“Quan niệm nới lỏng tiền tệ, hạ lãi suất để tăng tổng cầu là ngộ nhận”

   0   0  
  • gplus
  • pinterest
Với ngộ nhận rằng lạm phát (và lạm phát cơ bản) thấp tức là tổng cầu yếu làm cho tăng trưởng GDP yếu nên người ta cho rằng cần phải kích thích hơn nữa tổng cầu thông qua chính sách tiền tệ nới lỏng.
“Quan niệm nới lỏng tiền tệ, hạ lãi suất để tăng tổng cầu là ngộ nhận”


Dường như đã thành một nhận thức chung ở Việt Nam trong mấy năm gần đây rằng lạm phát (hoặc lạm phát cơ bản) phản ảnh tình trạng sức khỏe của tổng cầu. Điều này có nghĩa là nếu lạm phát (hoặc lạm phát cơ bản) ở mức thấp thì tổng cầu tăng yếu. Từ đó suy ra, để tăng tổng cầu lên cao hơn so với mức hiện tại (nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP) thì phải kích thích lạm phát (hoặc lạm phát cơ bản) lên cao hơn so với mức hiện tại.


Nói cách khác, rổ hàng hóa tính lạm phát cơ bản không bao gồm các hàng hóa có giá biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng như đối với trường hợp tính lạm phát.


Như vậy, khi giá tăng chậm (lạm phát hoặc lạm phát cơ bản thấp), điều này không nhất thiết có nghĩa là tổng cầu tăng chậm, hay nền kinh tế trì trệ như nhiều người suy diễn. Giá cả tăng chậm có thể là do cung dồi dào (nhờ chi phí sản xuất và dịch vụ được khống chế, nhờ tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh v.v...), hoặc do nhà nước khống chế, kiểm soát giá cả và tiền lương, hoặc do chính sách bù giá, hoặc do chinh sách "neo" tỷ giá để giá hàng nhập khẩu không tăng lên (khi quy ra VND), không làm ảnh hưởng đến mặt bằng giá cả nói chung, hoặc cũng có thể do kỳ vọng lạm phát đã giảm đi do lòng tin vào chính sách vĩ mô của nhà nước làm cho không còn, ví dụ, hiện tượng "té nước theo mưa" v.v...


Tóm lại, có thể kể ra rất nhiều lý do để cho thấy một bức tranh kinh tế trong đó tăng trưởng GDP và tổng cầu vẫn tích cực trong khi mặt bằng giá cả ổn định. Nhiều trong số những lý do trên đã và đang hiện diện ở Việt Nam hiện nay (tăng trưởng GDP ở mức khá, trên 5%, và có xu hướng tăng lên, giá cả tương đối ổn định, hàng hóa tồn kho tuy có giảm ở một số thời điểm trong một số lĩnh vực nhưng vẫn ở mức lớn, tỷ giá chỉ mới được điều chỉnh nhẹ gần đây, kỳ vọng lạm phát đã giảm đi với tiền gửi VND vẫn tăng mạnh khi lãi suất VND đã hạ, tổng mức bán lẻ và luân chuyển hàng hóa vẫn tăng khả quan, nhà nước tiếp tục không chế giá cả xăng dầu, dịch vụ y tế, giá sữa, giá năng lượng...).


Với ngộ nhận rằng lạm phát (và lạm phát cơ bản) thấp tức là tổng cầu yếu làm cho tăng trưởng GDP yếu nên người ta cho rằng cần phải kích thích hơn nữa tổng cầu chủ yếu thông qua chính sách tiền tệ nới lỏng hơn nữa để hạ lãi suất (vì chính sách tài khóa đang gặp nhiều trở ngại như nợ công đang tăng mạnh, giải ngân vốn trái phiếu chính phủ chậm...).


Khi tăng cung tiền, hạ lãi suất tất nhiên tổng cầu có thể tăng ở mức độ nào đó. Nói ở mức độ nào đó vì hạ lãi suất là con dao hai lưỡi khi nó một mặt kích thích người ta vay mượn để tiêu dùng và đầu tư, nhưng mặt khác lại tước đi thu nhập của một bộ phận lớn người dân và tổ chức có tiền gửi tiết kiệm và tài sản đầu tư hưởng lãi, và tức là thu hẹp khoản tiền dành cho tiêu dùng và đầu tư của họ, làm cho tổng cầu không nhất thiết tăng và tăng tương ứng với kỳ vọng khi nới lỏng tiền tệ và hạ lãi suất.


