Nhà đầu tư bất động sản: Vẫn than “khát” vốn

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Dù thị trường BĐS được dự báo là đang ấm lên nhưng các nhà đầu tư (NĐT) trong lĩnh vực này vẫn “than” là gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn do phải vay theo hình thức ngắn hạn với lãi suất cao.
Nhà đầu tư bất động sản: Vẫn than “khát” vốn

Dự án nhà ở thương mại của Công ty CP 584 với số lượng 518 căn ở đường Trương Đình Trọng (Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh), đã xây dựng được 75% khối lượng công trình nhưng hiện đang bị chậm tiến độ. Đại diện công ty này cho biết nếu được vay vốn tiếp, trong vòng 6 tháng sẽ hoàn thành dự án.


Nhọc nhằn tiếp cận vốn


Hiện nay, các DN BĐS hoạt động chủ yếu dựa trên 2 nguồn vốn chính, là vốn tín dụng ngân hàng và huy động từ khách hàng. Tuy nhiên, Công ty CP 584 đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi. Bởi, Nghị quyết số 02 của Chính phủ quy định các dự án nhà ở thương mại có quy mô vừa và nhỏ đang xây dựng dở dang sẽ không được vay vốn ưu đãi.


Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc các dự án nhà ở thương mại có quy mô vừa và nhỏ đang trong quá trình xây dựng không được vay vốn ưu đãi sẽ gây khó khăn cho DN rất nhiều, hậu quả là việc tồn kho BĐS. Nếu triển khai dự án hoàn toàn mới thì cũng phải mất 2 năm.

Theo ông Châu, đặc tính của thị trường BĐS là tính chất trung và dài hạn, nhưng trên thị trường lại không cơ cấu được nguồn vốn trung và dài hạn. Các DN chủ yếu sử dụng vốn vay ngắn hạn. Thậm chí, nếu vay được các nguồn vốn trung và dài hạn thì lãi suất lại cao.

Bởi “trong khi lãi suất cho vay đang giảm trong toàn ngành còn đối với BĐS, các NĐT vẫn phải vay mức lãi suất cao từ 13 - 13,5%. Đây là nghịch lý và đang đi ngược lại thông lệ ở các nước trên thế giới. Và cuối cùng, khách hàng là đối tượng phải gánh chịu", ông Châu nói.

Đồng quan điểm trên, Giám đốc Trường đào tạo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), ông Cấn Văn Lực, cho rằng vốn vay ngân hàng vẫn đang là nguồn chính cho thị trường BĐS. Có hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh BĐS là vốn vay ngân hàng, khoảng 30% còn lại là tiền của dân cư, hộ gia đình; vốn tự có của DN, hoặc DN tự phát hành trái phiếu, cổ phiếu; và cuối cùng là các quỹ đầu tư BĐS.


PGS., TS. Đỗ Thị Kim Hảo, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng, cũng nhận định từ năm 2010 trở lại đây, tỷ lệ tín dụng BĐS so với tổng tín dụng giảm đáng kể, xuống dưới 10% trong 3 năm 2011 - 2013. Điều này, phản ánh chính sách của Ngân hàng Nhà nước hạn chế tín dụng vào khu vực BĐS.


Bên cạnh đó, ông Châu cũng cho biết thêm rằng các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Chứng khoán có quy định quỹ đầu tư BĐS hay Nghị định 71 của Chính phủ năm 2010 có quy định thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở nhưng thực tế cho đến nay, các quỹ đó chưa hoạt động.


“Van nhạy cảm”!


Ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, lại ví câu chuyện vốn trong BĐS nó giống như một cái “van nhạy cảm”; thị trường sẵn sàng có thể rơi vào khủng hoảng ngay lập tức nếu làm không tốt và ngược lại.

Ông Võ nhận xét, hiện nay tồn kho BĐS vào khoảng 100.000 tỷ đồng, như công bố của các cơ quan nhà nước, chưa bao gồm số tiền mà người dân bỏ ra để mua BĐS. “Tôi cho rằng, số tiền do người dân góp vào BĐS phải lên rất cao, nhưng chưa có con số chính thức. Còn các công ty BĐS kêu ca rơi vào “thảm cảnh” nhưng vẫn có tới 80% công ty BĐS niêm yết trên thị trường chứng khoán có lãi”, ông Võ bổ sung.

