50 triệu cổ phiếu của Công ty môi giới BĐS CENLAND chính thức giao dịch trên HOSE

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Sáng 5/9, 50 triệu cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand), đơn vị sở hữu website và ứng dụng “Nghề môi giới” đã chính thức được giao dịch trên HOSE.
50 triệu cổ phiếu của Công ty môi giới BĐS CENLAND chính thức giao dịch trên HOSE

CENLand là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn CENGroup, được thành lập từ tháng 8/2001. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tiếp thị, môi giới bất động sản (BĐS) với hệ thống sàn giao dịch, sàn liên kết và nhiều cộng tác viên (Mentor-Connector) hoạt động trên khắp các tỉnh thành phố và các thị trường bất động sản trọng điểm trên cả nước.


Với giá tham chiếu 50.000 đồng/cp, vốn hóa của công ty này đạt 2.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, 2 quỹ ngoại hàng đầu tại Việt Nam là Dragon Capital và VinaCapital đang nắm tổng cộng 25% vốn.


Theo CENLAND công bố, năm 2017 công ty đạt doanh thu hơn 1.115 tỷ đồng, gấp gần 2 lần kết quả 2016. Lãi ròng tăng gấp đôi, đạt 253,3 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS ở mức 10.132 đồng. Tổng tài sản của ở mức 1.054 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn chiếm 68%.


Giai đoạn 2015-2017, doanh nghiệp này ghi nhận tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm lần lượt 54,5% và 97,31%.


Năm nay, CENLand đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.676 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26%. Trong đó, CENLand tại Hà Nội đóng góp lớn nhất với gần 1.326 tỷ đồng doanh thu và 238 tỷ đồng lợi nhuận.


Quý II vừa qua, công ty đạt 660 tỷ đồng doanh thu và 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 6 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện 40% kế hoạch doanh thu và 48% chỉ tiêu lãi ròng.


Ông Nguyễn Trung Vũ, Chủ tịch HĐQT CENLand cho biết công ty đã ký mua lại nhiều BĐS thứ cấp trong năm 2018. Một số dự án mà công ty đang triển khai như Lovera Garden Đồng Kỵ, Bắc Ninh; The Central Thanh Hóa, Làng Việt Kiều Quốc tế tại Hải Phòng….


Nguyên Minh


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

50 triệu cổ phiếu của Công ty môi giới BĐS CENLAND chính thức giao dịch trên HOSE

Sáng 5/9, 50 triệu cổ phiếu CRE của Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand), đơn vị sở hữu website và ứng dụng “Nghề môi giới” đã chính thức được giao dịch trên HOSE.


50 trieu co phieu cua Cong ty moi gioi BDS CENLAND chinh thuc giao dich tren HOSE


Sang 5/9, 50 trieu co phieu CRE cua Cong ty CP Bat dong san The Ky (CenLand), don vi so huu website va ung dung “Nghe moi gioi” da chinh thuc duoc giao dich tren HOSE.


CENLand la doanh nghiep thuoc Tap doan CENGroup, duoc thanh lap tu thang 8/2001. Cong ty hoat dong chu yeu trong linh vuc kinh doanh dich vu tiep thi, moi gioi bat dong san (BDS) voi he thong san giao dich, san lien ket va nhieu cong tac vien (Mentor-Connector) hoat dong tren khap cac tinh thanh pho va cac thi truong bat dong san trong diem tren ca nuoc.


Voi gia tham chieu 50.000 dong/cp, von hoa cua cong ty nay dat 2.500 ty dong. Trong co cau co dong, 2 quy ngoai hang dau tai Viet Nam la Dragon Capital va VinaCapital dang nam tong cong 25% von.


Theo CENLAND cong bo, nam 2017 cong ty dat doanh thu hon 1.115 ty dong, gap gan 2 lan ket qua 2016. Lai rong tang gap doi, dat 253,3 ty dong. Thu nhap tren moi co phieu EPS o muc 10.132 dong. Tong tai san cua o muc 1.054 ty dong, tai san ngan han chiem 68%.


Giai doan 2015-2017, doanh nghiep nay ghi nhan tang truong doanh thu va loi nhuan hang nam lan luot 54,5% va 97,31%.


Nam nay, CENLand dat muc tieu doanh thu hop nhat 1.676 ty dong, tang 50% so voi cung ky. Loi nhuan rong dat 320 ty dong, tang truong 26%. Trong do, CENLand tai Ha Noi dong gop lon nhat voi gan 1.326 ty dong doanh thu va 238 ty dong loi nhuan.


Quy II vua qua, cong ty dat 660 ty dong doanh thu va 155 ty dong loi nhuan sau thue. Nhu vay, sau 6 thang, doanh nghiep da thuc hien 40% ke hoach doanh thu va 48% chi tieu lai rong.


Ong Nguyen Trung Vu, Chu tich HDQT CENLand cho biet cong ty da ky mua lai nhieu BDS thu cap trong nam 2018. Mot so du an ma cong ty dang trien khai nhu Lovera Garden Dong Ky, Bac Ninh; The Central Thanh Hoa, Lang Viet Kieu Quoc te tai Hai Phong….


Nguyen Minh


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000