Ngân hàng Việt Nam không quá quan tâm đến việc bán tài sản cho VAMC

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Năm nay, các NH tập trung cho vay các doanh nghiệp có dòng tiền tốt hơn. Đây là sự thay đổi lớn so với cho vay truyền thống ở Việt Nam là cho vay dựa trên tài sản đảm bảo.
Ngân hàng Việt Nam không quá quan tâm đến việc bán tài sản cho VAMC

Ngày 13/08/2014, Công ty kiểm toán EY công bố Báo cáo khảo sát ngành Ngân hàng tại các thị trường mới nổi.


Khảo sát này được thực hiện qua phỏng vấn hơn 50 lãnh đạo ngân hàng cấp cao và hơn 9.000 khách hàng ở 11 thị trường tăng trưởng nhanh trong cả 3 giai đoạn trưởng thành chính. Các thị trường sơ khai gồm có Kenya, Nigeria, Việt Nam. Thị trường quá độ bao gồm Colombia, Ai Cập, Indonesia.Thị trường ổn định là Chile, Malaysia, Mexico, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ.


Theo kết quả khảo sát, có 15/17 ngân hàng Việt Nam trông đợi cải thiện một phần kết quả kinh doanh, 1 ngân hàng mong cải thiện nhiều và 1 ngân hàng vẫn như cũ. Các NH Việt Nam trông đợi vào sự cải thiện một phần tình hình kinh tế đất nước nhưng cũng quan ngại rằng nhu cầu tiêu dùng yếu và năng suất lao động thấp có thể ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế.


Kinh doanh bán lẻ và tiền gửi của doanh nghiệp là điều mà các NH lạc quan nhất. Theo đó, triển vọng cho vay nói chung kém tích cực hơn lần khảo sát trước nhưng các NH trông đợi nhiều nhất vào mảng cho vay tiêu dùng và Thẻ tín dụng. Báo cáo khảo sát Ngân hàng tiêu dùng toàn cầu mà EY thực hiện trước đó đã cho kết quả 41% khách hàng Việt Nam có kế hoạch mở hoặc chuyển sang dùng loại thẻ tín dụng khác trong năm tới.


Các NH cũng trông đợi nhu cầu tăng đáng kể đối với tiết kiệm cá nhân và các sản phẩm tiền gửi. Tại Việt Nam, nhu cầu tiết kiệm và gửi tiền tăng cao hơn so với các thị trường khác ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.


Mặt khác, đối với các sản phẩm cho doanh nghiệp, các NH Việt Nam cho rằng phần lớn sản phẩm này sẽ tăng nhưng chậm hơn trước đây. Nhu cầu tăng mạnh nhất là cho vay SMEs và cho vay doanh nghiệp. Dự kiến, cho vay tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực, trừ xây dựng và bất động sản thương mại. Cho vay lĩnh vực năng lượng cũng dự kiến sẽ tăng do chính phủ có kế hoạch nâng cấp và xây dựng mới các nhà máy lọc dầu và đầu tư vào năng lượng tái tạo.


So với năm 2013, các NH năm 2014 tập trung cho vay các doanh nghiệp có dòng tiền tốt hơn. Đây là sự thay đổi lớn so với cho vay truyền thống ở Việt Nam là cho vay dựa trên tài sản đảm bảo.” – ông Keith Pogson - Lãnh đạo phụ trách Dịch vụ Tài chính Ngân hàng, Ernst & Young khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu.


Về các tỷ suất sinh lời, các NH cho rằng sẽ khó khăn để duy trì ROE ở mức hiện tại. Việc duy trì NIM được coi là một thách thức.


24% các NH Việt Nam tham gia khảo sát nghĩ rằng nợ xấu là vấn đề quan trọng nhất mà nền kinh tế đang đối mặt và 76% nghĩ rằng nợ xấu là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến ngành ngân hàng.


Do đó những người tham gia khảo sát đều cho rằng quản trị rủi ro tín dụng là thách thức lớn nhất. 12/17 ngân hàng đang lên kế hoạch tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong vòng 3 năm tới và việc tăng cường quản trị rủi ro tín dụng được đánh giá là có tính quyết định đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng.


Điều thú vị nhất là các NH đánh giá cho việc chuẩn bị cho Basel III không cao, cũng không quá ưu tiên việc bán tài sản cho VAMC. Điều này khiến tôi ngạc nhiên vì trong năm 2014 chúng ta nói rất nhiều đến việc bán nợ xấu cho VAMC. Không biết việc bán tài sản thực tế diễn ra ra sao?” – Ông Keith Pogson nói.


