Tìm đâu ra 200 nghìn tỷ đồng để cứu doanh nghiệp bất động sản?

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Gần như tài sản của các DN đã chuyển vào tài sản thế chấp của các ngân hàng. Nếu có nguồn vốn mua được các tài sản này sẽ giải quyết được vấn đề về vốn cho DN BĐS.
Tìm đâu ra 200 nghìn tỷ đồng để cứu doanh nghiệp bất động sản?

Hiện dư nợ cho vay bất động sản vẫn xoay quanh con số khoảng 200 nghìn tỷ đồng trong hệ thống ngân hàng, giảm được khoảng 30 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống.


Khoản dư nợ này hầu hết được các doanh nghiệp bất động sản vay từ các ngân hàng thương mại cách đây 2-3 năm về trước khi thị trường bất động sản ở thời “đỉnh cao”. Nếu tính lãi suất trung bình khoảng 20%/năm thì mỗi năm các doanh nghiệp BĐS phải trả lãi vay lên đến 40 nghìn tỷ đồng/năm. Đây là một áp lực không nhỏ lên các DN đang kinh doanh trong lĩnh vực này hiện nay, nhưng do thiếu vốn khiến không ít DN đang lâm vào tình trạng có nguy cơ phá sản.


Các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng hiện đang phải đối mặt với thực trạng rất khó khăn về nguồn vốn đầu tư do các kênh huy động đều bị “chặn”. Thứ nhất, vốn vay ngân hàng không mở cho bất động sản, lãi suất cao. Thứ hai, kênh huy động từ khách hàng cũng bị “chặn đứng” do thanh khoản của thị trường thấp, DN không bán được sản phẩm. Thứ ba, các công cụ tài chính khác chưa được thực thi như quỹ tín thác, quỹ tiết kiệm nhà ở, các quỹ đầu tư BĐS nước ngoài cũng đang gặp khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu.Nguồn vốn cho BĐS đang bị thắt dẫn đến rất nhiều khó khăn cho DN


Chính vì thế, nguồn vốn nào cho DN bất động sản hiện nay đang là bài toán chưa tìm được lời giải, và đang là vấn đề đau đầu của rất nhiều CEO trong lĩnh vực này. Tín hiệu đang le lói hiện nay mà các lãnh đạo DN này kỳ vọng vẫn là trông chờ vào việc giảm lãi suất của Chính phủ và đưa quỹ tiết kiệm nhà ở và hoạt động.


Tại buổi Hội thảo “Tìm vốn cho thị trường bất động sản” do CTCP Tập đoàn FLC tổ chức ngày 30/3/2012, ông Phan Thành Mai-Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam cho rằng, gần như tài sản là bất động sản của các DN đã chuyển vào tài sản thế chấp của các ngân hàng. Nếu có nguồn vốn mua được các tài sản này thì sẽ giải quyết được vấn đề về vốn cho DN BĐS.


Tuy nhiên, đây là một giả thuyết rất khó thực hiện và ít khả thi. Vấn đề đặt ra là lấy đâu ra nguồn vốn khoảng 200 nghìn tỷ đồng để xử lý “đống nợ” đó?


Cũng với tình trạng khó khăn về nguồn vốn đầu tư mà không ít doanh nghiệp lớn đang phải chập nhận nợ thuế Nhà nước, chây ì trong việc trả tiền thuế cho Nhà nước. Nhiều doanh nghiệp lý giải với lý do rất “kinh tế” là nợ thuế còn hơn đi vay ngân hàng, hay nói cách khác nợ thuế tuy là “xấu hổ” nhưng lại “lợi thân”.


Cũng trong buổi hội thảo này, bà Nguyễn Thị Mùi, PGS. TS Nguyễn Thị Mùi – Hiệu trưởng Trường Nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank) lại đưa ra giải pháp rất thực tế đo là cần “kích cầu” thị trường từ chính bản thân DN. Bản thân doanh nghiệp BĐS cần tìm mọi cách để kích cầu thì mới giải quyết được tính sôi động của thị trường bất động sản, dùng thị trường cho thuê để kích thị trường bán, Trung Quốc là nước dùng giải pháp này rất hiệu quả.


Trong bối cảnh năng lực doanh nghiệp BĐS thấp thì cùng liên kết hợp tác để thực hiện các dự án. Mỗi DN xem xét cấu trúc lại dòng tiền, vốn là biện pháp để sử dụng hữu hiệu hơn dòng vốn.Tạo niềm tin với người mua nói chung, tạo thương hiệu cho chính mình.


Theo G.S Ông Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tìm vốn cho BĐS là đề tài nóng, nan giải nhất hiện nay. Thị trường BĐS hiện nay đang rơi vào tình trạng thiếu vốn vì nhiều ý do khác nhau. Hiện nay, lãi suất đang giảm, nhưng van mở cho BĐS mới chỉ có 4 nhóm, chưa mở rộng. Khả năng vốn đi từ ngân hàng đến thị trường BĐS vẫn chưa được mở van. Ngoài ra, vẫn còn khó đối với các nhà đầu tư do lãi vay cao từ 18% - 20%.


Sau hơn một năm trong tình trạng “đói vốn”, các dự án đình trệ không bán được hàng. Có thể nói chưa bao giờ các DN bất động sản lại khó khăn như hiện nay, dường như đang “căng như giây đàn”. Sự le lói dấu hiệu tốt lên từ nền kinh tế hay tín hiệu giảm lãi suất chưa đủ để trong đợi là động lực giúp thị trường khởi sắc trong ngắn hạn. Mà giải pháp tốt nhất vẫn là DN phải tự cứu mình bằng những giải pháp thích hợp nhất với thực tế như giảm giá bán để kích cầu thị trường.


