Thực phẩm Sao Ta (FMC): Cổ phiếu tăng tốt, 8 tháng doanh thu giảm nhẹ về mức 14 triệu USD

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Theo giải trình của Thực phẩm Sao Ta, sự sụt giảm về sản lượng và doanh thu là do cỡ tôm nhỏ hơn, đơn giá thấp hơn và mặt bằng giá thế giới thấp hơn năm trước.
Thực phẩm Sao Ta (FMC): Cổ phiếu tăng tốt, 8 tháng doanh thu giảm nhẹ về mức 14 triệu USD

Tháng 8/2018, Thực phẩm Sao Ta (FMC) chế biến được 1.607 tấn tôm thành phẩm các loại, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 1.867 tấn, giảm 14%. Theo đó, doanh thu trong tháng đạt 14,2 triệu USD, giảm 3,4%.


Theo giải trình của FMC, sự sụt giảm về sản lượng và doanh thu là do cỡ tôm nhỏ hơn, đơn giá thấp hơn và mặt bằng giá thế giới thấp hơn năm trước.


Chi tiết, Công ty đã thu hoạch được trên 1.000 tấn tôm trong tháng 8. Số ao thả giống đợt 2 (vụ 1) là 88 ao sẽ thu hoạch đầu quý 4. Các ao thu hoạch xong sẽ được cải tạo thả giống vụ 2. Nhìn chung, việc nuôi tôm đạt kết quả khả quan như mong đợi về sản lượng, cùng số ao nhưng sản lượng năm nay tăng hơn 10%.


Được biết, tháng 9/2018 này, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ công bố mức thuế chính thức chống bán phá giá tôm vào Hoa Kỳ của FMC cho POR12 (thời gian bán hàng từ đầu tháng 2/2016 đến hết tháng 1/2017).


Mới đây nhằm ngày 24/8, FMC vừa bị HoSE nhắc nhở trên toàn thị trường do Công ty báo cáo kết quả phát hàng ESOP và công bố thay đổi khối lượng cổ phiếu đang lưu hành chậm 12 ngày so với quy định. Cùng với đó, FMC còn báo cáo Quản trị 6 tháng đầu năm 2018 chậm 2 ngày, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018 gửi tới HoSE cũng chậm 6 ngày.


Trên thị trường, cổ phiếu FMC đang trong xu hướng tăng giá khá tốt, hiện giao dịch tại mức 24.600 đồng/cp.


Biến động cổ phiếu FMC 1 năm qua.
Tri Túc


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Thực phẩm Sao Ta (FMC): Cổ phiếu tăng tốt, 8 tháng doanh thu giảm nhẹ về mức 14 triệu USD

Theo giải trình của Thực phẩm Sao Ta, sự sụt giảm về sản lượng và doanh thu là do cỡ tôm nhỏ hơn, đơn giá thấp hơn và mặt bằng giá thế giới thấp hơn năm trước.


Thuc pham Sao Ta (FMC): Co phieu tang tot, 8 thang doanh thu giam nhe ve muc 14 trieu USD


Theo giai trinh cua Thuc pham Sao Ta, su sut giam ve san luong va doanh thu la do co tom nho hon, don gia thap hon va mat bang gia the gioi thap hon nam truoc.


Thang 8/2018, Thuc pham Sao Ta (FMC) che bien duoc 1.607 tan tom thanh pham cac loai, trong khi cung ky nam ngoai la 1.867 tan, giam 14%. Theo do, doanh thu trong thang dat 14,2 trieu USD, giam 3,4%.


Theo giai trinh cua FMC, su sut giam ve san luong va doanh thu la do co tom nho hon, don gia thap hon va mat bang gia the gioi thap hon nam truoc.


Chi tiet, Cong ty da thu hoach duoc tren 1.000 tan tom trong thang 8. So ao tha giong dot 2 (vu 1) la 88 ao se thu hoach dau quy 4. Cac ao thu hoach xong se duoc cai tao tha giong vu 2. Nhin chung, viec nuoi tom dat ket qua kha quan nhu mong doi ve san luong, cung so ao nhung san luong nam nay tang hon 10%.


Duoc biet, thang 9/2018 nay, Bo Thuong mai Hoa Ky se cong bo muc thue chinh thuc chong ban pha gia tom vao Hoa Ky cua FMC cho POR12 (thoi gian ban hang tu dau thang 2/2016 den het thang 1/2017).


Moi day nham ngay 24/8, FMC vua bi HoSE nhac nho tren toan thi truong do Cong ty bao cao ket qua phat hang ESOP va cong bo thay doi khoi luong co phieu dang luu hanh cham 12 ngay so voi quy dinh. Cung voi do, FMC con bao cao Quan tri 6 thang dau nam 2018 cham 2 ngay, bao cao tai chinh soat xet 6 thang dau nam 2018 gui toi HoSE cung cham 6 ngay.


Tren thi truong, co phieu FMC dang trong xu huong tang gia kha tot, hien giao dich tai muc 24.600 dong/cp.


Bien dong co phieu FMC 1 nam qua.
Tri Tuc


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000