Về môi trường pháp luật, có 9/17 NH Việt Nam dự đoán họ sẽ đối mặt với những thách thức từ việc gia tăng đáng kể các quy định pháp luật. Bên cạnh các quy định quốc tế, NH Việt Nam còn đối mặt với áp lực từ các quy định trong nước như mức trần lãi suất huy động dưới 6 tháng là 6%/năm; tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại một NHTMCP Việt Nam không được vượt quá 30% vốn điều lệ.


Tuy nhiên, các NH Việt Nam trông đợi vào sự gia tăng các quy định pháp luật ít hơn so với các thị trường khác. Ông Keith Pogson cho rằng, lý do có thể là vì các NH Việt Nam “rất sáng tạo trong việc tìm cách tuân thủ các quy định”.


Về tác động của việc giảm gói QE, các NH Việt Nam đánh giá việc này không tác động nhiều như các quốc gia khác.


Có thể bởi vì ngành NH Việt Nam tương đối đóng, chưa liên thông nhiều với quốc tế. Thậm chí họ thấy đây là cơ hội tốt đối với thị trường Việt Nam”.


Điều này cũng tương đồng với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thế giới khi nâng hạng các NH Việt Nam trong thời gian gần đây.


Theo một phần khảo sát khác, các NH Việt Nam đánh giá Ngân hàng Nhật Bản là những đối thủ lớn nhất qua thực tế một số Ngân hàng lớn của Nhật đã trở thành đối tác chiến lược của những Ngân hàng lớn tại Việt Nam.


Tôi không đồng ý với đánh giá này vì sau này Việt Nam sẽ phát triển mạnh về bán lẻ trong khi các Ngân hàng Nhật không mạnh về mảng này. Đối thủ của các NH Việt Nam phải là các NH trong khu vực ASEAN”- ông Keith Pogson nhận định.


Ông Keith Pogson cũng chia sẻ về việc 2/3 số Ngân hàng được hỏi ở Malaysia và Indonesia trả lời rằng họ lo ngại nhất về các Ngân hàng trong khu vực ASEAN chứ không phải Ngân hàng nước ngoài.


>> VAMC được hưởng một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ


Hải HàTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Ngân hàng Việt Nam không quá quan tâm đến việc bán tài sản cho VAMC

Năm nay, các NH tập trung cho vay các doanh nghiệp có dòng tiền tốt hơn. Đây là sự thay đổi lớn so với cho vay truyền thống ở Việt Nam là cho vay dựa trên tài sản đảm bảo.


Ngan hang Viet Nam khong qua quan tam den viec ban tai san cho VAMC


Nam nay, cac NH tap trung cho vay cac doanh nghiep co dong tien tot hon. Day la su thay doi lon so voi cho vay truyen thong o Viet Nam la cho vay dua tren tai san dam bao.


Ngay 13/08/2014, Cong ty kiem toan EY cong bo Bao cao khao sat nganh Ngan hang tai cac thi truong moi noi.


Khao sat nay duoc thuc hien qua phong van hon 50 lanh dao ngan hang cap cao va hon 9.000 khach hang o 11 thi truong tang truong nhanh trong ca 3 giai doan truong thanh chinh. Cac thi truong so khai gom co Kenya, Nigeria, Viet Nam. Thi truong qua do bao gom Colombia, Ai Cap, Indonesia.Thi truong on dinh la Chile, Malaysia, Mexico, Nam Phi, Tho Nhi Ky.


Theo ket qua khao sat, co 15/17 ngan hang Viet Nam trong doi cai thien mot phan ket qua kinh doanh, 1 ngan hang mong cai thien nhieu va 1 ngan hang van nhu cu. Cac NH Viet Nam trong doi vao su cai thien mot phan tinh hinh kinh te dat nuoc nhung cung quan ngai rang nhu cau tieu dung yeu va nang suat lao dong thap co the anh huong xau den nen kinh te.


Kinh doanh ban le va tien gui cua doanh nghiep la dieu ma cac NH lac quan nhat. Theo do, trien vong cho vay noi chung kem tich cuc hon lan khao sat truoc nhung cac NH trong doi nhieu nhat vao mang cho vay tieu dung va The tin dung. Bao cao khao sat Ngan hang tieu dung toan cau ma EY thuc hien truoc do da cho ket qua 41% khach hang Viet Nam co ke hoach mo hoac chuyen sang dung loai the tin dung khac trong nam toi.


