Những bất ổn trên thị trường địa ốc

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa lên tiếng cảnh báo về thực trạng giảm tốc ở nhiều phân khúc nhà ở trong nửa đầu năm 2018.
Những bất ổn trên thị trường địa ốc

Dấu hiệu giảm tốc


Cụ thể, trong hai quý đầu năm 2018, tổng nguồn cung sản phẩm nhà ở của các dự án trên địa bàn TP HCM giảm đến 44,5%. Trong đó, phân khúc cao cấp giảm 25,9% (nhưng vẫn chiếm 41,8% tổng nguồn cung), phân khúc trung cấp giảm 32,6% (chiếm 37,7% nguồn cung), phân khúc bình dân sụt giảm mạnh đến 69,7% (chỉ còn chiếm 20,5%).Đây là biểu hiện lệch pha cung - cầu đáng quan ngại.


Bên cạnh nguồn cung lao dốc mạnh, hoạt động mua bán, chuyển nhượng dự án bất động sản (M&A) sụt giảm, chỉ có 6/15 hồ sơ chuyển nhượng dự án đủ điều kiện được chấp thuận.


Ngoài ra, Hiệp hội cũng bày tỏ quan ngại về những cơn sốt đất ảo làm méo mó thị trường. Từ đầu năm 2017 đến tháng 6/2018, TP HCM đã xuất hiện 2 đợt sốt ảo giá đất nền tự phát, đất nông nghiệp phân lô trái phép tại một số quận ven và huyện ngoại thành.Thêm vào đó, trên thị trường đang tồn tại một phần không nhỏ tín dụng tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích, chuyển hướng vào đầu tư kinh doanh bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro.


Môi trường kinh doanh bất động sản chưa minh bạch, chưa lành mạnh, vẫn còn dấu hiệu "lợi ích nhóm", "chủ nghĩa tư bản thân hữu" đã tác động làm nản lòng các doanh nghiệp làm ăn chân chính, gây cản trở cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn lực đất đai, vốn...


Theo đánh giá của HoREA, hiện tượng giảm tốc và những bất ổn trên là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy thị trường bất động sản TP HCM đang thiếu bền vững và cần sự quan tâm, giám sát, cảnh báo thận trọng hơn từ phía cơ quan quản lý.


"Cơn ác mộng" khó xảy ra


Trong văn bản báo cáo Thực trạng thị trường bất động sản vừa công bố, HoREA cũng chỉ ra 6 nguyên nhân khiến cho thị trường địa ốc hình thành bong bóng và đổ vỡ ở thời kỳ 2007 - 2011.


Thứ nhất, tăng trưởng GDP năm 2007 đạt 8,48%, là mức rất cao. TP HCM trưởng GDP năm 2007 đạt mức 12,6% cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm kể từ năm 1997. Điều này dẫn đến thực tế là nhiều doanh nghiệp và người dân dễ kiếm tiền và bất động sản là kênh đầu tư là tài sản được lựa chọn để cất trữ, để kinh doanh, kể cả đầu cơ.


Thứ hai, nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ chính sách nới lỏng tín dụng. Các ngân hàng thương mại đã cho vay dưới chuẩn, thể hiện tăng trưởng tín dụng năm 2007 rất cao lên đến hơn 37%. Trong đó, một phần rất lớn nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn xã hội đổ vào đầu tư kinh doanh bất động sản.


Thứ ba, thị trường xảy ra tình trạng phát triển lệch pha cung - cầu sản phẩm trên thị trường bất động sản, chủ yếu là phát triển nóng ở phân khúc bất động sản cao cấp.


Thứ tư, xuất hiện rất nhiều nhà đầu tư kinh doanh bất động sản thứ cấp, môi giới, cò đất, cò nhà, đi đôi với các đợt sóng tăng giá bất động sản với tần số chóng mặt.


