Công ty xử lý nợ xấu, một năm vừa đi vừa… lắp

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Nếu xem VAMC là một cỗ máy thì nó chưa thực sự chạy, mà mới chỉ bắt đầu đi, cái chậm một phần do phải vừa đi vừa lắp phụ tùng, thiết bị...
Công ty xử lý nợ xấu, một năm vừa đi vừa… lắp

Ngày 12/8/2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 20 quy định về khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Để ý một chút, văn bản trên do Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh ký, mà không phải lãnh đạo khác chuyên trách lĩnh vực này. Chi tiết này có thể gắn với thay đổi trong cơ cấu lãnh đạo cao cấp của Ngân hàng Nhà nước: Phó thống đốc Đặng Thanh Bình, người chuyên trách về nợ xấu và tái cơ cấu, đến tuổi nghỉ hưu.

Trước đó, ông Đặng Thanh Bình cũng đã chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên VAMC cho ông Nguyễn Quốc Hùng vào tháng 5/2014.

Để ý một chút nữa, đã tròn một năm hoạt động mà đến giờ VAMC mới có thêm khung pháp lý nói trên, thậm chí phải đến cuối tháng 9 tới mới có hiệu lực. Có vẻ như nhiều thứ ở mô hình này bị chậm.

Nói một cách hình ảnh, nếu xem đây là một cỗ máy thì nó chưa thực sự chạy, mà mới chỉ bắt đầu đi, cái chậm một phần do phải vừa đi vừa lắp phụ tùng, thiết bị...

Mua lại gần 51 nghìn tỷ đồng

Ngay từ khi thai nghén, mô hình VAMC đã chậm triển khai do vấp nhiều tranh luận. Ý tưởng đã được báo chí đề cập từ đầu 2012, nhưng mãi hơn một năm sau, đến cuối tháng 7/2013 mới chính thức ra đời. Dù vậy, cỗ máy vẫn chưa thể hoạt động ngay, bởi phải hai tháng sau nữa mới có khung pháp lý quy định việc mua bán và xử lý nợ xấu.

Sau khi có khung pháp lý, đến tháng 10/2013, VAMC như giải tỏa sự dồn nén bao lâu để dồn dập mua lại nợ xấu. Dẫu vậy, một số người trong cuộc vẫn nói vui, công ty này đang “hoạt động chay”. Bởi lẽ, lại phải chờ thêm hai tháng sau nữa mới có văn bản hướng dẫn chế độ tài chính cho họ.

Cỗ máy vừa đi vừa lắp. Cho đến thời điểm này mô hình mới trong xử lý nợ xấu của Việt Nam vẫn chưa hoàn tất việc tuyển dụng nhân sự để thúc đẩy cho những bước đi nhanh hơn. Hay như ví dụ từ văn bản trên, đến nay vẫn có những điểm liên quan đến cơ chế hoạt động mới dần được hướng dẫn.

Nhưng đâu đó trong công chúng đã có sự sốt ruột…

Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5/2014 của Ngân hàng Nhà nước, có câu hỏi đặt ra, đại ý: sau khi dồn dập mua lại nợ xấu cuối 2013, tốc độ của VAMC vì sao chậm lại? Hay sau một năm hoạt động, đâu đó đã xuất hiện hoài nghi về khả năng xử lý nợ xấu của công ty này.

Tính đến cuối tháng 6/2014, tổng số nợ xấu được mua lại ở khoảng gần 51 nghìn tỷ đồng. Hiện chưa có cập nhật mới để tham khảo thêm về tốc độ. Song về định hướng, lãnh đạo chuyên trách của Ngân hàng Nhà nước tin tưởng rằng, mục tiêu mua lại tổng từ 70 - 100 nghìn tỷ đồng nợ xấu đến cuối năm nay là có thể thực hiện.

Đó là về mặt kết quả trực tiếp. Có thể quy mô mua lại đã chậm đi so với những tháng khởi đầu, cũng như chậm trong xử lý sau khi mua. Một mặt, xử lý nợ xấu dĩ nhiên là không đơn giản, khó mà nhanh (bởi nếu đơn giản và nhanh, các tổ chức tín dụng đã tự làm); mặt khác, khách quan do cỗ máy VAMC phải vừa đi vừa lắp như vậy.

