Bộ Tài chính siết chặt quản lý giá sữa nhập khẩu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung ngay giá sữa nhập khẩu vào danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu nhằm siết chặt công tác quản lý.
Bộ Tài chính siết chặt quản lý giá sữa nhập khẩu
Cụ thể, trong văn bản số 1380, Phó tổng Cục trưởng Tổng Cục hải quan Hoàng Việt Cường yêu cầu các đơn vị thực hiện tham vấn, xác định giá tính thuế, thu đủ thuế theo quy định với các trường hợp trị giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá.

Các trường hợp nghi vấn, trị giá khai báo giá cao hơn 15% so với cơ sở dữ liệu sẽ bị chuyển sang khâu kiểm tra sau thông quan để kiểm tra, xác minh.

Văn bản cũng chỉ đạo các Chi cục kiểm tra sau thông quan thu thập thông tin liên quan tới giá sữa, kết hợp với thông tin nghi vấn để thực hiện kiểm tra, làm rõ nghi vấn về giá sữa khai báo cao bất thường.

Trước mắt, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm tra sau thông quan với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và sữa nước.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong khai báo giá sữa nhập khẩu sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, trong vài tháng đầu năm nay, giá sữa liên tục tăng đã khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng. Mở đầu của đợt trăng giá công ty Vinamilk khi ngày 23/1, công ty này đã công bố điều chỉnh giá bán một số loại sản phẩm tăng từ 5-7%. Ngay sau đó, các loại sữa cho trẻ như Enfakid, Abbott cũng đã lần lượt đua nhau tăng giá từ 10-20%

Đến ngày 9/2, Công ty Friesland Campina Việt Nam (với các nhãn hiệu sữa: Cô gái Hà Lan, Yomost, Friso, Fristi…) đã gửi thông báo tăng giá một số mặt hàng sữa nước và sữa đặc có đường thêm 5% từ ngày 13/2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fonterra Brands Việt Nam cũng thông báo sẽ tăng giá của 12 sản phẩm thuộc nhãn hàng Anlene, Anmun thêm 5-10% từ ngày 13/2.

Lý do được các nhà sản xuất đưa ra khi điều chỉnh tăng giá sữa lần này là nhiều loại nguyên liệu và chi phí sản xuất đã tăng giá so với cùng kỳ./.

Theo Xuân Dũng
Vietnam+

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bộ Tài chính siết chặt quản lý giá sữa nhập khẩu

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố bổ sung ngay giá sữa nhập khẩu vào danh mục quản lý rủi ro hàng hóa nhập khẩu nhằm siết chặt công tác quản lý.


Bo Tai chinh siet chat quan ly gia sua nhap khau


Tong cuc Hai quan vua co van ban yeu cau Cuc hai quan cac tinh, thanh pho bo sung ngay gia sua nhap khau vao danh muc quan ly rui ro hang hoa nhap khau nham siet chat cong tac quan ly.


Cu the, trong van ban so 1380, Pho tong Cuc truong Tong Cuc hai quan Hoang Viet Cuong yeu cau cac don vi thuc hien tham van, xac dinh gia tinh thue, thu du thue theo quy dinh voi cac truong hop tri gia khai bao thap hon co so du lieu gia.

Cac truong hop nghi van, tri gia khai bao gia cao hon 15% so voi co so du lieu se bi chuyen sang khau kiem tra sau thong quan de kiem tra, xac minh.

Van ban cung chi dao cac Chi cuc kiem tra sau thong quan thu thap thong tin lien quan toi gia sua, ket hop voi thong tin nghi van de thuc hien kiem tra, lam ro nghi van ve gia sua khai bao cao bat thuong.

Truoc mat, Tong cuc Hai quan chi dao cac don vi tap trung kiem tra sau thong quan voi cac doanh nghiep nhap khau mat hang sua danh cho tre em duoi 6 tuoi va sua nuoc.

Truong hop phat hien doanh nghiep co hanh vi vi pham trong khai bao gia sua nhap khau se xu ly nghiem theo quy dinh phap luat.

Truoc do, trong vai thang dau nam nay, gia sua lien tuc tang da khien nhieu nguoi tieu dung lo lang. Mo dau cua dot trang gia cong ty Vinamilk khi ngay 23/1, cong ty nay da cong bo dieu chinh gia ban mot so loai san pham tang tu 5-7%. Ngay sau do, cac loai sua cho tre nhu Enfakid, Abbott cung da lan luot dua nhau tang gia tu 10-20%

Den ngay 9/2, Cong ty Friesland Campina Viet Nam (voi cac nhan hieu sua: Co gai Ha Lan, Yomost, Friso, Fristi…) da gui thong bao tang gia mot so mat hang sua nuoc va sua dac co duong them 5% tu ngay 13/2. Cong ty Trach nhiem huu han Fonterra Brands Viet Nam cung thong bao se tang gia cua 12 san pham thuoc nhan hang Anlene, Anmun them 5-10% tu ngay 13/2.

Ly do duoc cac nha san xuat dua ra khi dieu chinh tang gia sua lan nay la nhieu loai nguyen lieu va chi phi san xuat da tang gia so voi cung ky./.

Theo Xuan Dung
Vietnam+
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000