Cac NH cung trong doi nhu cau tang dang ke doi voi tiet kiem ca nhan va cac san pham tien gui. Tai Viet Nam, nhu cau tiet kiem va gui tien tang cao hon so voi cac thi truong khac o khu vuc chau A Thai Binh Duong.


Mat khac, doi voi cac san pham cho doanh nghiep, cac NH Viet Nam cho rang phan lon san pham nay se tang nhung cham hon truoc day. Nhu cau tang manh nhat la cho vay SMEs va cho vay doanh nghiep. Du kien, cho vay tang truong o tat ca cac linh vuc, tru xay dung va bat dong san thuong mai. Cho vay linh vuc nang luong cung du kien se tang do chinh phu co ke hoach nang cap va xay dung moi cac nha may loc dau va dau tu vao nang luong tai tao.


So voi nam 2013, cac NH nam 2014 tap trung cho vay cac doanh nghiep co dong tien tot hon. Day la su thay doi lon so voi cho vay truyen thong o Viet Nam la cho vay dua tren tai san dam bao.” – ong Keith Pogson - Lanh dao phu trach Dich vu Tai chinh Ngan hang, Ernst & Young khu vuc Chau A - Thai Binh Duong phat bieu.


Ve cac ty suat sinh loi, cac NH cho rang se kho khan de duy tri ROE o muc hien tai. Viec duy tri NIM duoc coi la mot thach thuc.


24% cac NH Viet Nam tham gia khao sat nghi rang no xau la van de quan trong nhat ma nen kinh te dang doi mat va 76% nghi rang no xau la van de quan trong nhat anh huong den nganh ngan hang.


Do do nhung nguoi tham gia khao sat deu cho rang quan tri rui ro tin dung la thach thuc lon nhat. 12/17 ngan hang dang len ke hoach tang trich lap du phong rui ro tin dung trong vong 3 nam toi va viec tang cuong quan tri rui ro tin dung duoc danh gia la co tinh quyet dinh doi voi hieu qua hoat dong cua ngan hang.


Dieu thu vi nhat la cac NH danh gia cho viec chuan bi cho Basel III khong cao, cung khong qua uu tien viec ban tai san cho VAMC. Dieu nay khien toi ngac nhien vi trong nam 2014 chung ta noi rat nhieu den viec ban no xau cho VAMC. Khong biet viec ban tai san thuc te dien ra ra sao?” – Ong Keith Pogson noi.


Ve moi truong phap luat, co 9/17 NH Viet Nam du doan ho se doi mat voi nhung thach thuc tu viec gia tang dang ke cac quy dinh phap luat. Ben canh cac quy dinh quoc te, NH Viet Nam con doi mat voi ap luc tu cac quy dinh trong nuoc nhu muc tran lai suat huy dong duoi 6 thang la 6%/nam; tong so co phan cua nha dau tu nuoc ngoai tai mot NHTMCP Viet Nam khong duoc vuot qua 30% von dieu le.


Tuy nhien, cac NH Viet Nam trong doi vao su gia tang cac quy dinh phap luat it hon so voi cac thi truong khac. Ong Keith Pogson cho rang, ly do co the la vi cac NH Viet Nam “rat sang tao trong viec tim cach tuan thu cac quy dinh”.


Ve tac dong cua viec giam goi QE, cac NH Viet Nam danh gia viec nay khong tac dong nhieu nhu cac quoc gia khac.


Co the boi vi nganh NH Viet Nam tuong doi dong, chua lien thong nhieu voi quoc te. Tham chi ho thay day la co hoi tot doi voi thi truong Viet Nam”.


Dieu nay cung tuong dong voi cac to chuc xep hang tin nhiem tren the gioi khi nang hang cac NH Viet Nam trong thoi gian gan day.


Theo mot phan khao sat khac, cac NH Viet Nam danh gia Ngan hang Nhat Ban la nhung doi thu lon nhat qua thuc te mot so Ngan hang lon cua Nhat da tro thanh doi tac chien luoc cua nhung Ngan hang lon tai Viet Nam.


Toi khong dong y voi danh gia nay vi sau nay Viet Nam se phat trien manh ve ban le trong khi cac Ngan hang Nhat khong manh ve mang nay. Doi thu cua cac NH Viet Nam phai la cac NH trong khu vuc ASEAN”- ong Keith Pogson nhan dinh.


Ong Keith Pogson cung chia se ve viec 2/3 so Ngan hang duoc hoi o Malaysia va Indonesia tra loi rang ho lo ngai nhat ve cac Ngan hang trong khu vuc ASEAN chu khong phai Ngan hang nuoc ngoai.


>> VAMC duoc huong mot ty le tren so tien thu hoi no


Hai HaTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000