Việt Nam chưa có NH có khả năng làm trụ cột và đặt luật chơi cho thị trường

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Thị trường Việt Nam có nhiều đặc thù. Điểm khác biệt nhất là thị trường khác có NH trụ cột, đặt luật chơi cho thị trường, còn Việt Nam có nhiều NH nhưng chưa có NH nào có khả năng như vậy.
Việt Nam chưa có NH có khả năng làm trụ cột và đặt luật chơi cho thị trường

Vào ngày 13/08/2014, ông Keith Pogson - Lãnh đạo phụ trách Dịch vụ Tài chính Ngân hàng của Công ty kiểm toán EY khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã trả lời báo chí về các vấn đề liên quan đến ngân hàng tại Việt Nam.


Ông đánh giá như thế nào về việc các NH ít hào hứng với việc cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khi lại chủ trương tập trung vào mảng ngân hàng bán lẻ?


Ông Keith Pogson: Điều này cũng phù hợp với thực tế ở nhiều quốc gia khác. Khi hệ thống ngân hàng có nhiều nợ xấu thì Chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát cho vay chặt chẽ hơn. Khi đó NH phải tập trung cho vay những khách hàng chất lượng như cho vay các Doanh nghiệp lớn hay cho vay cá nhân trong khi SMEs là phân khúc dễ gây tổn thất nên NH hạn chế cho vay là lẽ thường.


Xét về khía cạnh xã hội, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra động lực tăng trưởng và việc làm nhiều nhất thì Chính phủ phải khuyến khích cho vay, nhưng điều này lại mâu thuẫn với việc Chính phủ đang khống chế nợ xấu.


Chính Phủ Việt Nam khuyến khích cho vay trong 5 lĩnh vực ưu tiên. Điều này có mâu thuẫn giữa chủ trương và thực tế không?


Có thể không phải mâu thuẫn giữa chính sách của Chính Phủ và thực tế mà trong chính chính sách có những điểm chưa đồng nhất. Rõ ràng khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất nhưng đồng thời cũng là nơi tập trung nhiều nợ xấu nhất. Vì thế việc khuyến khích cho vay khu vực này đồng thời phải thực hiện việc khống chế nợ xấu cùng lúc sẽ rất khó thực hiện.


Vấn đề tương tự đã xảy ra ở Trung Quốc đầu những năm 2000. Thời điểm đó, Chính phủ Trung Quốc cũng yêu cầu các ngân hàng phải khống chế tỷ lệ nợ xấu, đồng thời để kích thích tăng trưởng kinh tế thì phải khuyến khích ngân hàng tăng cho vay. Để hạn chế rủi ro, các NH Trung Quốc đã tập trung cho vay các doanh nghiệp lớn và cho vay cá nhân. Điều này dẫn đến hệ quả khối doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung Quốc gặp khó khăn trong thời gian qua và ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.


Có quốc gia nào có kết quả khảo sát của EY như Việt Nam và Chính phủ của họ sau đó đã có các biện pháp để khắc phục tình hình không?


Tôi nghĩ thị trường Việt Nam có nhiều đặc thù mà khó có thị trường nào giống hệt được. Điểm khác biệt nhất là ở thị trường khác họ có NH trụ cột tức là một số ít NH có khả năng đặt luật chơi cho thị trường, còn Việt Nam có nhiều NH nhưng chưa có NH nào có khả năng làm trụ cột và đặt luật chơi cho thị trường như vậy.


Malaysia, Indonesia cũng từng có tình trạng giống Việt Nam, đó là có số lượng NH rất lớn nhưng sau đó Chính phủ đã thúc đẩy việc sáp nhập và rút gọn số lượng NH lại.


Về tỷ lệ nợ xấu, các quốc gia khác cũng rất khó căn cứ để xác định vì có nhiều cách tiếp cận, nhiều phương án, nhiều cách thưc tính toán khác nhau. Đối với vấn đề này cần xử lý truyền thông một cách rõ ràng để có căn cứ so sánh tương đối giữa các NH với nhau.


Hiện nay cũng có chuẩn mực tài chính quốc tế IFRS về cách tính nợ xấu, sắp tới lại có chuẩn mực mới thì lại có thể đưa ra kết quả khác nhau. Sự minh bạch đương nhiên là tốt nhưng minh bạch ở mức độ nào thì cũng phải xem xét để đảm bảo lợi ích của các bên liên quan như công chúng, nhà đầu tư, lãnh đạo của NH. Nếu chúng ta đòi hỏi sự minh bạch triệt để thì có thể gây khó khăn cho việc điều hành NH. Tôi thấy ở Việt Nam cũng đang đi theo hướng yêu cầu các NH tuân thủ theo Basel II, còn việc thay đổi một số quy định pháp lý hay áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế khác thì vẫn tiếp tục phải làm.


>>> Ngân hàng Việt Nam không quá quan tâm đến việc bán tài sản cho VAMC


>>> Cần cơ chế đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ vay vốn


Hải Hà (ghi)Theo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Việt Nam chưa có NH có khả năng làm trụ cột và đặt luật chơi cho thị trường

Thị trường Việt Nam có nhiều đặc thù. Điểm khác biệt nhất là thị trường khác có NH trụ cột, đặt luật chơi cho thị trường, còn Việt Nam có nhiều NH nhưng chưa có NH nào có khả năng như vậy.


