BĐS tuần 2 tháng 8: Hàng loạt thông tin đáng chú ý

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nợ xấu bất động sản còn 4%, hé lộ 2 đại gia bất động sản hợp tác đầu tư Dự án “khủng” tại Long Biên...là những thông tin nổi bật của thị trường BĐS tuần qua.
BĐS tuần 2 tháng 8: Hàng loạt thông tin đáng chú ý

Hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản từ ngân hàng: Quy mô thị trường BĐS Việt Nam chưa phải là lớn so với các nước khác trong khu vực, nhưng điều đáng chú ý là có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh BĐS là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản. Hiện tại tổng dư nợ bất động sản của Việt Nam vào khoảng 262.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 12,5 tỷ USD), chiếm 8% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng.

Nợ xấu bất động sản còn 4%: Ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV, cho biết tính đến hết tháng 6-2014, tổng giá trị hàng tồn kho BĐS của cả nước chỉ còn trên 83.000 tỉ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2013). Từ đầu năm đến nay, giao dịch trên thị trường BĐS đã được cải thiện. Tại Hà Nội có khoảng 4.000 giao dịch (thành công tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm trước). Nhờ sự phục hồi của thị trường, trong nửa năm 2014, nợ xấu BĐS đã được kiểm soát chỉ dao động khoảng 4%.

Nguyên CEO Vinaconex-ITC làm Quyền Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam: Theo tin từ Hiệp hội bất động sản Việt Nam, cho biết Hiệp hội vừa họp bàn và quyết định bầu ông Trần Ngọc Quang - Phó Tổng thư ký hiệp hội giữ Quyền Tổng thư ký, thay ông Phan Thành Mai từ ngày 1/8. Trước khi được bầu làm Phó tổng thư ký Hiệp hội bất động sản Việt Nam từ 23/4/2014, ông Trần Ngọc Quang làm Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex- ITC.


Hé lộ 2 đại gia bất động sản hợp tác đầu tư Dự án “khủng” tại Long Biên: Tổ hợp khu đô thị -công viên công nghệ phần mềm Hà Nội là Dự án do Công ty TNHH MTV Hanel hợp tác với Công ty CP Đầu tư Anphanam và Công ty Cổ phần địa ốc Anphanam đề xuất xin chủ trương đầu tư. Dự án có tổng diện tích khoảng 413ha thuộc các phường Phúc Lợi, Việt Hưng, Giang Biên thuộc quận Long Biên. Trong tổ hợp đô thị này gồm các chức năng dành cho công nghệ phần mềm, đô thị, cây xanh, giao thông và thương mại…Dự án do Hanel làm chủ đầu tư.

Hà Nội duyệt quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây: Theo quy hoạch được duyệt, tổng diện tích gần 993ha, nằm về phía Bắc khu vực nội đô lịch sử, thuộc địa giới hành chính các phường Bưởi, Thụy Khuê, Yên Phụ, Tứ Liên, Nhật Tân, Quảng Am, Xuân La, Phú Thượng –quận Tây Hồ. Dự kiến đến 2050 dân số khu vực vào khoảng 58.000 người. Trong tổng số gần 993ha được chia làm 20 ô quy hoạch có diện tích hơn 404ha, đường đô thị 58,8ha. Riêng mặt nước Hồ Tây chiếm diện tích gần 530ha.

Không cho phép triển khai dự án BĐS nếu không đủ điều kiện hạ tầng: Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 996 phê duyệt phát triển nhà ở TP.Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng 2030. Theo đó, không cho phép triển khai các dự án không tuân thủ pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà chung của TP và không đủ điều kiện hạ tầng để đáp ứng nhu cầu tối thiểu về dịch vụ đô thị. Kiên quyết thu hồi hoặc dừng các dự án chậm triển khai, đã giao đất, nhưng không sử dụng quá thời gian quy định của pháp luật.

Lan AnhTheo Trí Thức Trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

BĐS tuần 2 tháng 8: Hàng loạt thông tin đáng chú ý

Nợ xấu bất động sản còn 4%, hé lộ 2 đại gia bất động sản hợp tác đầu tư Dự án “khủng” tại Long Biên...là những thông tin nổi bật của thị trường BĐS tuần qua.


