cua khau phu voi so luong khoang 100.000 tan. Bo NN-PTNT cung de nghi Thu tuong Chinh phu cho phep thuc hien chinh sach tam tru duong. Theo do, co co che bo tri du nguon von uoc khoang 3.200 ti dong va ho tro 100% lai suat, cho cac cong ty san xuat duong vay de tam tru 200.000 tan duong trong 3 thang, bat dau tu thang 5.2012.


Theo Q.Thuan - Q.Duan


Thanh nien


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000