Tăng cung tiền và hạ lãi suất còn có thể tác động mạnh đến bên cung, làm cho cung có thể tiếp tục tăng nhanh và mạnh, vượt quá tổng cầu, dẫn đến tồn kho hàng hóa tăng lên và ở mức cao, như đã và đang chứng kiến trên thực tế mấy năm trước đây và hiện nay. Dư thừa cung dẫn đến giá cả không tăng hoặc tăng nhẹ, lại làm người ta cho rằng nền kinh tế đang trì trệ nên cần tiếp tục nới lỏng tiền tệ và hạ lãi suất, khép lại vòng luẩn quẩn lạm phát thấp, tăng cung tiền, hạ lãi suất, cung tăng đến mức độ dư thừa, lạm phát thấp. Như vậy, tăng cung tiền, hạ lãi suất để tăng cung nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong trường hợp này là điều không mong muốn.


Ngược lại, tăng cung tiền và hạ lãi suất không nhất thiết kích thích tăng trưởng sản xuất trong nước, đặc biệt trong ngắn hạn, vì sản xuất trong nước không/chưa kịp điều chỉnh với tổng cầu tăng lên, dẫn đến nhập khẩu tăng, dẫn đến những hậu quả lớn hơn như thâm hụt thương mại lớn, suy giảm dự trữ ngoại hối, gây áp lực lên lạm phát, tác động ngươc lại đến sức cạnh tranh của sản xuất trong nước dẫn đến thu hẹp sản xuất trong nước. Trong trường hợp này tuy lạm phát có tăng lên, đi kèm với tổng cầu tăng lên, nhưng rõ ràng đây cũng không phải điều mong muốn.


Tóm lại, quan niệm cho rằng để thúc đẩy tăng trưởng GDP thì phải tăng tổng cầu thông qua nới lỏng tiền tệ, hạ lãi suất để làm sao lạm phát (hoặc lạm phát cơ bản) tăng lên là một ngộ nhận có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho tăng trưởng và ổn định kinh tế. Trên hết, cần nhận thức rằng lạm phát (hoặc lạm phát cơ bản) thấp và ổn định luôn là một điều tích cực và là mục tiêu hướng tới cho các nhà làm chính sách trong trung và dài hạn.


TS Phan Minh Ngọc


Ngân hàng Sumitomo Mitsui SingaporeTheo Trí Thức Trẻ

Tag :

  • gplus
  • pinterest
Bình luận (0)
Đánh giá:

“Quan niệm nới lỏng tiền tệ, hạ lãi suất để tăng tổng cầu là ngộ nhận”

Với ngộ nhận rằng lạm phát (và lạm phát cơ bản) thấp tức là tổng cầu yếu làm cho tăng trưởng GDP yếu nên người ta cho rằng cần phải kích thích hơn nữa tổng cầu thông qua chính sách tiền tệ nới lỏng.


“Quan niem noi long tien te, ha lai suat de tang tong cau la ngo nhan”


Voi ngo nhan rang lam phat (va lam phat co ban) thap tuc la tong cau yeu lam cho tang truong GDP yeu nen nguoi ta cho rang can phai kich thich hon nua tong cau thong qua chinh sach tien te noi long.Duong nhu da thanh mot nhan thuc chung o Viet Nam trong may nam gan day rang lam phat (hoac lam phat co ban) phan anh tinh trang suc khoe cua tong cau. Dieu nay co nghia la neu lam phat (hoac lam phat co ban) o muc thap thi tong cau tang yeu. Tu do suy ra, de tang tong cau len cao hon so voi muc hien tai (nham thuc day tang truong GDP) thi phai kich thich lam phat (hoac lam phat co ban) len cao hon so voi muc hien tai.


Noi cach khac, ro hang hoa tinh lam phat co ban khong bao gom cac hang hoa co gia bien dong manh nhu thuc pham va nang luong nhu doi voi truong hop tinh lam phat.