BDS tuan 2 thang 8: Hang loat thong tin dang chu y


No xau bat dong san con 4%, he lo 2 dai gia bat dong san hop tac dau tu Du an “khung” tai Long Bien...la nhung thong tin noi bat cua thi truong BDS tuan qua.


Hon 70% von dau tu kinh doanh bat dong san tu ngan hang: Quy mo thi truong BDS Viet Nam chua phai la lon so voi cac nuoc khac trong khu vuc, nhung dieu dang chu y la co toi hon 70% von dau tu kinh doanh BDS la von vay ngan hang, 65% tai san dam bao von vay la bat dong san. Hien tai tong du no bat dong san cua Viet Nam vao khoang 262.100 ty dong (tuong duong khoang 12,5 ty USD), chiem 8% tong du no cua he thong ngan hang.

No xau bat dong san con 4%: Ong Phan Duc Tu, Tong Giam doc Ngan hang BIDV, cho biet tinh den het thang 6-2014, tong gia tri hang ton kho BDS cua ca nuoc chi con tren 83.000 ti dong (giam 35% so voi cung ky nam 2013). Tu dau nam den nay, giao dich tren thi truong BDS da duoc cai thien. Tai Ha Noi co khoang 4.000 giao dich (thanh cong tang gap hai lan so voi cung ky nam truoc). Nho su phuc hoi cua thi truong, trong nua nam 2014, no xau BDS da duoc kiem soat chi dao dong khoang 4%.

Nguyen CEO Vinaconex-ITC lam Quyen Tong thu ky Hiep hoi BDS Viet Nam: Theo tin tu Hiep hoi bat dong san Viet Nam, cho biet Hiep hoi vua hop ban va quyet dinh bau ong Tran Ngoc Quang - Pho Tong thu ky hiep hoi giu Quyen Tong thu ky, thay ong Phan Thanh Mai tu ngay 1/8. Truoc khi duoc bau lam Pho tong thu ky Hiep hoi bat dong san Viet Nam tu 23/4/2014, ong Tran Ngoc Quang lam Tong Giam doc Cong ty CP dau tu va phat trien du lich Vinaconex- ITC.


He lo 2 dai gia bat dong san hop tac dau tu Du an “khung” tai Long Bien: To hop khu do thi -cong vien cong nghe phan mem Ha Noi la Du an do Cong ty TNHH MTV Hanel hop tac voi Cong ty CP Dau tu Anphanam va Cong ty Co phan dia oc Anphanam de xuat xin chu truong dau tu. Du an co tong dien tich khoang 413ha thuoc cac phuong Phuc Loi, Viet Hung, Giang Bien thuoc quan Long Bien. Trong to hop do thi nay gom cac chuc nang danh cho cong nghe phan mem, do thi, cay xanh, giao thong va thuong mai…Du an do Hanel lam chu dau tu.

Ha Noi duyet quy hoach phan khu do thi Khu vuc Ho Tay: Theo quy hoach duoc duyet, tong dien tich gan 993ha, nam ve phia Bac khu vuc noi do lich su, thuoc dia gioi hanh chinh cac phuong Buoi, Thuy Khue, Yen Phu, Tu Lien, Nhat Tan, Quang Am, Xuan La, Phu Thuong –quan Tay Ho. Du kien den 2050 dan so khu vuc vao khoang 58.000 nguoi. Trong tong so gan 993ha duoc chia lam 20 o quy hoach co dien tich hon 404ha, duong do thi 58,8ha. Rieng mat nuoc Ho Tay chiem dien tich gan 530ha.

Khong cho phep trien khai du an BDS neu khong du dieu kien ha tang: Thu tuong Chinh phu vua co quyet dinh 996 phe duyet phat trien nha o TP.Ha Noi giai doan 2012 - 2020 va dinh huong 2030. Theo do, khong cho phep trien khai cac du an khong tuan thu phap luat ve nha o, kinh doanh bat dong san, khong phu hop voi quy hoach, ke hoach phat trien nha chung cua TP va khong du dieu kien ha tang de dap ung nhu cau toi thieu ve dich vu do thi. Kien quyet thu hoi hoac dung cac du an cham trien khai, da giao dat, nhung khong su dung qua thoi gian quy dinh cua phap luat.

Lan AnhTheo Tri Thuc Tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000