Chính vì vậy, BĐS tồn đọng nhiều nhưng giá vẫn chỉ hạ tới mức nhất định, không có hiện tượng phá giá vì vốn tồn đọng chủ yếu từ vốn góp của người tiêu dùng trong phương thức mua nhà trên giấy. Vốn tín dụng từ ngân hàng chiếm tỷ lệ không cao và có một lượng vốn khá lớn từ các ngân hàng thương mại đầu tư trực tiếp cho thị trường BĐS chứ không thông qua cơ chế vay tín dụng.

Như vậy, để giải quyết nguồn vốn cho các NĐT BĐS và cũng như để giải quyết cho chính người tiêu dùng, ông Lực cho rằng có thể gia tăng nguồn vốn cho thị trường BĐS bằng việc đẩy mạnh thành lập cơ quan tái cho vay thế chấp nhà ở quốc gia nhằm hình thành, phát triển thị trường cho vay thế chấp nhà ở thứ cấp tại Việt Nam, phát triển đa dạng các kênh huy động vốn dài hạn và chuyên biệt phục vụ phát triển thị trường BĐS như quỹ tín thác BĐS, quỹ đầu tư BĐS, mô hình ngân hàng tiết kiệm nhà ở.

Ông Cấn Văn Lực cũng cho rằng cần mở rộng khả năng huy động vốn từ các NĐT quốc tế như nới tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các NĐT nước ngoài tại các DN BĐS lên trên 49%... cũng như bổ sung các nguồn vốn trong nước như nguồn vốn từ quỹ phát triển nhà ở mua lại sản phẩm đầu ra của các dự án BĐS đang gặp khó khăn. Đặc biệt, phải tìm cách xử lý nợ xấu và khơi thông nguồn vốn tín dụng cho thị trường BĐS.


>>>10 dòng tiền đang chảy vào bất động sản như thế nàoTheo Lê ThúyThời Báo Kinh Doanh

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Nhà đầu tư bất động sản: Vẫn than “khát” vốn

Dù thị trường BĐS được dự báo là đang ấm lên nhưng các nhà đầu tư (NĐT) trong lĩnh vực này vẫn “than” là gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn do phải vay theo hình thức ngắn hạn với lãi suất cao.


Nha dau tu bat dong san: Van than “khat” von


Du thi truong BDS duoc du bao la dang am len nhung cac nha dau tu (NDT) trong linh vuc nay van “than” la gap kho khan khi tiep can nguon von do phai vay theo hinh thuc ngan han voi lai suat cao.


Du an nha o thuong mai cua Cong ty CP 584 voi so luong 518 can o duong Truong Dinh Trong (Tan Phu, TP. Ho Chi Minh), da xay dung duoc 75% khoi luong cong trinh nhung hien dang bi cham tien do. Dai dien cong ty nay cho biet neu duoc vay von tiep, trong vong 6 thang se hoan thanh du an.


Nhoc nhan tiep can von


Hien nay, cac DN BDS hoat dong chu yeu dua tren 2 nguon von chinh, la von tin dung ngan hang va huy dong tu khach hang. Tuy nhien, Cong ty CP 584 da kien nghi nhieu lan nhung van chua the tiep can duoc voi nguon von vay uu dai. Boi, Nghi quyet so 02 cua Chinh phu quy dinh cac du an nha o thuong mai co quy mo vua va nho dang xay dung do dang se khong duoc vay von uu dai.


Ong Le Hoang Chau, Chu tich Hiep hoi BDS TP. Ho Chi Minh, cho biet viec cac du an nha o thuong mai co quy mo vua va nho dang trong qua trinh xay dung khong duoc vay von uu dai se gay kho khan cho DN rat nhieu, hau qua la viec ton kho BDS. Neu trien khai du an hoan toan moi thi cung phai mat 2 nam.

Theo ong Chau, dac tinh cua thi truong BDS la tinh chat trung va dai han, nhung tren thi truong lai khong co cau duoc nguon von trung va dai han. Cac DN chu yeu su dung von vay ngan han. Tham chi, neu vay duoc cac nguon von trung va dai han thi lai suat lai cao.

