Hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản từ ngân hàng

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hiện có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh BĐS là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản.
Hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản từ ngân hàng

Tại Hội thảo về “Quản lý thị trường bất động sản và vai trò của định chế tài chính: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi ý chính sách cho Việt Nam” mới đây, ông Cấn Văn Lực, hàm phó Tổng Giám đốc Ngân hàng BIDV đã đưa ra con số khá bất ngờ.


Nhiều nghịch lý, rủi ro


Quy mô thị trường BĐS Việt Nam chưa phải là lớn so với các nước khác trong khu vực, nhưng điều đáng chú ý là có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh BĐS là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản.


Hiện tại tổng dư nợ bất động sản của Việt Nam vào khoảng 262.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 12,5 tỷ USD), chiếm 8% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng.


Nguồn tín dụng còn lại cho bất động sản chủ yếu còn lại là huy động từ khu vực dân cư, nguồn vốn hỗ trợ ODA, đầu tư gián tiếp (FII) và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).


Tuy nhiên, những năm gần đây vốn FDI vào bất động sản sụt giảm mạnh, hiện nay đang có xu hướng phục hồi trở lại nhưng khó có thể bằng với thời hoàng kim (2008). Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và đầu tư), tổng FDI đăng ký vào BĐS 7 tháng 2014 đạt 1,13 tỷ USD, tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, dù sao đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho thị trường bất động sản Việt Nam.Hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản từ ngân hàng (2)Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Tp.HCM thừa nhận trước năm 2011 các ngân hàng đã quá dễ dãi cho vay, mọi doanh nghiệp, mọi cá nhân đều có thể vay vốn đầu tư bất động sản. Điều này là bởi công tác thẩm định năng lực, khả năng thanh toán nợ của các ngân hàng bị buông lỏng. Do đó, việc cho vay dưới chuẩn là “bệnh” của các TCTD trước đây.


Và điều này đã dẫn đến những méo mó, những nhiễu loạn của thị trường bất động sản sau đó. Cũng chính sự lệch lạc của cấu trúc nguồn vốn cho thị trường bất động sản nên hiện nay thị trường đang tồn tại nhiều nghịch lý.


Đó là, nguồn vốn cho bất động sản thường phải dùng vốn trung và dài hạn. Tuy nhiên, các ngân hàng lại dùng vốn ngắn hạn (chủ yếu từ vốn gửi tiết kiệm của người dân) để cho vay trung và dài hạn. Theo ông Lê Hoàng Châu, dòng vốn này đang bị ảnh hưởng lớn, cho lãi suất cho vay bất động sản thường rất cao (có thời điểm lên tới 25-26%/năm) là bởi ngân hàng không chỉ tính toán lãi suất cho vay mà còn cộng thêm vào đó là chi phí rủi ro. Cuối cùng thì chi phí vốn đó người tiêu dùng phải gánh chịu, giá bất động sản bị đẩy lên rất cao.


Lãi suất vay trung và dài hạn hiện nay ở Việt Nam lại cao hơn lãi suất vay ngắn hạn. Đây cũng là một nghịch lý nữa đang tồn tại trên thị trường bất động sản Việt Nam.


Theo ông Châu thì mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản tại Việt Nam là quá cao, thường dao động khoảng 13-13,5%/năm, trong khi ở Nhật Bản trong hơn 10 năm qua lãi suất cho vay thường là 0%. Điều này cần phải điều chỉnh lại.


Cần thay đổi cấu trúc nguồn vốn


Nghị định 71 của Chính phủ năm 2010 đã có quy định về quỹ tiết kiệm nhà ở, mới đây Luật chứng khoán cũng có quy định về Quỹ Đầu tư bất động sản, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia cũng đã đề cập tới Quỹ tín thác bất động sản REITs,….nhưng thực tế các quỹ này chưa có nhiều hoạt động.


Ông Châu cho biết, thực tế hiện nay REITs là quỹ đầu tư trên các sản phẩm là bất động sản và đưa vào kinh doanh có dòng tiền thường xuyên thì Việt Nam vẫn chưa thể phát triển loại hình quỹ này. Vì thế nó cũng đã hạn chế dòng tiền từ dân đầu tư vào thị trường bất động sản.


Với những nghịch lý và hạn chế như trên của thị trường bất động sản, hiện nay điều cần thiết đó là phải thay đổi lại cấu trúc nguồn vốn cho bất động sản một cách mạnh mẽ. Bằng việc hình thành hệ thống và tạo điều kiện cho các định chế tài chính, sản phẩm tài chính bất động sản phát triển (REITs), chứng khoán hóa dự án bất động sản, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển thị trường vốn,…


>>>7 bài học để đối phó khi “bong bóng” bất động sản xảy ra


Kiều ThuậtTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh bất động sản từ ngân hàng

Hiện có tới hơn 70% vốn đầu tư kinh doanh BĐS là vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản.


