Mở rộng thành phố Hà Giang thêm gần 3.500 ha

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035.
Mở rộng thành phố Hà Giang thêm gần 3.500 ha

Phạm vi nghiên cứu bao gồm thành phố Hà Giang hiện hữu (khoảng 13.392,80 ha) và khu vực dự kiến mở rộng thuộc huyện Vị Xuyên gồm xã Phong Quang (khoảng 3.478,4 ha), thôn Tân Đức (xã Đạo Đức) khoảng 245 ha, thôn Lắp 1 (xã Phú Linh) khoảng 250 ha, thôn Chang (xã Kim Thạch) khoảng 256 ha, thôn Bản Thẳm (xã Kim Thạch) khoảng 304 ha.


Yêu cầu nội dung quy hoạch cần phân tích đánh giá những tác động tới thực trạng phát triển đô thị Hà Giang, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng xã hội về y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, nhà ở, cây xanh công viên đô thị, không gian công cộng.


Rà soát, đánh giá các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2007 - 2025. Xác định các vấn đề phù hợp và chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt.


Quy hoạch xác định các tiền đề, động lực phát triển để đô thị Hà Giang trở thành trung tâm kinh tế năng động của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại II, có tính đến các yếu tố đặc thù là đô thị vùng cao miền núi phía Bắc.


Về định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất, xác định cấu trúc phát triển không gian đô thị đảm bảo tối ưu về liên kết vùng, đặc biệt là sự liên kết, hỗ trợ Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và các khu vực khác trong tỉnh. 


Bên cạnh đó, xác định các khu vực cảnh quan tự nhiên có giá trị như thảm thực vật phía Đông, phía Tây, hệ sinh thái sông Lô, sông Miện, núi Mỏ Neo, Hàm Hổ…, các giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống của đô thị để gìn giữ và phát huy; đề xuất các giải pháp nâng cấp cải tạo các khu vực phát triển hiện hữu, đặc biệt các khu ở dân cư, không gian công cộng, cây xanh công viên và tiện ích đô thị. 


Lan Nhi


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Mở rộng thành phố Hà Giang thêm gần 3.500 ha

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035.


Mo rong thanh pho Ha Giang them gan 3.500 ha


Thu tuong Chinh phu vua phe duyet Nhiem vu quy hoach chung do thi Ha Giang, tinh Ha Giang den nam 2035.


Pham vi nghien cuu bao gom thanh pho Ha Giang hien huu (khoang 13.392,80 ha) va khu vuc du kien mo rong thuoc huyen Vi Xuyen gom xa Phong Quang (khoang 3.478,4 ha), thon Tan Duc (xa Dao Duc) khoang 245 ha, thon Lap 1 (xa Phu Linh) khoang 250 ha, thon Chang (xa Kim Thach) khoang 256 ha, thon Ban Tham (xa Kim Thach) khoang 304 ha.


Yeu cau noi dung quy hoach can phan tich danh gia nhung tac dong toi thuc trang phat trien do thi Ha Giang, danh gia hien trang co so ha tang xa hoi ve y te, giao duc, van hoa the thao, nha o, cay xanh cong vien do thi, khong gian cong cong.


Ra soat, danh gia cac quy hoach, du an da va dang trien khai theo do an Dieu chinh quy hoach chung xay dung thi xa Ha Giang, tinh Ha Giang, giai doan 2007 - 2025. Xac dinh cac van de phu hop va chua phu hop voi quy hoach duoc duyet.


Quy hoach xac dinh cac tien de, dong luc phat trien de do thi Ha Giang tro thanh trung tam kinh te nang dong cua vung trung du va mien nui Bac Bo, dam bao dat tieu chi do thi loai II, co tinh den cac yeu to dac thu la do thi vung cao mien nui phia Bac.


Ve dinh huong phat trien khong gian va quy hoach su dung dat, xac dinh cau truc phat trien khong gian do thi dam bao toi uu ve lien ket vung, dac biet la su lien ket, ho tro Khu kinh te cua khau Thanh Thuy, Cong vien dia chat toan cau Cao nguyen da Dong Van va cac khu vuc khac trong tinh. 


Ben canh do, xac dinh cac khu vuc canh quan tu nhien co gia tri nhu tham thuc vat phia Dong, phia Tay, he sinh thai song Lo, song Mien, nui Mo Neo, Ham Ho…, cac gia tri van hoa, kien truc truyen thong cua do thi de gin giu va phat huy; de xuat cac giai phap nang cap cai tao cac khu vuc phat trien hien huu, dac biet cac khu o dan cu, khong gian cong cong, cay xanh cong vien va tien ich do thi. 


Lan Nhi


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000