Giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản 2012

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Hội thảo về "Giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản năm 2012" do Hiệp hội bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 28/3 tại Hà Nội.
Giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản 2012
Tại hội thảo, nhiều thông tin gợi mở được các chuyên gia, nhà quản lý và đại diện doanh nghiệp đề cập nhằm đưa thị trường bất động sản vận hành một cách lành mạnh, minh bạch và ổn định trong lâu dài.

Nhiều giải pháp

Với mục tiêu "thị trường quyền sử dụng đất cần tạo động lực cho quá trình đầu tư phát triển kinh tế công nghiệp và dịch vụ, đa dạng hàng hóa bất động sản, phát triển thị trường trong khu vực kinh doanh và thực hiện dễ dàng việc chuyển giá trị bất động sản thành vốn đầu tư," ông Nguyễn Đắc Nhẫn, Phó Cục trưởng, Cục Quy hoạch đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng cần nâng cao chất lượng dự báo nhu cầu của thị trường và hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhằm tạo nguồn cung ổn định về đất đai, nhà ở cho thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó phải quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giúp Nhà nước chủ động quản lý toàn bộ thị trường đất đai sơ cấp và đưa quỹ đất vào thị trường thứ cấp hợp lý, thông qua biện pháp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất phù hợp với cơ chế thị trường. Cần hoàn chỉnh các quy định để quyền sử dụng đất thực sự trở thành hàng hóa, dễ dàng chuyển thành vốn đầu tư thông qua quyền bảo lãnh, thế chấp và góp vốn.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc cấp cao, Quỹ quản trị rủi ro Vreit Management gợi ý thành lập Quỹ tín thác bất động sản, thông qua đó tạo cầu nối giữa các nhà đầu tư tài chính - doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu thuê hoặc mua nhà giá rẻ.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương, ông Trần Kim Chung lại có kiến nghị một số giải pháp ngắn hạn như Nhà nước mua lại những bất động sản giá vừa phải, hình thành các quỹ tiết kiệm bất động sản và xem xét đưa vào nghiên cứu chính sách thuế bất động sản.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cần tái cấu trúc danh mục đầu tư cho phù hợp với quy mô và năng lực tài chính, huy động tối đa các khả năng để hoàn thành những dự án dở dang; các nhà đầu tư thì nên cân nhắc kỹ để lựa chọn những dự án đầu tư hiệu quả, cắt lỗ những dự án khó có khả năng hoàn thành để tập trung nguồn lực cho chu kỳ đầu tư mới.

Liên quan tới vấn đề siết chặt hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, ông Đỗ Trọng Hải, Luật sư điều hành Công ty Luật Bizlink cho rằng Nhà nước nên cho phép các chủ thể sử dụng đất thuê, đã trả tiền hàng năm được phép chuyển nhượng.

Việc làm này sẽ tăng thu cho ngân sách, tránh tình trạng trốn thuế hoặc chuyển nhượng "chui" dưới các hình thức khác nhau như hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, nhờ đó tạo sự minh bạch và thuận lợi trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với người sử dụng đất thực.

Ngoài ra, ông Hải còn đề nghị cần sớm có những quy định và cơ chế rõ ràng để tính và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải trả cho Nhà nước.

Từ phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Chi nhánh, Công ty cổ phần Thanh Bình Hà Nội, có ý kiến rằng cần đặt ra tiêu chí xây dựng các sản phẩm bất động sản chất lượng cao nhưng giá thành hợp lý trên cơ sở ổn định về giá đất và mức độ hoàn thiện của ngôi nhà.

Bằng sự hợp tác lâu dài giữa các nhà sản xuất, cung cấp vật liệu và sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp, chắc chắn sản phẩm sẽ có tính cạnh tranh cao và được thị trường đón nhận tốt.

Cần nhất là phải đưa ra khái niệm giá vốn tối thiểu các sản phẩm chung cư, đất nền... giúp khách hàng có cơ sở để lựa chọn và ra quyết định đầu tư.

Kết quả chưa nhiều

Đến thời điểm này, dù nhiều giải pháp "cứu" thị trường bất động sản đã được đặt lên bàn, nhưng vận dụng ra sao và hiệu quả đem lại vẫn còn là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.

Việc thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở, quỹ đầu tư bất động sản đã và vẫn đang trong giai đoạn bàn, thảo và góp ý kiến.

Mặc dù thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vào thí điểm mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở, nhưng chưa đem lại nhiều hiệu ứng tích cực - ông Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho biết.

