Ngành bông mệt vì chữ “phế liệu”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Cùng một mặt hàng nhưng trước đây nhập khẩu thuận lợi, nay bị xem là phế liệu. Đổi mã hàng bất hợp lý, bị doanh nghiệp kiện.
Ngành bông mệt vì chữ “phế liệu”

Thời gian qua, ngành dệt may lại gặp khó khăn khi cơ quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu bông rơi chải kỹ phải có giấy phép nhập khẩu phế liệu của Bộ TN&MT. Đồng thời, thuế nhập khẩu 0% tăng lên thành 10%.


Tự dưng thành… phế liệu


Ông Nguyễn Hồng Giang, Tổng Thư ký Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, cho biết bông rơi chải kỹ là phần bông sinh ra trong quá trình chải kỹ sợi, được xem như bán thành phẩm phụ. Doanh nghiệp có thể sử dụng bông này để tiếp tục sản xuất ra sợi. Tuy nhiên, bông này chỉ phù hợp sản xuất ra loại sợi dệt thành khăn, dệt vải jean, kaki. Khi bông rơi chải kỹ được đưa vào sản xuất sợi, kéo sợi, chải sợi thì có thể tiếp tục sinh ra loại bông hồi, bông phế. Chính loại bông hồi, bông phế này mới bị xem là phế liệu của ngành sợi vì không thể tái sử dụng cho sản xuất sợi được nữa. Loại phế liệu này có thể được dùng để nhồi gối, nhồi thú bông.


Trước đây, doanh nghiệp nhập khẩu bông rơi chải kỹ không gặp phiền toái gì về giấy phép nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu là 0%. Gần đây, cơ quan hải quan xem loại bông này là phế liệu, yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép nhập khẩu phế liệu từ Bộ TN&MT và áp dụng mức thuế nhập khẩu 10% đối với mặt hàng này.


Trước kiến nghị của 11 doanh nghiệp sản xuất sợi tại Thái Bình, Nam Định và Hà Nam, Hiệp hội Bông sợi Việt Nam đã có công văn kiến nghị Tổng cục Hải quan xem xét lại việc áp mã hàng hóa đối với mặt hàng trên.“Không ảnh hưởng môi trường”


Trong công văn kiến nghị, Hiệp hội nêu rõ bông rơi chải kỹ thường rất sạch, tỉ lệ tạp chất dưới 1%, có thể đưa vào sản xuất trực tiếp thành sợi mà không cần qua công đoạn xử lý tạp chất. Vì vậy, bông rơi chải kỹ không hề ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, các doanh nghiệp và Hiệp hội kiến nghị cơ quan hải quan xem xét lại, không xem mặt hàng này là phế liệu để giảm thiểu chi phí, thủ tục, bớt gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp.


Việc thay đổi chính sách đột ngột đã khiến doanh nghiệp lâm vào tình thế khó khăn. Từ nhiều năm trước, các doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền kéo sợi phù hợp với loại nguyên liệu bông rơi chải kỹ. Với dây chuyền này, doanh nghiệp có thể kết hợp bông xơ nguyên với bông rơi chải kỹ để sản xuất ra sợi có giá thành rẻ hơn. Nay chính sách mới về nhập khẩu bông rơi chải kỹ sẽ khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc nhập khẩu loại nguyên liệu này (cần xin giấy phép), giá thành cao hơn (do có thuế).


Hướng dẫn cũng… như không!


Một doanh nghiệp dệt may cho rằng chính sách cần phải ổn định và hợp lý. Cùng một mặt hàng mà trước đây không xem là phế liệu, nay lại gọi phế liệu mà không đưa ra căn cứ thay đổi hợp lý thì khó khiến doanh nghiệp “tâm phục, khẩu phục”. Hơn nữa, bông rơi chải kỹ được nhập về và đưa vào sản xuất như bông xơ nguyên nhưng cơ quan quản lý xem bông xơ nguyên là nguyên liệu, bông rơi là phế liệu thì rất bất hợp lý.


Mới đây, Tổng cục Hải quan có công văn hướng dẫn về mặt hàng bông rơi chải kỹ. Theo đó, mặt hàng nhập khẩu là xơ bông, chải thô hoặc chải kỹ được xác định không phải là phế liệu bông thì không cần giấy phép nhập khẩu. Mặt hàng được xác định là phế liệu bông (kể cả phế liệu sợi và bông tái chế) thì phải có giấy phép của Bộ TN&MT mới được nhập khẩu.


Rốt cuộc doanh nghiệp vẫn chưa rõ bông rơi chải kỹ được xếp vào loại nào. Hướng dẫn trên cũng không nói rõ bông rơi chải kỹ có thuộc loại phế liệu hay không.


Đổi mã hàng bất hợp lý, bị doanh nghiệp kiện


Tháng 2, doanh nghiệp Vân Camera đã thắng trong vụ kiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Cảng (TP.HCM) áp mã hàng hóa không hợp lý.


Vân Camera thường nhập khẩu chân máy quay phim, mã hàng hóa có thuế suất nhập khẩu 0%. Năm 2010, Hải quan Tân Cảng áp mã hàng hóa khác cho mặt hàng này, thuế suất lên 15%. Trong khi đó, Hải quan Tân Sơn Nhất vẫn áp mã cũ với thuế suất 0%. Doanh nghiệp cho rằng chân máy quay phim đã được nhập vào thị trường Việt Nam từ rất lâu, áp mã hàng hóa ổn định, việc cơ quan hải quan tự ý thay đổi mã hàng, truy thu thuế nhập khẩu là không đúng nên đã đi kiện.


