Đề xuất đầu tư công viên gần 500 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ báo cáo về Dự án Công viên Thể thao Phú Mỹ III.
Đề xuất đầu tư công viên gần 500 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đã đề xuất xây dựng Dự án Công viên Thể thao Phú Mỹ III gồm hạng mục sân Golf 18 lỗ tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT với diện tích khoảng 88,9 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 490 tỷ đồng. 


Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng các loại hình vui chơi thể thao đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thể thao và vui chơi giải trí của du khách trong và ngoài nước, đồng thời góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; qua đó nâng cao hình ảnh, tính cạnh tranh của tỉnh đối với các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế.


Dự kiến, doanh nghiệp này sẽ hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng để được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng dự án vào Qúy III/2018 đến Qúy IV/2019; khởi công xây dựng dự án vào Qúy I/2020 và đến Qúy IV/2021 sẽ hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.


Công ty cũng cam kết sẽ triển khai thủ tục đầu tư dự án theo quy định và đảm bảo tiến độ thực hiện ngay sau khi được bổ sung vào quy hoạch cấp phép đầu tư; có chính sách đào tạo, bố trí, sử dụng lao động hợp lý; đảm bảo về mặt tài chính để triển khai đầu tư phát triển dự án,…


Nam Phong


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Đề xuất đầu tư công viên gần 500 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới đây, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có cuộc họp với các sở, ban, ngành liên quan để nghe Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ báo cáo về Dự án Công viên Thể thao Phú Mỹ III.


De xuat dau tu cong vien gan 500 ty dong tai Ba Ria - Vung Tau


Moi day, UBND tinh Ba Ria - Vung Tau da co cuoc hop voi cac so, ban, nganh lien quan de nghe Cong ty Co phan Thanh Binh Phu My bao cao ve Du an Cong vien The thao Phu My III.


Theo do, Cong ty CP Thanh Binh Phu My da de xuat xay dung Du an Cong vien The thao Phu My III gom hang muc san Golf 18 lo tai Thi xa Phu My, tinh BR-VT voi dien tich khoang 88,9 ha va tong von dau tu khoang 490 ty dong. 


Muc tieu cua du an nham xay dung cac loai hinh vui choi the thao dong bo, dap ung nhu cau the thao va vui choi giai tri cua du khach trong va ngoai nuoc, dong thoi gop phan vao viec thuc day su phat trien kinh te, xa hoi cua dia phuong; qua do nang cao hinh anh, tinh canh tranh cua tinh doi voi cac nha dau tu lon trong nuoc va quoc te.


Du kien, doanh nghiep nay se hoan tat cac thu tuc chuan bi dau tu, giai phong mat bang de duoc cap giay chung nhan dau tu, giay phep xay dung du an vao Quy III/2018 den Quy IV/2019; khoi cong xay dung du an vao Quy I/2020 va den Quy IV/2021 se hoan thanh va dua du an vao hoat dong kinh doanh.


Cong ty cung cam ket se trien khai thu tuc dau tu du an theo quy dinh va dam bao tien do thuc hien ngay sau khi duoc bo sung vao quy hoach cap phep dau tu; co chinh sach dao tao, bo tri, su dung lao dong hop ly; dam bao ve mat tai chinh de trien khai dau tu phat trien du an,…


Nam Phong


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000