Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/9

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/9

Tin doanh nghiệp


VC7 - Công ty cổ phần Xây dựng Số 7 - Sẽ chào bán gần 11 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phần tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến quý IV/2018. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu. Thời gian chào bán sẽ được HĐQT lựa chọn sau khi nhận được quyết định từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


CRE - CTCP Bất động sản Thế Kỷ - Đã thông qua chủ trương tăng thêm phần vốn 30 tỷ đồng vào CTCP Dịch vụ bất động sản Ngôi sao Toàn cầu. Hình thức tăng vốn dự kiến là phát hành cho cổ đông hiện hữu; chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Thời gian thực hiện trong tháng 9/2018.


SAM - CTCP SAM Holdings - Ngày 31/8/2018, HĐQT đã thông qua đơn từ nhiệm khỏi vị trí Tổng Giám đốc của ông Trần Anh Vương. Ông Vương đồng thời cũng đã hoàn tất việc bán thoái vốn gần như toàn bộ hơn 15,2 triệu cổ phiếu SAM, tỷ lệ hơn 6,3% trong ngày 30/8.


VJC - CTCP Hàng không Vietjet - Ngày 05/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 06/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/9/2018.


FDC - CTCP Fideco – HĐQT thống nhất mua lại 99,47% vốn điều lệ của Công ty TNHH Thông Đức, với giá mua 233,3 tỷ đồng.


LCG - CTCP Licogi 16 - Thông báo mua 2 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/9 đến 13/10 theo phương thức khớp lệnh. Nguyên tắc xác định giá theo giá thị trường và theo quy định của pháp luật.


HCD - CTCP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD - Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 17/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/11/2018.


PHC - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings - Quyết định chuyển nhượng toàn bộ 650.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Xây dựng Phục hưng 8. Giá trị chuyển nhượng không thấp hơn giá đề xuất của đơn vị thẩm định độc lập.


ACB - Ngân hàng TMCP Á Châu - Ngày 06/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 07/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được 1,5 cổ phiếu mới).


VHM - CTCP Vinhomes - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo riêng của Công ty trong 6 tháng năm 2018 đạt 7.103 tỷ đồng, tăng 6.394 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 902%.


CNG - CTCP CNG Việt Nam - Thông báo quyết định của Cục thuế Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty này, với số tiền bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng.


PVX - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi âm thêm gần 22 tỷ đồng dẫn đến lỗ ròng tăng lên gần 62 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến ngoại trừ về việc nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của PVC-Land ảnh hưởng tới BCTC hợp nhất bán niên của PVX. Trước ý kiến này, PVX đã có giải trình rằng tình hình tài chính CTCP Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC-Land) là Công ty con của PVX.


Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông


SHA - CTCP Sơn Hà Sài Gòn - Công ty TNHH MTV Đầu tư tổng hợp Lê Gia, cổ đông đã mua vào hơn 3,03 triệu cổ phiếu SHA từ ngày 30/7 đến 28/8 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại SHA lên hơn 4,13 triệu cổ phiếu.


HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - CTCP Chứng khoán ngân hàng Vietinbank (CTS), cổ đông chỉ mua được gần 800.000 cổ phiếu HDC trong tổng số 3 triệu cổ phiếu HDC đăng ký mua từ ngày 31/7 đến 28/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, CTS đã nâng sở hữu tại HDC lên hơn 2,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,23%.


GEX - Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam - Chỉ trong 3 ngày 20-22/08/2018, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công thương Việt Nam (VietinbankCapital) đã bán gần 9,5 triệu cp và không còn là cổ đông lớn của GEX từ 22/08.


Giao dịch cổ phiếu của cổ đông


REE - CTCP Cơ điện lạnh - Platinum Victory Pte Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua vào hơn 1,07 triệu cổ phiếu REE từ ngày 6/9 đến 5/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh hoặc thông qua VSD. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại REE lên hơn 77,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 24,99%. Trước đó, từ ngày 1/8 đến 30/8, cổ đông trên cũng đăng ký mua hơn 1,07 triệu cổ phiếu REE, nhưng kết quả đã không mua được bất kỳ cổ phiếu nào.