Khởi đầu nan


Nhưng, cái chậm hay không đáng quan tâm hơn là tác động được mong đợi từ VAMC đối với việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng. Một mối liên hệ cụ thể là tăng trưởng tín dụng.

Trước khi VAMC ra đời, nợ xấu được xem là một điểm nghẽn. Sau một năm, công ty này đã bốc qua một bên gần 51 nghìn tỷ đồng nợ xấu - một quy mô đáng kể. Về lý thuyết và kỳ vọng đặt ra, các doanh nghiệp có nợ xấu đã được mua lại sẽ có bảng cân đối “sạch” hơn để có thể trở lại vay vốn. Điểm này từng được lãnh đạo VAMC nhấn mạnh về mặt mục đích và ý nghĩa.

Thế nhưng, vừa qua và trước mắt, tác động được kỳ vọng đó chưa thể hiện rõ ở diễn biến tăng trưởng tín dụng. Liệu đây có phải là một cái chậm đáng quan tâm hay không?

Tất nhiên, sau khi được VAMC mua lại nợ xấu, để doanh nghiệp quay trở lại tiếp tục vay được vốn hay không còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác nữa. Và mới chỉ một năm, với một mô hình rất mới phải vừa đi vừa lắp trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam, vạn sự còn khởi đầu nan…

Nhưng khi mà sức trả nợ của nhiều doanh nghiệp yếu đi, khi mà các tổ chức tín dụng không tự một lúc xử lý được gọn nợ xấu, khi mà không thể dùng tiền ngân sách để can thiệp, khi mà nợ xấu diễn biến phức tạp và có thể dồn đến ngưỡng khó đỡ, thì lượng sức ép mà VAMC đã tạm bốc qua một bên sau một năm như vậy cũng là đáng kể.

Giả sử, nếu hệ thống ngân hàng và các doanh nghiệp vay vốn vẫn đang tự cõng thêm gần 51 nghìn tỷ đồng nợ xấu đó, dồn thêm những khó khăn cho hiện nay, hẳn những bước chân của hy vọng phục hồi sẽ càng nặng nề hơn.>>> VAMC sẽ được hưởng một tỷ lệ trên số tiền thu nợ
Theo Minh ĐứcVneconomy


Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

Công ty xử lý nợ xấu, một năm vừa đi vừa… lắp

Nếu xem VAMC là một cỗ máy thì nó chưa thực sự chạy, mà mới chỉ bắt đầu đi, cái chậm một phần do phải vừa đi vừa lắp phụ tùng, thiết bị...


Cong ty xu ly no xau, mot nam vua di vua… lap


Neu xem VAMC la mot co may thi no chua thuc su chay, ma moi chi bat dau di, cai cham mot phan do phai vua di vua lap phu tung, thiet bi...


Ngay 12/8/2014, Ngan hang Nha nuoc ban hanh Thong tu so 20 quy dinh ve khoan thu, tam ung cua Cong ty Quan ly tai san cua cac to chuc tin dung Viet Nam (VAMC) doi voi cac khoan no xau duoc mua bang trai phieu dac biet.

De y mot chut, van ban tren do Pho thong doc Nguyen Phuoc Thanh ky, ma khong phai lanh dao khac chuyen trach linh vuc nay. Chi tiet nay co the gan voi thay doi trong co cau lanh dao cao cap cua Ngan hang Nha nuoc: Pho thong doc Dang Thanh Binh, nguoi chuyen trach ve no xau va tai co cau, den tuoi nghi huu.

Truoc do, ong Dang Thanh Binh cung da chuyen giao vi tri Chu tich Hoi dong Thanh vien VAMC cho ong Nguyen Quoc Hung vao thang 5/2014.

De y mot chut nua, da tron mot nam hoat dong ma den gio VAMC moi co them khung phap ly noi tren, tham chi phai den cuoi thang 9 toi moi co hieu luc. Co ve nhu nhieu thu o mo hinh nay bi cham.

Noi mot cach hinh anh, neu xem day la mot co may thi no chua thuc su chay, ma moi chi bat dau di, cai cham mot phan do phai vua di vua lap phu tung, thiet bi...