Bên cạnh đó, trước những nỗ lực của các doanh nghiệp thuộc khối tài chính, ngân hàng, ông Trần Kim Chung, khẳng định vấn đề vốn cho thị trường bất động sản khó có thể trông chờ vào hệ thống tài chính, ngân hàng. Bởi chính họ cũng còn chưa tự xử lý được những bất cập ngay trong nội bộ hệ thống, đặc biệt là kiểm soát việc tăng mức tín dụng cho nền kinh tế.

Xác minh nguồn tin Nhà nước bỏ tiền mua lại một số dự án nhà ở thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác tái định cư, ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết chủ trương đó là đúng đắn và đã được Chính phủ thông qua. Thành phố Hồ Chí Minh đang và sẽ triển khai kế hoạch này trong năm nay và những năm kế tiếp, nhưng chưa có báo cáo kết quả.

Đây là một giải pháp mang lại nhiều lợi ích, thứ nhất doanh nghiệp bán được hàng, nhanh chóng thu hồi vốn để tái đầu tư; thứ hai, người dân được hưởng các điều kiện tốt hơn về nhà ở, bởi nhà thương mại chất lượng cao hơn nhà ở xã hội; thứ ba, Nhà nước cũng mua được nhà ở với giá rẻ nhất là vào thời điểm này.

Tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu mua lại một số dự án làm nhà ở công vụ, phục vụ mục đích luân chuyển cán bộ thuộc các bộ, ban, ngành của Chính phủ, ông Nam cho biết thêm.

Thị trường bất động sản có thể đã rơi vào vùng đáy của chu kỳ khủng hoảng là nhận định chung của hầu hết các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này. Điều đó có nghĩa là cơ hội thay đổi để vươn lên đang nằm rất gần tầm với.

Những nỗ lực, phấn đấu của mọi chủ thể tham gia thị trường bất động sản là không thể phủ nhận, song cần phải nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa mới mong "vượt cửa vũ môn".

Theo Thạch Huê
TTXVN

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản 2012

Hội thảo về "Giải pháp tổng thể cho thị trường bất động sản năm 2012" do Hiệp hội bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 28/3 tại Hà Nội.


Giai phap tong the cho thi truong bat dong san 2012


Hoi thao ve "Giai phap tong the cho thi truong bat dong san nam 2012" do Hiep hoi bat dong san Viet Nam to chuc ngay 28/3 tai Ha Noi.


Tai hoi thao, nhieu thong tin goi mo duoc cac chuyen gia, nha quan ly va dai dien doanh nghiep de cap nham dua thi truong bat dong san van hanh mot cach lanh manh, minh bach va on dinh trong lau dai.

Nhieu giai phap

Voi muc tieu "thi truong quyen su dung dat can tao dong luc cho qua trinh dau tu phat trien kinh te cong nghiep va dich vu, da dang hang hoa bat dong san, phat trien thi truong trong khu vuc kinh doanh va thuc hien de dang viec chuyen gia tri bat dong san thanh von dau tu," ong Nguyen Dac Nhan, Pho Cuc truong, Cuc Quy hoach dat dai, Tong cuc Quan ly dat dai - Bo Tai nguyen va Moi truong, cho rang can nang cao chat luong du bao nhu cau cua thi truong va hoan thien cong tac quy hoach, ke hoach su dung dat, nham tao nguon cung on dinh ve dat dai, nha o cho thi truong bat dong san.

Ben canh do phai quan ly chat che quy hoach, ke hoach su dung dat giup Nha nuoc chu dong quan ly toan bo thi truong dat dai so cap va dua quy dat vao thi truong thu cap hop ly, thong qua bien phap giao dat, cho thue dat, thu hoi dat phu hop voi co che thi truong. Can hoan chinh cac quy dinh de quyen su dung dat thuc su tro thanh hang hoa, de dang chuyen thanh von dau tu thong qua quyen bao lanh, the chap va gop von.

Ong Nguyen Van Hoang, Giam doc cap cao, Quy quan tri rui ro Vreit Management goi y thanh lap Quy tin thac bat dong san, thong qua do tao cau noi giua cac nha dau tu tai chinh - doanh nghiep va nguoi lao dong co nhu cau thue hoac mua nha gia re.

Vien truong Vien Nghien cuu quan ly Kinh te Trung uong, ong Tran Kim Chung lai co kien nghi mot so giai phap ngan han nhu Nha nuoc mua lai nhung bat dong san gia vua phai, hinh thanh cac quy tiet kiem bat dong san va xem xet dua vao nghien cuu chinh sach thue bat dong san.