PCT - CTCP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long - Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (mã CK: PVT) đăng ký thoái hết hơn 5 triệu cp, tương ứng 22,63% vốn theo phương thức thỏa thuận. Thời gian thực hiện giao dịch từ 05/09/2018 đến 28/09/2018.


BHC - CTCP Bê tông Biên Hòa - Từ ngày 04/09 tới 24/09/2018, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cp tại Công ty mình đang cầm trịch với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu mua thành công, ông Sơn sẽ nâng sở hữu tại BHC lên mức 19,37%.


Trần Dũng


Theo InfoNet/HNX&HSX


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 4/9

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.


Lich su kien va tin van chung khoan ngay 4/9


Tong hop toan bo tin van noi bat lien quan den doanh nghiep niem yet tren hai san chung khoan.


Tin doanh nghiep


VC7 - Cong ty co phan Xay dung So 7 - Se chao ban gan 11 trieu co phan voi gia 10.000 dong/co phan ty le 1:1 cho co dong hien huu. Thoi gian dang ky mua co phieu du kien quy IV/2018. Co phieu bi han che chuyen nhuong 1 nam ke tu ngay hoan thanh dot phat hanh co phieu. Thoi gian chao ban se duoc HDQT lua chon sau khi nhan duoc quyet dinh tu Uy ban Chung khoan Nha nuoc.


CRE - CTCP Bat dong san The Ky - Da thong qua chu truong tang them phan von 30 ty dong vao CTCP Dich vu bat dong san Ngoi sao Toan cau. Hinh thuc tang von du kien la phat hanh cho co dong hien huu; chao ban rieng le cho nha dau tu nuoc ngoai. Thoi gian thuc hien trong thang 9/2018.


SAM - CTCP SAM Holdings - Ngay 31/8/2018, HDQT da thong qua don tu nhiem khoi vi tri Tong Giam doc cua ong Tran Anh Vuong. Ong Vuong dong thoi cung da hoan tat viec ban thoai von gan nhu toan bo hon 15,2 trieu co phieu SAM, ty le hon 6,3% trong ngay 30/8.


VJC - CTCP Hang khong Vietjet - Ngay 05/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc dot 1 nam 2018, ngay dang ky cuoi cung la 06/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang tien mat theo ty le 20%, thanh toan bat dau tu ngay 19/9/2018.


FDC - CTCP Fideco – HDQT thong nhat mua lai 99,47% von dieu le cua Cong ty TNHH Thong Duc, voi gia mua 233,3 ty dong.


LCG - CTCP Licogi 16 - Thong bao mua 2 trieu co phieu lam co phieu quy. Giao dich du kien thuc hien tu ngay 14/9 den 13/10 theo phuong thuc khop lenh. Nguyen tac xac dinh gia theo gia thi truong va theo quy dinh cua phap luat.


HCD - CTCP Dau tu san xuat va Thuong mai HCD - Ngay 14/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc dot 2 nam 2017, ngay dang ky cuoi cung la 17/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang tien mat theo ty le 5%, thanh toan bat dau tu ngay 30/11/2018.


PHC - CTCP Xay dung Phuc Hung Holdings - Quyet dinh chuyen nhuong toan bo 650.000 co phan so huu tai CTCP Xay dung Phuc hung 8. Gia tri chuyen nhuong khong thap hon gia de xuat cua don vi tham dinh doc lap.


ACB - Ngan hang TMCP A Chau - Ngay 06/9 la ngay giao dich khong huong quyen nhan co tuc nam 2017, ngay dang ky cuoi cung la 07/9. Theo do, co tuc se duoc tra bang co phieu theo ty le 15% (co dong so huu 10 co phieu duoc 1,5 co phieu moi).