Mua lai gan 51 nghin ty dong

Ngay tu khi thai nghen, mo hinh VAMC da cham trien khai do vap nhieu tranh luan. Y tuong da duoc bao chi de cap tu dau 2012, nhung mai hon mot nam sau, den cuoi thang 7/2013 moi chinh thuc ra doi. Du vay, co may van chua the hoat dong ngay, boi phai hai thang sau nua moi co khung phap ly quy dinh viec mua ban va xu ly no xau.

Sau khi co khung phap ly, den thang 10/2013, VAMC nhu giai toa su don nen bao lau de don dap mua lai no xau. Dau vay, mot so nguoi trong cuoc van noi vui, cong ty nay dang “hoat dong chay”. Boi le, lai phai cho them hai thang sau nua moi co van ban huong dan che do tai chinh cho ho.

Co may vua di vua lap. Cho den thoi diem nay mo hinh moi trong xu ly no xau cua Viet Nam van chua hoan tat viec tuyen dung nhan su de thuc day cho nhung buoc di nhanh hon. Hay nhu vi du tu van ban tren, den nay van co nhung diem lien quan den co che hoat dong moi dan duoc huong dan.

Nhung dau do trong cong chung da co su sot ruot…

Tai buoi hop bao thuong ky thang 5/2014 cua Ngan hang Nha nuoc, co cau hoi dat ra, dai y: sau khi don dap mua lai no xau cuoi 2013, toc do cua VAMC vi sao cham lai? Hay sau mot nam hoat dong, dau do da xuat hien hoai nghi ve kha nang xu ly no xau cua cong ty nay.

Tinh den cuoi thang 6/2014, tong so no xau duoc mua lai o khoang gan 51 nghin ty dong. Hien chua co cap nhat moi de tham khao them ve toc do. Song ve dinh huong, lanh dao chuyen trach cua Ngan hang Nha nuoc tin tuong rang, muc tieu mua lai tong tu 70 - 100 nghin ty dong no xau den cuoi nam nay la co the thuc hien.

Do la ve mat ket qua truc tiep. Co the quy mo mua lai da cham di so voi nhung thang khoi dau, cung nhu cham trong xu ly sau khi mua. Mot mat, xu ly no xau di nhien la khong don gian, kho ma nhanh (boi neu don gian va nhanh, cac to chuc tin dung da tu lam); mat khac, khach quan do co may VAMC phai vua di vua lap nhu vay.

Khoi dau nan


Nhung, cai cham hay khong dang quan tam hon la tac dong duoc mong doi tu VAMC doi voi viec dieu hanh chinh sach tien te va hoat dong cua cac to chuc tin dung. Mot moi lien he cu the la tang truong tin dung.

Truoc khi VAMC ra doi, no xau duoc xem la mot diem nghen. Sau mot nam, cong ty nay da boc qua mot ben gan 51 nghin ty dong no xau - mot quy mo dang ke. Ve ly thuyet va ky vong dat ra, cac doanh nghiep co no xau da duoc mua lai se co bang can doi “sach” hon de co the tro lai vay von. Diem nay tung duoc lanh dao VAMC nhan manh ve mat muc dich va y nghia.

The nhung, vua qua va truoc mat, tac dong duoc ky vong do chua the hien ro o dien bien tang truong tin dung. Lieu day co phai la mot cai cham dang quan tam hay khong?

Tat nhien, sau khi duoc VAMC mua lai no xau, de doanh nghiep quay tro lai tiep tuc vay duoc von hay khong con tuy thuoc nhieu yeu to khac nua. Va moi chi mot nam, voi mot mo hinh rat moi phai vua di vua lap trong xu ly no xau tai Viet Nam, van su con khoi dau nan…

Nhung khi ma suc tra no cua nhieu doanh nghiep yeu di, khi ma cac to chuc tin dung khong tu mot luc xu ly duoc gon no xau, khi ma khong the dung tien ngan sach de can thiep, khi ma no xau dien bien phuc tap va co the don den nguong kho do, thi luong suc ep ma VAMC da tam boc qua mot ben sau mot nam nhu vay cung la dang ke.

Gia su, neu he thong ngan hang va cac doanh nghiep vay von van dang tu cong them gan 51 nghin ty dong no xau do, don them nhung kho khan cho hien nay, han nhung buoc chan cua hy vong phuc hoi se cang nang ne hon.>>> VAMC se duoc huong mot ty le tren so tien thu no
Theo Minh DucVneconomy


RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000