Xuất khẩu gạo, cà phê và cao su sụt mạnh trong 3 tháng đầu năm

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo báo cáo của Trung tâm Tin học và Thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông sản trong nước 3 tháng đầu năm ước đạt 3,2 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu gạo, cà phê và cao su sụt mạnh trong 3 tháng đầu năm


Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực như sau:


+ Gạo: Ước tháng 3 xuất khẩu 600 ngàn tấn, kim ngạch đạt 315 triệu USD, đưa tổng lượng gạo xuất khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch đạt 681 triệu USD, giảm 32,1% về lượng và 29,5% về giá trị so với cùng kì năm trước.


Mặc dù áp lực cạnh tranh từ nhà xuất khẩu gạo lớn là Thái Lan đã giảm nhờ vào chính sách đảm bảo giá mua cao cho nông dân của nước này. Tuy nhiên, gạo Việt Nam vẫn còn các đối thủ xuất khẩu gạo chất lượng trung bình khác là Ấn Độ, Mianma và Pakixtan, giá gạo của Việt Nam đang cao hơn của các nước này.


Tuy có sự sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng Inđônêxia vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất chiếm 1/3 lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tăng trưởng đáng chú ý trong xuất khẩu gạo năm nay là nhóm thị trường Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan. Gạo thơm của Việt Nam đã dần chiếm lĩnh được lòng tin của nhóm thị trường này, với tốc độ tăng trưởng từ 2 đến 4 lần so với cùng kỳ năm trước.


+ Cà phê: Ước xuất khẩu tháng 3 đạt 190 ngàn tấn với trị giá 387 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu quý I lên 504 ngàn tấn và giá trị xấp xỉ 1 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng và 14,3% về giá trị. Khủng hoảng nợ ở khu vực đồng tiền chung euro có thể là một trong những nguyên nhân khiến việc tiêu thụ cà phê bị sụt giảm. Mặc dù vậy theo đà tăng giá của các mặt hàng nông sản khác giá cà phê xuất khẩu cũng tăng nhẹ (2,3% so với cùng kỳ năm trước). Giá xuất khẩu bình quân 2 tháng đang ở mức2.039 USD/tấn.


Bù đắp cho sự sụt giảm ở các thị trường châu Âu, cà phê lại được đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới, tăng trưởng vượt bậc được ghi nhận ở Inđônêxia (gấp 9 lần), Ăngiêri và Mêhicô (gấp gần 4 lần).


+ Cao su: Khối lượng cao su xuất khẩu tháng 3 ước đạt 70 ngàn tấn và thu về 196 triệu USD, như vậy quý I xuất khẩu cao su ước đạt 228 ngàn tấn về lượng với trị giá 640 triệu USD; tăng 40,6% về lượng nhưng giá trị lại giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2011. Xuất khẩu cao su đang lâm vào tình trạng ảm đạm do khủng hoảng kinh tế khiến giá cao su sụt giảm mạnh, hơn nữa thị trường chính tiêu thụ cao su của Việt Nam là Trung Quốc đang có một lượng tồn kho lớn. Giá cao su bình quân 2 tháng chỉ  bằng 62,9% giá cùng kỳ năm 2011.


+ Chè: Ước xuất khẩu tháng 3 đạt 9 ngàn tấn với kim ngạch đạt 13 triệu USD đưa tổng lượng chè xuất khẩu 3 tháng đầu năm ước đạt 29 ngàn tấn, kim ngạch đạt 41 triệu USD, tăng cả về lượng (14,5%) và giá trị (16,9%) so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vẫn là bạn hàng lớn của Việt Nam nhưng xuất khẩu chè sang Pakixtan có sự sụt giảm mạnh chỉ bằng 2/3 cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường có sự tăng trưởng đáng ghi nhận là Inđônêxia (gấp 3 lần), Arập Xêút (gấp gần 2,5 lần), Ba Lan (tăng hơn 40%), Hoa Kỳ (tăng 30%). Nhìn chung, tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam vẫn khả quan, giá xuất khẩu bình quân 2 tháng đạt 1.425 USD/tấn giảm nhẹ với cùng kỳ năm 2011.


+ Hạt điu: Tháng 3, xuất khẩu ước đạt 10 ngàn tấn với giá trị 72 triệu USD, đưa tổng lượng xuất khẩu quý I ở mức 31 ngàn tấn với trị giá 222 triệu USD, tăng cả về lượng (6,6%) và về kim ngạch (8,5%) so với cùng kỳ năm 2011. Xuất khẩu hạt điều duy trì tăng trưởng khá ở đa số các thị trường xuất khẩu. Giá xuất khẩu tăng nhẹ (1,9%) so với cùng kỳ năm trước, giá xuất khẩu trung bình 2 tháng đạt 7.179 USD/tấn.


+ Tiêu: Xuất khẩu tháng 3 ước đạt 12 ngàn tấn, kim ngạch đạt 82 triệu USD đưa khối lượng tiêu xuất khẩu 3 tháng lên 24 ngàn tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu 164 triệu USD, giảm 7,5% về lượng nhưng vẫn tăng 29,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá tiêu xuất khẩu tăng mạnh, giá bình quân 2 tháng đạt 6.816 USD/tấn tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu gặp nhiều thuận lợi, tăng trưởng ở hầu hết các thị trường ngoại trừ Hoa Kỳ (giảm 36,3% về lượng và 0,7% về giá trị) và Nhật Bản (giảm 9,14% về lượng nhưng giá trị vẫn tăng 50,6%).


Phương Thảo

Theo TTVN/Bộ NN&PTNT


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Xuất khẩu gạo, cà phê và cao su sụt mạnh trong 3 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Trung tâm Tin học và Thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nông sản trong nước 3 tháng đầu năm ước đạt 3,2 tỷ USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.