VHM - CTCP Vinhomes - Loi nhuan sau thue thu nhap doanh nghiep tai bao cao rieng cua Cong ty trong 6 thang nam 2018 dat 7.103 ty dong, tang 6.394 ty dong so voi cung ky nam ngoai, tuong duong muc tang 902%.


CNG - CTCP CNG Viet Nam - Thong bao quyet dinh cua Cuc thue Tinh Ba Ria - Vung Tau ve viec xu phat vi pham hanh chinh ve thue doi voi cong ty nay, voi so tien bi xu phat hon 1 ty dong.


PVX - Tong CTCP Xay lap Dau khi Viet Nam - Sau soat xet, loi nhuan sau thue cua Cong ty ghi am them gan 22 ty dong dan den lo rong tang len gan 62 ty dong. Don vi kiem toan da dua y kien ngoai tru ve viec nghi ngo kha nang hoat dong lien tuc cua PVC-Land anh huong toi BCTC hop nhat ban nien cua PVX. Truoc y kien nay, PVX da co giai trinh rang tinh hinh tai chinh CTCP Bat dong san Xay lap Dau khi Viet Nam (PVC-Land) la Cong ty con cua PVX.


Ket qua giao dich co phieu cua co dong


SHA - CTCP Son Ha Sai Gon - Cong ty TNHH MTV Dau tu tong hop Le Gia, co dong da mua vao hon 3,03 trieu co phieu SHA tu ngay 30/7 den 28/8 theo phuong thuc thoa thuan. Sau giao dich, co dong tren da nang so huu tai SHA len hon 4,13 trieu co phieu.


HDC - CTCP Phat trien Nha Ba Ria – Vung Tau - CTCP Chung khoan ngan hang Vietinbank (CTS), co dong chi mua duoc gan 800.000 co phieu HDC trong tong so 3 trieu co phieu HDC dang ky mua tu ngay 31/7 den 28/8 theo phuong thuc khop lenh. Sau giao dich, CTS da nang so huu tai HDC len hon 2,11 trieu co phieu, ty le 4,23%.


GEX - Tong CTCP Thiet bi dien Viet Nam - Chi trong 3 ngay 20-22/08/2018, Cong ty TNHH MTV Quan ly quy NHTMCP Cong thuong Viet Nam (VietinbankCapital) da ban gan 9,5 trieu cp va khong con la co dong lon cua GEX tu 22/08.


Giao dich co phieu cua co dong


REE - CTCP Co dien lanh - Platinum Victory Pte Ltd, co dong lon dang ky mua vao hon 1,07 trieu co phieu REE tu ngay 6/9 den 5/10 theo phuong thuc thoa thuan va khop lenh hoac thong qua VSD. Du kien giao dich thanh cong, co dong tren se nang so huu tai REE len hon 77,51 trieu co phieu, ty le 24,99%. Truoc do, tu ngay 1/8 den 30/8, co dong tren cung dang ky mua hon 1,07 trieu co phieu REE, nhung ket qua da khong mua duoc bat ky co phieu nao.


PCT - CTCP Dich vu Van tai Dau khi Cuu Long - Tong CTCP Van tai Dau khi (ma CK: PVT) dang ky thoai het hon 5 trieu cp, tuong ung 22,63% von theo phuong thuc thoa thuan. Thoi gian thuc hien giao dich tu 05/09/2018 den 28/09/2018.


BHC - CTCP Be tong Bien Hoa - Tu ngay 04/09 toi 24/09/2018, ong Nguyen Van Son - Chu tich HDQT dang ky mua 500.000 cp tai Cong ty minh dang cam trich voi muc dich tang ty le so huu. Giao dich duoc thuc hien theo phuong thuc thoa thuan va khop lenh. Neu mua thanh cong, ong Son se nang so huu tai BHC len muc 19,37%.


Tran Dung


Theo InfoNet/HNX&HSX


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000