Thứ năm, các cơ quan có thẩm quyền không sử dụng kịp thời, hiệu quả công cụ về thuế; công cụ về tín dụng; công cụ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển đô thị để điều tiết hiệu quả thị trường bất động sản khi vừa xuất hiện dấu hiệu bong bóng.


Thứ sáu, gói kích cầu đầu tư với quy mô tương đương một tỷ USD vào giữa năm 2009, mà trong đó có một phần đáng kể nguồn vốn này được sử dụng sai mục đích để đầu tư vào bất động sản mà không được các ngân hàng thương mại kiểm soát chặt chẽ.


Một mặt đi tìm nguyên nhân gây ra bong bóng bất động sản và cuộc khủng hoảng trong quá khứ, HoREA khẳng định cơn ác mộng này sẽ không xảy ra năm 2018 - 2019 do tăng trưởng tín dụng vẫn trong tầm kiểm soát.


Tăng trưởng tín dụng của cả nước năm 2017 đạt 18,17% (chỉ gần bằng phân nửa mức tăng trưởng tín dụng nóng 37% của năm 2007). Dự kiến năm 2018 tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 17% cũng là mức tăng hợp lý. Ngân hàng Nhà nước cũng công bố chủ trương không nới room tín dụng trong những tháng cuối năm, và đang tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng thận trọng, chặt chẽ, linh hoạt, và lộ trình hạn chế dần tín dụng vào lĩnh vực bất động sản.


Điều khiến HoREA tin tưởng sẽ khó xảy ra bong bóng bất động sản còn nằm ở yếu tố quản lý, kiểm soát thị trường. Hiệp hội đánh giá các cơ quan Nhà nước đã có nhiều kinh nghiệm về việc sử dụng kịp thời, hiệu quả công cụ về thuế, tín dụng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chủ trương đầu tư dự án để điều tiết thị trường.


Về phía các doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng thương mại, giới đầu tư và người tiêu dùng đều thông minh hơn. Một số doanh nghiệp cũng đã lên kế hoạch ứng phó với bong bóng bất động sản.


Theo Thiên Bình


Diễn đàn doanh nghiệp


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Những bất ổn trên thị trường địa ốc

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa lên tiếng cảnh báo về thực trạng giảm tốc ở nhiều phân khúc nhà ở trong nửa đầu năm 2018.


Nhung bat on tren thi truong dia oc


Hiep hoi Bat dong san TP HCM (HoREA) vua len tieng canh bao ve thuc trang giam toc o nhieu phan khuc nha o trong nua dau nam 2018.


Dau hieu giam toc


Cu the, trong hai quy dau nam 2018, tong nguon cung san pham nha o cua cac du an tren dia ban TP HCM giam den 44,5%. Trong do, phan khuc cao cap giam 25,9% (nhung van chiem 41,8% tong nguon cung), phan khuc trung cap giam 32,6% (chiem 37,7% nguon cung), phan khuc binh dan sut giam manh den 69,7% (chi con chiem 20,5%).Day la bieu hien lech pha cung - cau dang quan ngai.


Ben canh nguon cung lao doc manh, hoat dong mua ban, chuyen nhuong du an bat dong san (M&A) sut giam, chi co 6/15 ho so chuyen nhuong du an du dieu kien duoc chap thuan.


Ngoai ra, Hiep hoi cung bay to quan ngai ve nhung con sot dat ao lam meo mo thi truong. Tu dau nam 2017 den thang 6/2018, TP HCM da xuat hien 2 dot sot ao gia dat nen tu phat, dat nong nghiep phan lo trai phep tai mot so quan ven va huyen ngoai thanh.Them vao do, tren thi truong dang ton tai mot phan khong nho tin dung tieu dung bi su dung sai muc dich, chuyen huong vao dau tu kinh doanh bat dong san tiem an nhieu rui ro.


Moi truong kinh doanh bat dong san chua minh bach, chua lanh manh, van con dau hieu "loi ich nhom", "chu nghia tu ban than huu" da tac dong lam nan long cac doanh nghiep lam an chan chinh, gay can tro cho doanh nghiep trong viec tiep can nguon luc dat dai, von...


