Chè Sri Lanka đắt nhất thế giới

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Chè ở khu vực phía nam Ấn Độ bán giá thấp nhất thế giới, chỉ đạt 1,50 USD/kg. Giá chè Việt Nam hiện bằng 60% so với giá bình quân thế giới.
Chè Sri Lanka đắt nhất thế giới


Theo một bản báo cáo thị trường nhận được từ các trung tâm đấu giá chè trên thế giới, chè Sri Lanka tiếp tục bán được với giá cao nhất thế giới trong năm 2011.Thống kê tại sàn Columbo, giá bình quân đạt được là 3,25 USD/kg. Tuy nhiên, so với mức giá của năm 2010, giá chè Sri Lanka năm nay vẫn còn thấp hơn 0,91%.Tại sàn Mombassa, chè Kenya bán được với mức giá cao thứ 2 là 2,72 USD/kg, tăng 7,09 % so với năm 2010.Xếp thứ kế tiếp là chè Ấn Độ. Bình quân chè nước này bán được với giá 2,22 USD/kg, giảm 3,06 % so với năm 2010. Được biết, nguyên nhân làm giá bình quân giảm do có sự sụt giá đột ngột ở các sàn phía Bắc Ấn. Tại phía bắc, giá giảm xuống ở mức bình quân là 2,49 USD/kg, giảm đến 4,60 %. Trong khi ở phía nam, giá tăng lên bình quân đạt 1,50 USD/kg, cao hơn năm trước 1,35 %.Tại sàn Chittagang, chè Bangladesh bán với giá bình quân 2,14 USD/kg, giảm ở mức tối đa 18,01 % so với năm trước.Tại sàn Jakarta, giá bình quân chè Indonesian đạt 1,97USD, tăng 8,26%, và tại sàn Limbe chè Malawi bán với giá bình quân 1,61 USD, tăng 1,45 % so với năm trước.Chè ở khu vực phía nam Ấn Độ bán giá thấp nhất thế giới, giá bình quân chỉ đạt 1,50 USD/kg.Trong khi đó, theo Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS) cho biết, giá chè xuất khẩu của Việt Nam hiện nay chỉ đạt khoảng 60% mức giá bình quân của thế giới. Nguyên nhân chính là do kỹ thuật trồng, chăm sóc và công nghệ chế biến chè của nước ta chưa theo kịp sự tiến triển của ngành chè thế giới.


Số liệu thống kê của ngành Hải Quan cho thấy, năm 2011 xuất khẩu nước ta đạt 133.916 tấn chè các loại với giá trị kim ngạch 204,1 triệu USD, tuy giảm 1,9% về lượng nhưng lại tăng 2% về giá trị so với năm 2010. Lũy kế từ đầu năm nay đến 15/3 xuất khẩu đạt 24.447 tấn chè các loại với giá trị kim ngạch 34,2 triệu USD. Giá bình quân xuất khẩu đạt 1.397 USD/tấn.
Chu ThùyTheo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Chè Sri Lanka đắt nhất thế giới

Chè ở khu vực phía nam Ấn Độ bán giá thấp nhất thế giới, chỉ đạt 1,50 USD/kg. Giá chè Việt Nam hiện bằng 60% so với giá bình quân thế giới.


Che Sri Lanka dat nhat the gioi


Che o khu vuc phia nam An Do ban gia thap nhat the gioi, chi dat 1,50 USD/kg. Gia che Viet Nam hien bang 60% so voi gia binh quan the gioi.Theo mot ban bao cao thi truong nhan duoc tu cac trung tam dau gia che tren the gioi, che Sri Lanka tiep tuc ban duoc voi gia cao nhat the gioi trong nam 2011.Thong ke tai san Columbo, gia binh quan dat duoc la 3,25 USD/kg. Tuy nhien, so voi muc gia cua nam 2010, gia che Sri Lanka nam nay van con thap hon 0,91%.Tai san Mombassa, che Kenya ban duoc voi muc gia cao thu 2 la 2,72 USD/kg, tang 7,09 % so voi nam 2010.Xep thu ke tiep la che An Do. Binh quan che nuoc nay ban duoc voi gia 2,22 USD/kg, giam 3,06 % so voi nam 2010. Duoc biet, nguyen nhan lam gia binh quan giam do co su sut gia dot ngot o cac san phia Bac An. Tai phia bac, gia giam xuong o muc binh quan la 2,49 USD/kg, giam den 4,60 %. Trong khi o phia nam, gia tang len binh quan dat 1,50 USD/kg, cao hon nam truoc 1,35 %.Tai san Chittagang, che Bangladesh ban voi gia binh quan 2,14 USD/kg, giam o muc toi da 18,01 % so voi nam truoc.Tai san Jakarta, gia binh quan che Indonesian dat 1,97USD, tang 8,26%, va tai san Limbe che Malawi ban voi gia binh quan 1,61 USD, tang 1,45 % so voi nam truoc.Che o khu vuc phia nam An Do ban gia thap nhat the gioi, gia binh quan chi dat 1,50 USD/kg.Trong khi do, theo Hiep hoi Che Viet Nam (VITAS) cho biet, gia che xuat khau cua Viet Nam hien nay chi dat khoang 60% muc gia binh quan cua the gioi. Nguyen nhan chinh la do ky thuat trong, cham soc va cong nghe che bien che cua nuoc ta chua theo kip su tien trien cua nganh che the gioi.


So lieu thong ke cua nganh Hai Quan cho thay, nam 2011 xuat khau nuoc ta dat 133.916 tan che cac loai voi gia tri kim ngach 204,1 trieu USD, tuy giam 1,9% ve luong nhung lai tang 2% ve gia tri so voi nam 2010. Luy ke tu dau nam nay den 15/3 xuat khau dat 24.447 tan che cac loai voi gia tri kim ngach 34,2 trieu USD. Gia binh quan xuat khau dat 1.397 USD/tan.
Chu ThuyTheo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000