Nhu vay, khi gia tang cham (lam phat hoac lam phat co ban thap), dieu nay khong nhat thiet co nghia la tong cau tang cham, hay nen kinh te tri tre nhu nhieu nguoi suy dien. Gia ca tang cham co the la do cung doi dao (nho chi phi san xuat va dich vu duoc khong che, nho tang hieu qua san xuat kinh doanh v.v...), hoac do nha nuoc khong che, kiem soat gia ca va tien luong, hoac do chinh sach bu gia, hoac do chinh sach "neo" ty gia de gia hang nhap khau khong tang len (khi quy ra VND), khong lam anh huong den mat bang gia ca noi chung, hoac cung co the do ky vong lam phat da giam di do long tin vao chinh sach vi mo cua nha nuoc lam cho khong con, vi du, hien tuong "te nuoc theo mua" v.v...


Tom lai, co the ke ra rat nhieu ly do de cho thay mot buc tranh kinh te trong do tang truong GDP va tong cau van tich cuc trong khi mat bang gia ca on dinh. Nhieu trong so nhung ly do tren da va dang hien dien o Viet Nam hien nay (tang truong GDP o muc kha, tren 5%, va co xu huong tang len, gia ca tuong doi on dinh, hang hoa ton kho tuy co giam o mot so thoi diem trong mot so linh vuc nhung van o muc lon, ty gia chi moi duoc dieu chinh nhe gan day, ky vong lam phat da giam di voi tien gui VND van tang manh khi lai suat VND da ha, tong muc ban le va luan chuyen hang hoa van tang kha quan, nha nuoc tiep tuc khong che gia ca xang dau, dich vu y te, gia sua, gia nang luong...).


Voi ngo nhan rang lam phat (va lam phat co ban) thap tuc la tong cau yeu lam cho tang truong GDP yeu nen nguoi ta cho rang can phai kich thich hon nua tong cau chu yeu thong qua chinh sach tien te noi long hon nua de ha lai suat (vi chinh sach tai khoa dang gap nhieu tro ngai nhu no cong dang tang manh, giai ngan von trai phieu chinh phu cham...).


Khi tang cung tien, ha lai suat tat nhien tong cau co the tang o muc do nao do. Noi o muc do nao do vi ha lai suat la con dao hai luoi khi no mot mat kich thich nguoi ta vay muon de tieu dung va dau tu, nhung mat khac lai tuoc di thu nhap cua mot bo phan lon nguoi dan va to chuc co tien gui tiet kiem va tai san dau tu huong lai, va tuc la thu hep khoan tien danh cho tieu dung va dau tu cua ho, lam cho tong cau khong nhat thiet tang va tang tuong ung voi ky vong khi noi long tien te va ha lai suat.


Tang cung tien va ha lai suat con co the tac dong manh den ben cung, lam cho cung co the tiep tuc tang nhanh va manh, vuot qua tong cau, dan den ton kho hang hoa tang len va o muc cao, nhu da va dang chung kien tren thuc te may nam truoc day va hien nay. Du thua cung dan den gia ca khong tang hoac tang nhe, lai lam nguoi ta cho rang nen kinh te dang tri tre nen can tiep tuc noi long tien te va ha lai suat, khep lai vong luan quan lam phat thap, tang cung tien, ha lai suat, cung tang den muc do du thua, lam phat thap. Nhu vay, tang cung tien, ha lai suat de tang cung nham thuc day tang truong trong truong hop nay la dieu khong mong muon.


Nguoc lai, tang cung tien va ha lai suat khong nhat thiet kich thich tang truong san xuat trong nuoc, dac biet trong ngan han, vi san xuat trong nuoc khong/chua kip dieu chinh voi tong cau tang len, dan den nhap khau tang, dan den nhung hau qua lon hon nhu tham hut thuong mai lon, suy giam du tru ngoai hoi, gay ap luc len lam phat, tac dong nguoc lai den suc canh tranh cua san xuat trong nuoc dan den thu hep san xuat trong nuoc. Trong truong hop nay tuy lam phat co tang len, di kem voi tong cau tang len, nhung ro rang day cung khong phai dieu mong muon.


Tom lai, quan niem cho rang de thuc day tang truong GDP thi phai tang tong cau thong qua noi long tien te, ha lai suat de lam sao lam phat (hoac lam phat co ban) tang len la mot ngo nhan co the gay ra nhung hau qua nguy hiem cho tang truong va on dinh kinh te. Tren het, can nhan thuc rang lam phat (hoac lam phat co ban) thap va on dinh luon la mot dieu tich cuc va la muc tieu huong toi cho cac nha lam chinh sach trong trung va dai han.


TS Phan Minh Ngoc


Ngan hang Sumitomo Mitsui SingaporeTheo Tri Thuc Tre

RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cần Mua Bán ? www.canmuaban.net Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000