Mạnh Dũng


Theo TTVN


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Tìm đâu ra 200 nghìn tỷ đồng để cứu doanh nghiệp bất động sản?

Gần như tài sản của các DN đã chuyển vào tài sản thế chấp của các ngân hàng. Nếu có nguồn vốn mua được các tài sản này sẽ giải quyết được vấn đề về vốn cho DN BĐS.


Tim dau ra 200 nghin ty dong de cuu doanh nghiep bat dong san?


Gan nhu tai san cua cac DN da chuyen vao tai san the chap cua cac ngan hang. Neu co nguon von mua duoc cac tai san nay se giai quyet duoc van de ve von cho DN BDS.


Hien du no cho vay bat dong san van xoay quanh con so khoang 200 nghin ty dong trong he thong ngan hang, giam duoc khoang 30 nghin ty dong, chiem khoang 10% tong du no tin dung cua toan he thong.


Khoan du no nay hau het duoc cac doanh nghiep bat dong san vay tu cac ngan hang thuong mai cach day 2-3 nam ve truoc khi thi truong bat dong san o thoi “dinh cao”. Neu tinh lai suat trung binh khoang 20%/nam thi moi nam cac doanh nghiep BDS phai tra lai vay len den 40 nghin ty dong/nam. Day la mot ap luc khong nho len cac DN dang kinh doanh trong linh vuc nay hien nay, nhung do thieu von khien khong it DN dang lam vao tinh trang co nguy co pha san.


Cac doanh nghiep bat dong san, xay dung hien dang phai doi mat voi thuc trang rat kho khan ve nguon von dau tu do cac kenh huy dong deu bi “chan”. Thu nhat, von vay ngan hang khong mo cho bat dong san, lai suat cao. Thu hai, kenh huy dong tu khach hang cung bi “chan dung” do thanh khoan cua thi truong thap, DN khong ban duoc san pham. Thu ba, cac cong cu tai chinh khac chua duoc thuc thi nhu quy tin thac, quy tiet kiem nha o, cac quy dau tu BDS nuoc ngoai cung dang gap kho khan do khung hoang tai chinh toan cau.Nguon von cho BDS dang bi that dan den rat nhieu kho khan cho DN


Chinh vi the, nguon von nao cho DN bat dong san hien nay dang la bai toan chua tim duoc loi giai, va dang la van de dau dau cua rat nhieu CEO trong linh vuc nay. Tin hieu dang le loi hien nay ma cac lanh dao DN nay ky vong van la trong cho vao viec giam lai suat cua Chinh phu va dua quy tiet kiem nha o va hoat dong.


Tai buoi Hoi thao “Tim von cho thi truong bat dong san” do CTCP Tap doan FLC to chuc ngay 30/3/2012, ong Phan Thanh Mai-Tong thu ky Hiep hoi BDS Viet Nam cho rang, gan nhu tai san la bat dong san cua cac DN da chuyen vao tai san the chap cua cac ngan hang. Neu co nguon von mua duoc cac tai san nay thi se giai quyet duoc van de ve von cho DN BDS.


Tuy nhien, day la mot gia thuyet rat kho thuc hien va it kha thi. Van de dat ra la lay dau ra nguon von khoang 200 nghin ty dong de xu ly “dong no” do?


Cung voi tinh trang kho khan ve nguon von dau tu ma khong it doanh nghiep lon dang phai chap nhan no thue Nha nuoc, chay i trong viec tra tien thue cho Nha nuoc. Nhieu doanh nghiep ly giai voi ly do rat “kinh te” la no thue con hon di vay ngan hang, hay noi cach khac no thue tuy la “xau ho” nhung lai “loi than”.


Cung trong buoi hoi thao nay, ba Nguyen Thi Mui, PGS. TS Nguyen Thi Mui – Hieu truong Truong Nhan luc Ngan hang TMCP Cong thuong (Vietinbank) lai dua ra giai phap rat thuc te do la can “kich cau” thi truong tu chinh ban than DN. Ban than doanh nghiep BDS can tim moi cach de kich cau thi moi giai quyet duoc tinh soi dong cua thi truong bat dong san, dung thi truong cho thue de kich thi truong ban, Trung Quoc la nuoc dung giai phap nay rat hieu qua.


Trong boi canh nang luc doanh nghiep BDS thap thi cung lien ket hop tac de thuc hien cac du an. Moi DN xem xet cau truc lai dong tien, von la bien phap de su dung huu hieu hon dong von.Tao niem tin voi nguoi mua noi chung, tao thuong hieu cho chinh minh.


Theo G.S Ong Dang Hung Vo, Nguyen Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong, tim von cho BDS la de tai nong, nan giai nhat hien nay. Thi truong BDS hien nay dang roi vao tinh trang thieu von vi nhieu y do khac nhau. Hien nay, lai suat dang giam, nhung van mo cho BDS moi chi co 4 nhom, chua mo rong. Kha nang von di tu ngan hang den thi truong BDS van chua duoc mo van. Ngoai ra, van con kho doi voi cac nha dau tu do lai vay cao tu 18% - 20%.


Sau hon mot nam trong tinh trang “doi von”, cac du an dinh tre khong ban duoc hang. Co the noi chua bao gio cac DN bat dong san lai kho khan nhu hien nay, duong nhu dang “cang nhu giay dan”. Su le loi dau hieu tot len tu nen kinh te hay tin hieu giam lai suat chua du de trong doi la dong luc giup thi truong khoi sac trong ngan han. Ma giai phap tot nhat van la DN phai tu cuu minh bang nhung giai phap thich hop nhat voi thuc te nhu giam gia ban de kich cau thi truong.


Manh Dung


Theo TTVN


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000