Viglacera Hà Nội (VIH) chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu trong khi VIH hiện giao dịch quanh mức 17.900 đồng/cổ phiếu.
Viglacera Hà Nội (VIH) chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

CTCP Viglacera Hà Nội (mã chứng khoán VIH) vừa có thông báo về việc phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ.


Theo đó ngày 10/9 tới đây Viglacera Hà Nội sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 2,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ phát hành 100% nhằm tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.


Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu trong khi hiện tại giá cổ phiếu VIH đang giao dịch quanh mức 17.900 đồng/cổ phiếu.


Tổng số tiền thu được dự kiến đạt 28 tỷ đồng dùng để giảm gánh nặng tài chính và các khoản lãi vay ngân hàng.


Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 229 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí các loại tăng mạnh nên Viglacera Hà Nội thoát lỗ trong gang tấc, ghi nhận gần 210 triệu đồng tiền lãi trong khi nửa đầu năm ngoái lãi sau thuế hơn 10,8 tỷ đồng.


Trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 cho thấy tại thời điểm 30/6/2018 công ty đang có số nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 126,67 tỷ đồng. Tuy nhiên báo cáo tài chính cho kỳ kiểm toán từ 1/1/2018 đến 30/6/2018 của công ty vẫn được kiểm toán trình bày trên cơ sở giả định hoạt động liên tục vì Viglacera Hà Nội là công ty con của Tổng Công ty Viglacera – CTCP, công ty đang tiếp tục kinh doanh có lãi và đang dự kiến đảm bảo cân đối đủ vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đề ra.


Trần Hân


Theo Nhịp sống kinh tế


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Viglacera Hà Nội (VIH) chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu trong khi VIH hiện giao dịch quanh mức 17.900 đồng/cổ phiếu.


Viglacera Ha Noi (VIH) chao ban co phieu tang von dieu le len gap doi


Gia phat hanh du kien 10.000 dong/co phieu trong khi VIH hien giao dich quanh muc 17.900 dong/co phieu.


CTCP Viglacera Ha Noi (ma chung khoan VIH) vua co thong bao ve viec phat hanh co phieu chao ban ra cong chung nham tang von dieu le.


Theo do ngay 10/9 toi day Viglacera Ha Noi se chot danh sach co dong phat hanh 2,8 trieu co phieu chao ban cho co dong hien huu, ty le phat hanh 100% nham tang von dieu le len gap doi.


Gia phat hanh du kien 10.000 dong/co phieu trong khi hien tai gia co phieu VIH dang giao dich quanh muc 17.900 dong/co phieu.


Tong so tien thu duoc du kien dat 28 ty dong dung de giam ganh nang tai chinh va cac khoan lai vay ngan hang.


Ket qua kinh doanh 6 thang dau nam 2018 doanh thu thuan dat 229 ty dong, tang truong 41% so voi cung ky. Tuy nhien do chi phi cac loai tang manh nen Viglacera Ha Noi thoat lo trong gang tac, ghi nhan gan 210 trieu dong tien lai trong khi nua dau nam ngoai lai sau thue hon 10,8 ty dong.


Tren Bao cao tai chinh soat xet ban nien nam 2018 cho thay tai thoi diem 30/6/2018 cong ty dang co so no ngan han lon hon tai san ngan han la 126,67 ty dong. Tuy nhien bao cao tai chinh cho ky kiem toan tu 1/1/2018 den 30/6/2018 cua cong ty van duoc kiem toan trinh bay tren co so gia dinh hoat dong lien tuc vi Viglacera Ha Noi la cong ty con cua Tong Cong ty Viglacera – CTCP, cong ty dang tiep tuc kinh doanh co lai va dang du kien dam bao can doi du von luu dong phuc vu cho hoat dong kinh doanh va hoan thanh ke hoach de ra.


Tran Han


Theo Nhip song kinh te


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000