Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét lại mức giá đất nông nghiệp tính bồi thường

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Vũng Tàu, UBND huyện Đất Đỏ và UBND thị xã Phú Mỹ khẩn trương báo cáo kết quả rà soát giá đất nông nghiệp về Sở Tài chính để Sở này tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét lại mức giá đất nông nghiệp tính bồi thường

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát giá đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 


Qua rà soát cho thấy tại huyện Châu Đức, Côn Đảo, Long Điền, Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa thì giá đất nông nghiệp cụ thể tính bồi thường của các dự án trên địa bàn đều thấp hơn giá đất sản xuất kinh doanh và giá đất ở do UBND tỉnh quy định. 


Tuy nhiên, tại thành phố Bà Rịa có 3 dự án trên địa bàn xã Long Phước và địa bàn phường Phước Hưng thì giá đất nông nghiệp cụ thể tính bồi thường được khảo sát tại thời điểm tháng 3/2018 đến tháng 5/2018 cao hơn từ 1,01 đến 1,36 lần so với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp do UBND tỉnh quy định.


Tại huyện Xuyên Mộc đề xuất thực hiện bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Linh, thị trấn Phước Bửu cao gấp 3 lần giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và gấp 1,86 lần giá đất so với Bảng giá đất UBND tỉnh quy định do đường Nguyễn Văn Linh có giá đất nông nghiệp khảo sát thị trường cao gấp 02 lần giá đất ở theo bảng giá đất UBND tỉnh quy định.


Nguyên Minh


Theo Trí thức trẻ


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét lại mức giá đất nông nghiệp tính bồi thường

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Vũng Tàu, UBND huyện Đất Đỏ và UBND thị xã Phú Mỹ khẩn trương báo cáo kết quả rà soát giá đất nông nghiệp về Sở Tài chính để Sở này tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.


Ba Ria - Vung Tau xem xet lai muc gia dat nong nghiep tinh boi thuong


UBND tinh Ba Ria - Vung Tau vua de nghi So Tai nguyen va Moi truong, UBND TP Vung Tau, UBND huyen Dat Do va UBND thi xa Phu My khan truong bao cao ket qua ra soat gia dat nong nghiep ve So Tai chinh de So nay tong hop bao cao UBND tinh.


Thuc hien chi dao cua UBND tinh, So Tai chinh da co van ban de nghi So Tai nguyen va Moi truong va UBND cac huyen, thi xa, thanh pho ra soat gia dat nong nghiep tren dia ban tinh. 


Qua ra soat cho thay tai huyen Chau Duc, Con Dao, Long Dien, Xuyen Moc va thanh pho Ba Ria thi gia dat nong nghiep cu the tinh boi thuong cua cac du an tren dia ban deu thap hon gia dat san xuat kinh doanh va gia dat o do UBND tinh quy dinh. 


Tuy nhien, tai thanh pho Ba Ria co 3 du an tren dia ban xa Long Phuoc va dia ban phuong Phuoc Hung thi gia dat nong nghiep cu the tinh boi thuong duoc khao sat tai thoi diem thang 3/2018 den thang 5/2018 cao hon tu 1,01 den 1,36 lan so voi gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep do UBND tinh quy dinh.


Tai huyen Xuyen Moc de xuat thuc hien boi thuong du an nang cap, mo rong duong Nguyen Van Linh, thi tran Phuoc Buu cao gap 3 lan gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep va gap 1,86 lan gia dat so voi Bang gia dat UBND tinh quy dinh do duong Nguyen Van Linh co gia dat nong nghiep khao sat thi truong cao gap 02 lan gia dat o theo bang gia dat UBND tinh quy dinh.


Nguyen Minh


Theo Tri thuc tre


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000