Ben canh do, cac doanh nghiep kinh doanh bat dong san can tai cau truc danh muc dau tu cho phu hop voi quy mo va nang luc tai chinh, huy dong toi da cac kha nang de hoan thanh nhung du an do dang; cac nha dau tu thi nen can nhac ky de lua chon nhung du an dau tu hieu qua, cat lo nhung du an kho co kha nang hoan thanh de tap trung nguon luc cho chu ky dau tu moi.

Lien quan toi van de siet chat hoat dong chuyen nhuong quyen su dung dat tren thi truong, ong Do Trong Hai, Luat su dieu hanh Cong ty Luat Bizlink cho rang Nha nuoc nen cho phep cac chu the su dung dat thue, da tra tien hang nam duoc phep chuyen nhuong.

Viec lam nay se tang thu cho ngan sach, tranh tinh trang tron thue hoac chuyen nhuong "chui" duoi cac hinh thuc khac nhau nhu hop tac dau tu, hop tac kinh doanh, nho do tao su minh bach va thuan loi trong hoat dong quan ly Nha nuoc doi voi nguoi su dung dat thuc.

Ngoai ra, ong Hai con de nghi can som co nhung quy dinh va co che ro rang de tinh va thu tien su dung dat, tien thue dat phai tra cho Nha nuoc.

Tu phia doanh nghiep, ong Nguyen Chi Thanh, Giam doc Chi nhanh, Cong ty co phan Thanh Binh Ha Noi, co y kien rang can dat ra tieu chi xay dung cac san pham bat dong san chat luong cao nhung gia thanh hop ly tren co so on dinh ve gia dat va muc do hoan thien cua ngoi nha.

Bang su hop tac lau dai giua cac nha san xuat, cung cap vat lieu va su dau tu nghiem tuc, chuyen nghiep, chac chan san pham se co tinh canh tranh cao va duoc thi truong don nhan tot.

Can nhat la phai dua ra khai niem gia von toi thieu cac san pham chung cu, dat nen... giup khach hang co co so de lua chon va ra quyet dinh dau tu.

Ket qua chua nhieu

Den thoi diem nay, du nhieu giai phap "cuu" thi truong bat dong san da duoc dat len ban, nhung van dung ra sao va hieu qua dem lai van con la cau hoi ma nhieu nguoi dat ra.

Viec thanh lap quy tiet kiem nha o, quy dau tu bat dong san da va van dang trong giai doan ban, thao va gop y kien.

Mac du thi truong Thanh pho Ho Chi Minh da dua vao thi diem mo hinh quy tiet kiem nha o, nhung chua dem lai nhieu hieu ung tich cuc - ong Vu Dinh Anh, chuyen gia kinh te cho biet.

Ben canh do, truoc nhung no luc cua cac doanh nghiep thuoc khoi tai chinh, ngan hang, ong Tran Kim Chung, khang dinh van de von cho thi truong bat dong san kho co the trong cho vao he thong tai chinh, ngan hang. Boi chinh ho cung con chua tu xu ly duoc nhung bat cap ngay trong noi bo he thong, dac biet la kiem soat viec tang muc tin dung cho nen kinh te.

Xac minh nguon tin Nha nuoc bo tien mua lai mot so du an nha o thuong mai tai Thanh pho Ho Chi Minh de phuc vu cong tac tai dinh cu, ong Nguyen Tran Nam, Thu truong Bo Xay dung cho biet chu truong do la dung dan va da duoc Chinh phu thong qua. Thanh pho Ho Chi Minh dang va se trien khai ke hoach nay trong nam nay va nhung nam ke tiep, nhung chua co bao cao ket qua.

Day la mot giai phap mang lai nhieu loi ich, thu nhat doanh nghiep ban duoc hang, nhanh chong thu hoi von de tai dau tu; thu hai, nguoi dan duoc huong cac dieu kien tot hon ve nha o, boi nha thuong mai chat luong cao hon nha o xa hoi; thu ba, Nha nuoc cung mua duoc nha o voi gia re nhat la vao thoi diem nay.

Tai Ha Noi, Bo Xay dung dang nghien cuu mua lai mot so du an lam nha o cong vu, phuc vu muc dich luan chuyen can bo thuoc cac bo, ban, nganh cua Chinh phu, ong Nam cho biet them.

Thi truong bat dong san co the da roi vao vung day cua chu ky khung hoang la nhan dinh chung cua hau het cac chuyen gia, nha nghien cuu trong linh vuc nay. Dieu do co nghia la co hoi thay doi de vuon len dang nam rat gan tam voi.

Nhung no luc, phan dau cua moi chu the tham gia thi truong bat dong san la khong the phu nhan, song can phai nhieu hon nua, quyet liet hon nua moi mong "vuot cua vu mon".

Theo Thach Hue
TTXVN
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000