Theo danh gia cua HoREA, hien tuong giam toc va nhung bat on tren la dau hieu ro ret nhat cho thay thi truong bat dong san TP HCM dang thieu ben vung va can su quan tam, giam sat, canh bao than trong hon tu phia co quan quan ly.


"Con ac mong" kho xay ra


Trong van ban bao cao Thuc trang thi truong bat dong san vua cong bo, HoREA cung chi ra 6 nguyen nhan khien cho thi truong dia oc hinh thanh bong bong va do vo o thoi ky 2007 - 2011.


Thu nhat, tang truong GDP nam 2007 dat 8,48%, la muc rat cao. TP HCM truong GDP nam 2007 dat muc 12,6% cung la muc tang truong cao nhat trong 10 nam ke tu nam 1997. Dieu nay dan den thuc te la nhieu doanh nghiep va nguoi dan de kiem tien va bat dong san la kenh dau tu la tai san duoc lua chon de cat tru, de kinh doanh, ke ca dau co.


Thu hai, nguyen nhan truc tiep bat nguon tu chinh sach noi long tin dung. Cac ngan hang thuong mai da cho vay duoi chuan, the hien tang truong tin dung nam 2007 rat cao len den hon 37%. Trong do, mot phan rat lon nguon von tin dung va nguon von xa hoi do vao dau tu kinh doanh bat dong san.


Thu ba, thi truong xay ra tinh trang phat trien lech pha cung - cau san pham tren thi truong bat dong san, chu yeu la phat trien nong o phan khuc bat dong san cao cap.


Thu tu, xuat hien rat nhieu nha dau tu kinh doanh bat dong san thu cap, moi gioi, co dat, co nha, di doi voi cac dot song tang gia bat dong san voi tan so chong mat.


Thu nam, cac co quan co tham quyen khong su dung kip thoi, hieu qua cong cu ve thue; cong cu ve tin dung; cong cu ve quy hoach, ke hoach su dung dat, phat trien do thi de dieu tiet hieu qua thi truong bat dong san khi vua xuat hien dau hieu bong bong.


Thu sau, goi kich cau dau tu voi quy mo tuong duong mot ty USD vao giua nam 2009, ma trong do co mot phan dang ke nguon von nay duoc su dung sai muc dich de dau tu vao bat dong san ma khong duoc cac ngan hang thuong mai kiem soat chat che.


Mot mat di tim nguyen nhan gay ra bong bong bat dong san va cuoc khung hoang trong qua khu, HoREA khang dinh con ac mong nay se khong xay ra nam 2018 - 2019 do tang truong tin dung van trong tam kiem soat.


Tang truong tin dung cua ca nuoc nam 2017 dat 18,17% (chi gan bang phan nua muc tang truong tin dung nong 37% cua nam 2007). Du kien nam 2018 tang truong tin dung dat khoang 17% cung la muc tang hop ly. Ngan hang Nha nuoc cung cong bo chu truong khong noi room tin dung trong nhung thang cuoi nam, va dang tiep tuc thuc hien chinh sach tin dung than trong, chat che, linh hoat, va lo trinh han che dan tin dung vao linh vuc bat dong san.


Dieu khien HoREA tin tuong se kho xay ra bong bong bat dong san con nam o yeu to quan ly, kiem soat thi truong. Hiep hoi danh gia cac co quan Nha nuoc da co nhieu kinh nghiem ve viec su dung kip thoi, hieu qua cong cu ve thue, tin dung, quy hoach, ke hoach su dung dat, chu truong dau tu du an de dieu tiet thi truong.


Ve phia cac doanh nghiep bat dong san, ngan hang thuong mai, gioi dau tu va nguoi tieu dung deu thong minh hon. Mot so doanh nghiep cung da len ke hoach ung pho voi bong bong bat dong san.


Theo Thien Binh


Dien dan doanh nghiep


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000