Nhóm hàng nông sản xuất khẩu gặp khó

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Với những khó khăn trước mắt, Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo các doanh nghiệp cần chủ động và linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất kinh doanh; tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.
Nhóm hàng nông sản xuất khẩu gặp khó
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần, năm 2012 các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản sẽ gặp khó khăn, nhất là trong xuất khẩu các mặt hàng nông sản bởi nhiều yếu tố tác động từ thị trường thế giới, giá cả, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh cũng như trong tiếp cận vốn vay tín dụng, dịch bệnh...

Thực tế trong những tháng đầu năm 2012 đã chứng minh cho nhận định trên là có cơ sở. Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản quý 1 ước đạt gần 5,9 tỷ USD; trong đó các mặt hàng nông sản chính chỉ đạt 3,2 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong nhóm hàng này, gạo và càphê là hai mặt hàng nông sản chính giảm cả về lượng và giá trị. Cụ thể, gạo ước xuất khẩu trong quý 1 đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch đạt 681 triệu USD, giảm 32,1% về lượng và 29,5% về giá trị so với cùng kì năm trước. Gạo xuất khẩu của Việt Nam đang phải cạnh tranh với một số nước xuất khẩu gạo chất lượng trung bình khác là Ấn Độ, Myanmar và Pakistan khi giá gạo của họ bán thấp hơn trên thị trường thế giới.

Đối với mặt hàng càphê, tổng lượng xuất khẩu trong quý 1 ước đạt 504.000 tấn và giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng và 14,3% về giá trị. Để bù đắp cho sự sụt giảm ở các thị trường châu Âu, càphê Việt Nam được đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới như Indonesia, Algeria và Mexico với mức tăng trưởng gấp từ 4 đến 9 lần so với năm trước.

Chỉ có hạt điều và tiêu là vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá ổn định tại các thị trường. Xuất khẩu hạt điều quý I ước đạt 31.000 tấn với trị giá 222 triệu USD, tăng 6,6% về lượng và 8,5% giá trị so với cùng kỳ năm 2011. Xuất khẩu tiêu trong quý 1 ước đạt 24.000 tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 164 triệu USD, tuy có giảm 7,5% về lượng nhưng vẫn tăng 29,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Với những khó khăn trước mắt, Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo các doanh nghiệp cần chủ động và linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất kinh doanh; tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Cùng với đó, Bộ cũng sẽ tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, hỗ trợ phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất tốt, công nghệ cao.

Bộ nông nghiệp cũng đề nghị tăng hạn mức và kéo dài kỳ hạn cho vay vốn tín dụng phù hợp với từng đối tượng phù hợp; áp dụng thuế suất xuất khẩu đối với một số loại nông, lâm thủy sản thô (dăm gỗ, mủ cao su...) nhằm hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô và khuyến khích đầu tư công nghệ chế biến trong nước; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường và các hoạt động nâng cao giá trị hàng hóa trong lĩnh vực thương mại.../.

Theo Hoàng Tùng
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhóm hàng nông sản xuất khẩu gặp khó

Với những khó khăn trước mắt, Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo các doanh nghiệp cần chủ động và linh hoạt hơn trong tổ chức sản xuất kinh doanh; tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh.


Nhom hang nong san xuat khau gap kho


Voi nhung kho khan truoc mat, Bo Nong nghiep da chi dao cac doanh nghiep can chu dong va linh hoat hon trong to chuc san xuat kinh doanh; tap trung vao nang cao chat luong san pham va kha nang canh tranh.


Theo Thu truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon Diep Kinh Tan, nam 2012 cac doanh nghiep vua va nho hoat dong trong linh vuc nong, lam, thuy san se gap kho khan, nhat la trong xuat khau cac mat hang nong san boi nhieu yeu to tac dong tu thi truong the gioi, gia ca, chat luong san pham, nang luc canh tranh cung nhu trong tiep can von vay tin dung, dich benh...

Thuc te trong nhung thang dau nam 2012 da chung minh cho nhan dinh tren la co co so. Theo so lieu thong ke cua Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon, tong kim ngach xuat khau nong, lam, thuy san quy 1 uoc dat gan 5,9 ty USD; trong do cac mat hang nong san chinh chi dat 3,2 ty USD, giam 14% so voi cung ky nam truoc.

Trong nhom hang nay, gao va caphe la hai mat hang nong san chinh giam ca ve luong va gia tri. Cu the, gao uoc xuat khau trong quy 1 dat 1,3 trieu tan, kim ngach dat 681 trieu USD, giam 32,1% ve luong va 29,5% ve gia tri so voi cung ki nam truoc. Gao xuat khau cua Viet Nam dang phai canh tranh voi mot so nuoc xuat khau gao chat luong trung binh khac la An Do, Myanmar va Pakistan khi gia gao cua ho ban thap hon tren thi truong the gioi.

Doi voi mat hang caphe, tong luong xuat khau trong quy 1 uoc dat 504.000 tan va gia tri xap xi 1 ty USD, giam 11,9% ve luong va 14,3% ve gia tri. De bu dap cho su sut giam o cac thi truong chau Au, caphe Viet Nam duoc day manh xuat khau sang cac thi truong moi nhu Indonesia, Algeria va Mexico voi muc tang truong gap tu 4 den 9 lan so voi nam truoc.

Chi co hat dieu va tieu la van duy tri duoc muc tang truong kha on dinh tai cac thi truong. Xuat khau hat dieu quy I uoc dat 31.000 tan voi tri gia 222 trieu USD, tang 6,6% ve luong va 8,5% gia tri so voi cung ky nam 2011. Xuat khau tieu trong quy 1 uoc dat 24.000 tan voi gia tri kim ngach xuat khau 164 trieu USD, tuy co giam 7,5% ve luong nhung van tang 29,1% ve tri gia so voi cung ky nam truoc.

Voi nhung kho khan truoc mat, Bo Nong nghiep da chi dao cac doanh nghiep can chu dong va linh hoat hon trong to chuc san xuat kinh doanh; tap trung vao nang cao chat luong san pham va kha nang canh tranh. Cung voi do, Bo cung se tiep tuc doi moi co che chinh sach, ho tro pho bien va huong dan cac doanh nghiep ap dung quy trinh san xuat tot, cong nghe cao.

Bo nong nghiep cung de nghi tang han muc va keo dai ky han cho vay von tin dung phu hop voi tung doi tuong phu hop; ap dung thue suat xuat khau doi voi mot so loai nong, lam thuy san tho (dam go, mu cao su...) nham han che xuat khau san pham tho va khuyen khich dau tu cong nghe che bien trong nuoc; ho tro hoat dong xuc tien thuong mai, khao sat thi truong va cac hoat dong nang cao gia tri hang hoa trong linh vuc thuong mai.../.

Theo Hoang Tung
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000