Theo QUỲNH NHƯ


PLTP


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngành bông mệt vì chữ “phế liệu”

Cùng một mặt hàng nhưng trước đây nhập khẩu thuận lợi, nay bị xem là phế liệu. Đổi mã hàng bất hợp lý, bị doanh nghiệp kiện.


Nganh bong met vi chu “phe lieu”


Cung mot mat hang nhung truoc day nhap khau thuan loi, nay bi xem la phe lieu. Doi ma hang bat hop ly, bi doanh nghiep kien.


Thoi gian qua, nganh det may lai gap kho khan khi co quan hai quan yeu cau doanh nghiep nhap khau bong roi chai ky phai co giay phep nhap khau phe lieu cua Bo TN&MT. Dong thoi, thue nhap khau 0% tang len thanh 10%.


Tu dung thanh… phe lieu


Ong Nguyen Hong Giang, Tong Thu ky Hiep hoi Bong soi Viet Nam, cho biet bong roi chai ky la phan bong sinh ra trong qua trinh chai ky soi, duoc xem nhu ban thanh pham phu. Doanh nghiep co the su dung bong nay de tiep tuc san xuat ra soi. Tuy nhien, bong nay chi phu hop san xuat ra loai soi det thanh khan, det vai jean, kaki. Khi bong roi chai ky duoc dua vao san xuat soi, keo soi, chai soi thi co the tiep tuc sinh ra loai bong hoi, bong phe. Chinh loai bong hoi, bong phe nay moi bi xem la phe lieu cua nganh soi vi khong the tai su dung cho san xuat soi duoc nua. Loai phe lieu nay co the duoc dung de nhoi goi, nhoi thu bong.


Truoc day, doanh nghiep nhap khau bong roi chai ky khong gap phien toai gi ve giay phep nhap khau, thue xuat nhap khau la 0%. Gan day, co quan hai quan xem loai bong nay la phe lieu, yeu cau doanh nghiep phai xin giay phep nhap khau phe lieu tu Bo TN&MT va ap dung muc thue nhap khau 10% doi voi mat hang nay.


Truoc kien nghi cua 11 doanh nghiep san xuat soi tai Thai Binh, Nam Dinh va Ha Nam, Hiep hoi Bong soi Viet Nam da co cong van kien nghi Tong cuc Hai quan xem xet lai viec ap ma hang hoa doi voi mat hang tren.“Khong anh huong moi truong”


Trong cong van kien nghi, Hiep hoi neu ro bong roi chai ky thuong rat sach, ti le tap chat duoi 1%, co the dua vao san xuat truc tiep thanh soi ma khong can qua cong doan xu ly tap chat. Vi vay, bong roi chai ky khong he anh huong den moi truong. Do do, cac doanh nghiep va Hiep hoi kien nghi co quan hai quan xem xet lai, khong xem mat hang nay la phe lieu de giam thieu chi phi, thu tuc, bot ganh nang khong can thiet cho doanh nghiep.


Viec thay doi chinh sach dot ngot da khien doanh nghiep lam vao tinh the kho khan. Tu nhieu nam truoc, cac doanh nghiep da dau tu day chuyen keo soi phu hop voi loai nguyen lieu bong roi chai ky. Voi day chuyen nay, doanh nghiep co the ket hop bong xo nguyen voi bong roi chai ky de san xuat ra soi co gia thanh re hon. Nay chinh sach moi ve nhap khau bong roi chai ky se khien doanh nghiep kho khan trong viec nhap khau loai nguyen lieu nay (can xin giay phep), gia thanh cao hon (do co thue).


Huong dan cung… nhu khong!


Mot doanh nghiep det may cho rang chinh sach can phai on dinh va hop ly. Cung mot mat hang ma truoc day khong xem la phe lieu, nay lai goi phe lieu ma khong dua ra can cu thay doi hop ly thi kho khien doanh nghiep “tam phuc, khau phuc”. Hon nua, bong roi chai ky duoc nhap ve va dua vao san xuat nhu bong xo nguyen nhung co quan quan ly xem bong xo nguyen la nguyen lieu, bong roi la phe lieu thi rat bat hop ly.


Moi day, Tong cuc Hai quan co cong van huong dan ve mat hang bong roi chai ky. Theo do, mat hang nhap khau la xo bong, chai tho hoac chai ky duoc xac dinh khong phai la phe lieu bong thi khong can giay phep nhap khau. Mat hang duoc xac dinh la phe lieu bong (ke ca phe lieu soi va bong tai che) thi phai co giay phep cua Bo TN&MT moi duoc nhap khau.


Rot cuoc doanh nghiep van chua ro bong roi chai ky duoc xep vao loai nao. Huong dan tren cung khong noi ro bong roi chai ky co thuoc loai phe lieu hay khong.


Doi ma hang bat hop ly, bi doanh nghiep kien


Thang 2, doanh nghiep Van Camera da thang trong vu kien Chi cuc Hai quan cua khau Tan Cang (TP.HCM) ap ma hang hoa khong hop ly.


Van Camera thuong nhap khau chan may quay phim, ma hang hoa co thue suat nhap khau 0%. Nam 2010, Hai quan Tan Cang ap ma hang hoa khac cho mat hang nay, thue suat len 15%. Trong khi do, Hai quan Tan Son Nhat van ap ma cu voi thue suat 0%. Doanh nghiep cho rang chan may quay phim da duoc nhap vao thi truong Viet Nam tu rat lau, ap ma hang hoa on dinh, viec co quan hai quan tu y thay doi ma hang, truy thu thue nhap khau la khong dung nen da di kien.


Theo QUYNH NHU


PLTP


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000