Viet Nam chua co NH co kha nang lam tru cot va dat luat choi cho thi truong


Thi truong Viet Nam co nhieu dac thu. Diem khac biet nhat la thi truong khac co NH tru cot, dat luat choi cho thi truong, con Viet Nam co nhieu NH nhung chua co NH nao co kha nang nhu vay.


Vao ngay 13/08/2014, ong Keith Pogson - Lanh dao phu trach Dich vu Tai chinh Ngan hang cua Cong ty kiem toan EY khu vuc Chau A - Thai Binh Duong da tra loi bao chi ve cac van de lien quan den ngan hang tai Viet Nam.


Ong danh gia nhu the nao ve viec cac NH it hao hung voi viec cho vay cac doanh nghiep nho va vua trong khi lai chu truong tap trung vao mang ngan hang ban le?


Ong Keith Pogson: Dieu nay cung phu hop voi thuc te o nhieu quoc gia khac. Khi he thong ngan hang co nhieu no xau thi Chinh phu se ap dung cac bien phap kiem soat cho vay chat che hon. Khi do NH phai tap trung cho vay nhung khach hang chat luong nhu cho vay cac Doanh nghiep lon hay cho vay ca nhan trong khi SMEs la phan khuc de gay ton that nen NH han che cho vay la le thuong.


Xet ve khia canh xa hoi, cac doanh nghiep nho va vua tao ra dong luc tang truong va viec lam nhieu nhat thi Chinh phu phai khuyen khich cho vay, nhung dieu nay lai mau thuan voi viec Chinh phu dang khong che no xau.


Chinh Phu Viet Nam khuyen khich cho vay trong 5 linh vuc uu tien. Dieu nay co mau thuan giua chu truong va thuc te khong?


Co the khong phai mau thuan giua chinh sach cua Chinh Phu va thuc te ma trong chinh chinh sach co nhung diem chua dong nhat. Ro rang khu vuc doanh nghiep nho va vua tao ra nhieu cong an viec lam nhat nhung dong thoi cung la noi tap trung nhieu no xau nhat. Vi the viec khuyen khich cho vay khu vuc nay dong thoi phai thuc hien viec khong che no xau cung luc se rat kho thuc hien.


Van de tuong tu da xay ra o Trung Quoc dau nhung nam 2000. Thoi diem do, Chinh phu Trung Quoc cung yeu cau cac ngan hang phai khong che ty le no xau, dong thoi de kich thich tang truong kinh te thi phai khuyen khich ngan hang tang cho vay. De han che rui ro, cac NH Trung Quoc da tap trung cho vay cac doanh nghiep lon va cho vay ca nhan. Dieu nay dan den he qua khoi doanh nghiep nho va vua cua Trung Quoc gap kho khan trong thoi gian qua va anh huong den toc do tang truong cua kinh te Trung Quoc.


Co quoc gia nao co ket qua khao sat cua EY nhu Viet Nam va Chinh phu cua ho sau do da co cac bien phap de khac phuc tinh hinh khong?


Toi nghi thi truong Viet Nam co nhieu dac thu ma kho co thi truong nao giong het duoc. Diem khac biet nhat la o thi truong khac ho co NH tru cot tuc la mot so it NH co kha nang dat luat choi cho thi truong, con Viet Nam co nhieu NH nhung chua co NH nao co kha nang lam tru cot va dat luat choi cho thi truong nhu vay.


Malaysia, Indonesia cung tung co tinh trang giong Viet Nam, do la co so luong NH rat lon nhung sau do Chinh phu da thuc day viec sap nhap va rut gon so luong NH lai.


Ve ty le no xau, cac quoc gia khac cung rat kho can cu de xac dinh vi co nhieu cach tiep can, nhieu phuong an, nhieu cach thuc tinh toan khac nhau. Doi voi van de nay can xu ly truyen thong mot cach ro rang de co can cu so sanh tuong doi giua cac NH voi nhau.


Hien nay cung co chuan muc tai chinh quoc te IFRS ve cach tinh no xau, sap toi lai co chuan muc moi thi lai co the dua ra ket qua khac nhau. Su minh bach duong nhien la tot nhung minh bach o muc do nao thi cung phai xem xet de dam bao loi ich cua cac ben lien quan nhu cong chung, nha dau tu, lanh dao cua NH. Neu chung ta doi hoi su minh bach triet de thi co the gay kho khan cho viec dieu hanh NH. Toi thay o Viet Nam cung dang di theo huong yeu cau cac NH tuan thu theo Basel II, con viec thay doi mot so quy dinh phap ly hay ap dung cac tieu chuan quoc te khac thi van tiep tuc phai lam.


>>> Ngan hang Viet Nam khong qua quan tam den viec ban tai san cho VAMC


>>> Can co che dac biet cho doanh nghiep nho vay von


Hai Ha (ghi)Theo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000