Boi “trong khi lai suat cho vay dang giam trong toan nganh con doi voi BDS, cac NDT van phai vay muc lai suat cao tu 13 - 13,5%. Day la nghich ly va dang di nguoc lai thong le o cac nuoc tren the gioi. Va cuoi cung, khach hang la doi tuong phai ganh chiu", ong Chau noi.

Dong quan diem tren, Giam doc Truong dao tao cua Ngan hang Dau tu va Phat trien (BIDV), ong Can Van Luc, cho rang von vay ngan hang van dang la nguon chinh cho thi truong BDS. Co hon 70% von dau tu kinh doanh BDS la von vay ngan hang, khoang 30% con lai la tien cua dan cu, ho gia dinh; von tu co cua DN, hoac DN tu phat hanh trai phieu, co phieu; va cuoi cung la cac quy dau tu BDS.


PGS., TS. Do Thi Kim Hao, Pho Giam doc Hoc vien Ngan hang, cung nhan dinh tu nam 2010 tro lai day, ty le tin dung BDS so voi tong tin dung giam dang ke, xuong duoi 10% trong 3 nam 2011 - 2013. Dieu nay, phan anh chinh sach cua Ngan hang Nha nuoc han che tin dung vao khu vuc BDS.


Ben canh do, ong Chau cung cho biet them rang cac van ban quy pham phap luat, Luat Chung khoan co quy dinh quy dau tu BDS hay Nghi dinh 71 cua Chinh phu nam 2010 co quy dinh thanh lap quy tiet kiem nha o nhung thuc te cho den nay, cac quy do chua hoat dong.


“Van nhay cam”!


Ong Dang Hung Vo, nguyen Thu truong Bo TN&MT, lai vi cau chuyen von trong BDS no giong nhu mot cai “van nhay cam”; thi truong san sang co the roi vao khung hoang ngay lap tuc neu lam khong tot va nguoc lai.

Ong Vo nhan xet, hien nay ton kho BDS vao khoang 100.000 ty dong, nhu cong bo cua cac co quan nha nuoc, chua bao gom so tien ma nguoi dan bo ra de mua BDS. “Toi cho rang, so tien do nguoi dan gop vao BDS phai len rat cao, nhung chua co con so chinh thuc. Con cac cong ty BDS keu ca roi vao “tham canh” nhung van co toi 80% cong ty BDS niem yet tren thi truong chung khoan co lai”, ong Vo bo sung.

Chinh vi vay, BDS ton dong nhieu nhung gia van chi ha toi muc nhat dinh, khong co hien tuong pha gia vi von ton dong chu yeu tu von gop cua nguoi tieu dung trong phuong thuc mua nha tren giay. Von tin dung tu ngan hang chiem ty le khong cao va co mot luong von kha lon tu cac ngan hang thuong mai dau tu truc tiep cho thi truong BDS chu khong thong qua co che vay tin dung.

Nhu vay, de giai quyet nguon von cho cac NDT BDS va cung nhu de giai quyet cho chinh nguoi tieu dung, ong Luc cho rang co the gia tang nguon von cho thi truong BDS bang viec day manh thanh lap co quan tai cho vay the chap nha o quoc gia nham hinh thanh, phat trien thi truong cho vay the chap nha o thu cap tai Viet Nam, phat trien da dang cac kenh huy dong von dai han va chuyen biet phuc vu phat trien thi truong BDS nhu quy tin thac BDS, quy dau tu BDS, mo hinh ngan hang tiet kiem nha o.

Ong Can Van Luc cung cho rang can mo rong kha nang huy dong von tu cac NDT quoc te nhu noi ty le nam giu co phan cua cac NDT nuoc ngoai tai cac DN BDS len tren 49%... cung nhu bo sung cac nguon von trong nuoc nhu nguon von tu quy phat trien nha o mua lai san pham dau ra cua cac du an BDS dang gap kho khan. Dac biet, phai tim cach xu ly no xau va khoi thong nguon von tin dung cho thi truong BDS.


>>>10 dong tien dang chay vao bat dong san nhu the naoTheo Le ThuyThoi Bao Kinh Doanh

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000