Xuat khau gao, ca phe va cao su sut manh trong 3 thang dau nam


Theo bao cao cua Trung tam Tin hoc va Thong ke thuoc Bo Nong nghiep va Phat trien Nong thon, xuat khau nong san trong nuoc 3 thang dau nam uoc dat 3,2 ty USD, giam 14% so voi cung ky nam ngoai.Tinh hinh xuat khau mot so mat hang nong san chu luc nhu sau:


+ Gao: Uoc thang 3 xuat khau 600 ngan tan, kim ngach dat 315 trieu USD, dua tong luong gao xuat khau 3 thang dau nam uoc dat 1,3 trieu tan, kim ngach dat 681 trieu USD, giam 32,1% ve luong va 29,5% ve gia tri so voi cung ki nam truoc.


Mac du ap luc canh tranh tu nha xuat khau gao lon la Thai Lan da giam nho vao chinh sach dam bao gia mua cao cho nong dan cua nuoc nay. Tuy nhien, gao Viet Nam van con cac doi thu xuat khau gao chat luong trung binh khac la An Do, Mianma va Pakixtan, gia gao cua Viet Nam dang cao hon cua cac nuoc nay.


Tuy co su sut giam manh so voi cung ky nam truoc nhung Indonexia van la thi truong tieu thu gao lon nhat chiem 1/3 luong va gia tri xuat khau gao cua Viet Nam. Su tang truong dang chu y trong xuat khau gao nam nay la nhom thi truong Hong Kong, Trung Quoc va Dai Loan. Gao thom cua Viet Nam da dan chiem linh duoc long tin cua nhom thi truong nay, voi toc do tang truong tu 2 den 4 lan so voi cung ky nam truoc.


+ Ca phe: Uoc xuat khau thang 3 dat 190 ngan tan voi tri gia 387 trieu USD, dua tong luong xuat khau quy I len 504 ngan tan va gia tri xap xi 1 ty USD, giam 11,9% ve luong va 14,3% ve gia tri. Khung hoang no o khu vuc dong tien chung euro co the la mot trong nhung nguyen nhan khien viec tieu thu ca phe bi sut giam. Mac du vay theo da tang gia cua cac mat hang nong san khac gia ca phe xuat khau cung tang nhe (2,3% so voi cung ky nam truoc). Gia xuat khau binh quan 2 thang dang o muc2.039 USD/tan.


Bu dap cho su sut giam o cac thi truong chau Au, ca phe lai duoc day manh xuat khau sang cac thi truong moi, tang truong vuot bac duoc ghi nhan o Indonexia (gap 9 lan), Angieri va Mehico (gap gan 4 lan).


+ Cao su: Khoi luong cao su xuat khau thang 3 uoc dat 70 ngan tan va thu ve 196 trieu USD, nhu vay quy I xuat khau cao su uoc dat 228 ngan tan ve luong voi tri gia 640 trieu USD; tang 40,6% ve luong nhung gia tri lai giam 9,9% so voi cung ky nam 2011. Xuat khau cao su dang lam vao tinh trang am dam do khung hoang kinh te khien gia cao su sut giam manh, hon nua thi truong chinh tieu thu cao su cua Viet Nam la Trung Quoc dang co mot luong ton kho lon. Gia cao su binh quan 2 thang chi  bang 62,9% gia cung ky nam 2011.


+ Che: Uoc xuat khau thang 3 dat 9 ngan tan voi kim ngach dat 13 trieu USD dua tong luong che xuat khau 3 thang dau nam uoc dat 29 ngan tan, kim ngach dat 41 trieu USD, tang ca ve luong (14,5%) va gia tri (16,9%) so voi cung ky nam truoc. Mac du van la ban hang lon cua Viet Nam nhung xuat khau che sang Pakixtan co su sut giam manh chi bang 2/3 cung ky nam ngoai. Cac thi truong co su tang truong dang ghi nhan la Indonexia (gap 3 lan), Arap Xeut (gap gan 2,5 lan), Ba Lan (tang hon 40%), Hoa Ky (tang 30%). Nhin chung, tinh hinh xuat khau che cua Viet Nam van kha quan, gia xuat khau binh quan 2 thang dat 1.425 USD/tan giam nhe voi cung ky nam 2011.


+ Hat dieu: Thang 3, xuat khau uoc dat 10 ngan tan voi gia tri 72 trieu USD, dua tong luong xuat khau quy I o muc 31 ngan tan voi tri gia 222 trieu USD, tang ca ve luong (6,6%) va ve kim ngach (8,5%) so voi cung ky nam 2011. Xuat khau hat dieu duy tri tang truong kha o da so cac thi truong xuat khau. Gia xuat khau tang nhe (1,9%) so voi cung ky nam truoc, gia xuat khau trung binh 2 thang dat 7.179 USD/tan.


+ Tieu: Xuat khau thang 3 uoc dat 12 ngan tan, kim ngach dat 82 trieu USD dua khoi luong tieu xuat khau 3 thang len 24 ngan tan voi gia tri kim ngach xuat khau 164 trieu USD, giam 7,5% ve luong nhung van tang 29,1% ve tri gia so voi cung ky nam truoc. Gia tieu xuat khau tang manh, gia binh quan 2 thang dat 6.816 USD/tan tang 42,4% so voi cung ky nam truoc. Ben canh do, thi truong xuat khau gap nhieu thuan loi, tang truong o hau het cac thi truong ngoai tru Hoa Ky (giam 36,3% ve luong va 0,7% ve gia tri) va Nhat Ban (giam 9,14% ve luong nhung gia tri van tang 50,6%).


Phuong Thao

Theo TTVN/Bo NN&PTNT


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000