Hon 70% von dau tu kinh doanh bat dong san tu ngan hang


Hien co toi hon 70% von dau tu kinh doanh BDS la von vay ngan hang, 65% tai san dam bao von vay la bat dong san.


Tai Hoi thao ve “Quan ly thi truong bat dong san va vai tro cua dinh che tai chinh: Kinh nghiem Nhat Ban va goi y chinh sach cho Viet Nam” moi day, ong Can Van Luc, ham pho Tong Giam doc Ngan hang BIDV da dua ra con so kha bat ngo.


Nhieu nghich ly, rui ro


Quy mo thi truong BDS Viet Nam chua phai la lon so voi cac nuoc khac trong khu vuc, nhung dieu dang chu y la co toi hon 70% von dau tu kinh doanh BDS la von vay ngan hang, 65% tai san dam bao von vay la bat dong san.


Hien tai tong du no bat dong san cua Viet Nam vao khoang 262.100 ty dong (tuong duong khoang 12,5 ty USD), chiem 8% tong du no cua he thong ngan hang.


Nguon tin dung con lai cho bat dong san chu yeu con lai la huy dong tu khu vuc dan cu, nguon von ho tro ODA, dau tu gian tiep (FII) va dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI).


Tuy nhien, nhung nam gan day von FDI vao bat dong san sut giam manh, hien nay dang co xu huong phuc hoi tro lai nhung kho co the bang voi thoi hoang kim (2008). Theo thong ke cua Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach va dau tu), tong FDI dang ky vao BDS 7 thang 2014 dat 1,13 ty USD, tang khoang 65% so voi cung ky nam ngoai, du sao day cung la tin hieu dang mung cho thi truong bat dong san Viet Nam.Hon 70% von dau tu kinh doanh bat dong san tu ngan hang (2)Ong Le Hoang Chau, Chu tich Hiep hoi BDS Tp.HCM thua nhan truoc nam 2011 cac ngan hang da qua de dai cho vay, moi doanh nghiep, moi ca nhan deu co the vay von dau tu bat dong san. Dieu nay la boi cong tac tham dinh nang luc, kha nang thanh toan no cua cac ngan hang bi buong long. Do do, viec cho vay duoi chuan la “benh” cua cac TCTD truoc day.


Va dieu nay da dan den nhung meo mo, nhung nhieu loan cua thi truong bat dong san sau do. Cung chinh su lech lac cua cau truc nguon von cho thi truong bat dong san nen hien nay thi truong dang ton tai nhieu nghich ly.


Do la, nguon von cho bat dong san thuong phai dung von trung va dai han. Tuy nhien, cac ngan hang lai dung von ngan han (chu yeu tu von gui tiet kiem cua nguoi dan) de cho vay trung va dai han. Theo ong Le Hoang Chau, dong von nay dang bi anh huong lon, cho lai suat cho vay bat dong san thuong rat cao (co thoi diem len toi 25-26%/nam) la boi ngan hang khong chi tinh toan lai suat cho vay ma con cong them vao do la chi phi rui ro. Cuoi cung thi chi phi von do nguoi tieu dung phai ganh chiu, gia bat dong san bi day len rat cao.


Lai suat vay trung va dai han hien nay o Viet Nam lai cao hon lai suat vay ngan han. Day cung la mot nghich ly nua dang ton tai tren thi truong bat dong san Viet Nam.


Theo ong Chau thi mat bang lai suat cho vay bat dong san tai Viet Nam la qua cao, thuong dao dong khoang 13-13,5%/nam, trong khi o Nhat Ban trong hon 10 nam qua lai suat cho vay thuong la 0%. Dieu nay can phai dieu chinh lai.


Can thay doi cau truc nguon von


Nghi dinh 71 cua Chinh phu nam 2010 da co quy dinh ve quy tiet kiem nha o, moi day Luat chung khoan cung co quy dinh ve Quy Dau tu bat dong san, Chien luoc phat trien nha o quoc gia cung da de cap toi Quy tin thac bat dong san REITs,….nhung thuc te cac quy nay chua co nhieu hoat dong.


Ong Chau cho biet, thuc te hien nay REITs la quy dau tu tren cac san pham la bat dong san va dua vao kinh doanh co dong tien thuong xuyen thi Viet Nam van chua the phat trien loai hinh quy nay. Vi the no cung da han che dong tien tu dan dau tu vao thi truong bat dong san.


Voi nhung nghich ly va han che nhu tren cua thi truong bat dong san, hien nay dieu can thiet do la phai thay doi lai cau truc nguon von cho bat dong san mot cach manh me. Bang viec hinh thanh he thong va tao dieu kien cho cac dinh che tai chinh, san pham tai chinh bat dong san phat trien (REITs), chung khoan hoa du an bat dong san, cai thien moi truong dau tu, phat trien thi truong von,…


>>>7 bai hoc de doi pho khi “bong bong” bat dong san xay ra


Kieu ThuatTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000